sygnet

Port Gdańsk inicjuje kolejną akcję czyszczenia ulic dojazdowych do terminali portowych

Port Gdańsk inicjuje kolejną akcję czyszczenia ulic dojazdowych do terminali portowych

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. wychodzi z inicjatywą sfinansowania czyszczenia ulic i chodników oraz infrastruktury z tym związanej, w tym znaków drogowych i barierek, prowadzących do terminali portowych. Zlecił również prace związane z budową kolejnych punktów buforowych dla samochodów ciężarowych. Wszystko po to, by zminimalizować uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem tirów.

Właśnie dobiegł końca I etap porządkowania infrastruktury drogowej prowadzącej do Portu Gdańsk. Na początku maja rozpocznie się drugi etap i potrwa do 15 lipca. Czyszczone będą ulice: Ku Ujściu, Trasa Sucharskiego, Przetoczna, tunel pod Martwą Wisłą, początek ul. Płażyńskiego. W sumie to ponad 151 tys. m kw. powierzchni.

– Jesteśmy po spotkaniu z władzami miasta Gdańska, które rozumieją wyższą konieczność związaną z aktualną sytuacją geopolityczną i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego wspólnie udało nam się ustalić kierunki działania. Jesteśmy świadomi, że wzmożony ruch samochodów ciężarowych ma swoje skutki w przepustowości na drogach i zanieczyszczeniu infrastruktury dojazdowej do portu. Dlatego wychodzimy z inicjatywą pomocy dotyczącej czyszczenia terenów okołoportowych, by zminimalizować uciążliwości z tym związane – wyjaśnia Kamil Tarczewski, wiceprezes ds. Infrastruktury ZMPG S.A.

Pierwszy etap sprzątania rozpoczął się z końcem stycznia i trwał do kwietnia (czyszczenie było uzależnione od warunków pogodowych). Na początku maja rozpocznie się kolejny etap.

ZMPG S.A. pozostaje w stałym w kontakcie z władzami miasta, by pomóc służbom miejskim w zlikwidowaniu uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem ulic w okolicach dróg dojazdowych do terminali portowych. Zakres prac porządkowych został uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Zdajemy sobie sprawę, że transporty muszą się odbywać, ale organizacja dostaw nie może odbywać się kosztem mieszkańców Gdańska. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy zapewnienia ze strony Zarządu Portu Gdańsk dotyczące podjęcia dodatkowych działań, które poprawią sytuację na tym terenie. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę, dzięki której możliwe będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia występujących tam uciążliwości – dodaje Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. usług komunalnych.

W celu rozładowania zatorów spowodowanych przez ciężarówki Port Gdańsk przeznaczył również  tereny pod organizację punktów buforowych dla TIR-ów. Tzw. miejsca odstawcze są zlokalizowane przy ul.: Budowniczych Portu Płn. (150 miejsc postojowych), Ku Ujściu (80 miejsc), Załogowa (obecnie ok. 50 miejsc z możliwością zwiększenia do 300), Śnieżna – Handlowa (170 miejsc). Planowane są też parkingi buforowe przy ul. Kontenerowej (na 600 samochodów) i Budowniczych Portu Płn. (na 150 miejsc).

Port Gdańsk zwrócił się także do operatorów portowych, aby umożliwili przewoźnikom mycie samochodów na swoim terenie, przed wyjazdem na drogę publiczną, jak również zwiększyli kontrole wyjeżdżających ciężarówek pod kątem zabezpieczania towaru plandekami, a także by węgiel był zraszany polimerem z wodą, który znacząco zmniejsza pylenie. Operatorzy zadeklarowali swoją gotowość w realizacji tego przedsięwzięcia.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął także rozmowy z przedstawicielami dzielnicy Nowy Port, dotyczące możliwych działań zmierzających do ograniczenia pylenia. Jedną z propozycji mieszkańców były nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach okołoportowych, w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych. Projekt nasadzeń wzdłuż ul. Oliwskiej trafił już do władz miasta i jest na etapie finalnych decyzji. Trwają analizy dotyczące dodatkowych lokalizacji w rejonie sąsiednich dzielnic.

– Jednocześnie chcemy uspokoić mieszkańców i podkreślić, że na bieżąco monitorujemy jakość powietrza w Porcie Gdańsk. Na terenie portu rozlokowanych jest 7 czujników monitorujących stężenie pyłów. Sieć YetiSense z której korzystamy monitoruje cząsteczki PM10, PM2.5, a wyniki tego monitoringu  publikujemy na naszej stronie – zapewnia Kamil Tarczewski.

Osoby zainteresowane aktualną jakością powietrza w Porcie Gdańsk i jego okolicach, mogą ją na bieżąco monitorować. Informacje o stężeniach pyłów są udostępniane na stronie www.portgdansk.pl.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk planuje również w najbliższym czasie spotkanie z przedstawicielami Rady Dzielnicy Nowy Port.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605