sygnet

Finał rozbudowy systemu elektroenergetycznego w Porcie Gdańsk

Port Gdańsk intensywnie się rozwija. Modernizowana jest infrastruktura portowa, a co za tym idzie zwiększają się możliwości przeładunkowe. W związku z tym niezbędna była również rozbudowa systemu elektroenergetycznego. Co bardzo istotne, wszystkie prace wykonano bez przerw w zasilaniu kontrahentów portu.

Na terenie Portu Gdańsk energia elektryczna dostarczana jest do 134 kontrahentów. W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: Główny Punkt Zasilania (GPZ Port Północny), 60 stacji transformatorowych, oraz prawie 270 km linii kablowych (15 kV i 0,4 kV). Jest to rozległa infrastruktura, o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania portu i jego kontrahentów.

Rozbudowę stacji GPZ rozpoczęto w 2017 roku. Inwestycja obejmowała zarówno roboty projektowe, jak i budowlane. Całość została sfinansowana ze środków ZMPG. Koszt inwestycji to ponad 6,7 mln zł.

W ramach inwestycji wymieniono czterdziestoletnie transformatory mocy, których okres technicznej eksploatacji dobiegał końca. Inwestycja umożliwiła zwiększenie mocy przyłączeniowej stacji GPZ z 20 MW do 35 MW mocy umownej. Roboty obejmowały modernizację rozdzielni wysokiego napięcia 110 kV, w tym stanowisk transformatorów mocy, dostawę i montaż dwóch transformatorów mocy 40 MVA każdy, rozbudowę budynku stacji i rozdzielnicy SN 15 kV o 12 pól odpływowych oraz modernizację pól zasilających i pomiarowych w zakresie dostosowania do zwiększonej mocy.

– Urządzenia te spełniają najwyższe standardy technologiczne – zapewniają poprawę niezawodności zasilania, obniżają straty sieciowe oraz umożliwiają zwiększenie dostaw energii elektrycznej w związku z rozwojem portu. Poprzez zastosowanie szczelnych mis olejowych stanowisk transformatorów poprawiły się warunki ochrony p.poż stacji oraz wyeliminowano zagrożenie zanieczyszczenia środowiska olejem transformatorowym. Ograniczono straty energii, a dzięki termomodernizacji budynku stacji ograniczono koszty ogrzewania – mówi Kamil Tarczewski, wiceprezes ds. infrastruktury Portu Gdańsk.

Niebawem rozpoczną się prace związane z modernizacją pomieszczeń budynku GPZ w tym pomieszczenia Dyspozytorni oraz zagospodarowania terenu wokół budynku GPZ. Planowana jest dalsza modernizacja systemu elektroenergetycznego  w zakresie zwiększenia niezawodności pracy systemu jako całości. Jest to realizowane poprzez sukcesywną wymianę linii kablowych, rozbudowę urządzeń umożliwiających zdalne sterowanie pracą stacji transformatorowych.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605