sygnet

Otwarcie Nabrzeża Ziółkowskiego już w ten weekend!

Nabrzeże Ziółkowskiego często odwiedzane przez mieszkańców i turystów, znowu będzie ogólnodostępne dla zwiedzających. Już w długi majowy weekend będzie można z bliska podziwiać jednostki wchodzące do Portu Wewnętrznego, w tym min. wycieczkowce, takie jak: „Spirit of discovery”, pływający pod brytyjską banderą, który zacumuje przy Nabrzeżu Westerplatte 7 maja. 

Remont nabrzeża kpt. Ziółkowskiego dobiegł końca. Jego modernizacja – stanowiła część inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., współfinansowanej w 85 proc. przez Unię Europejską z instrumentu CEF. Prace związane z projektem pn. „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” zostały już zakończone, a oficjalnie zamknięcie projektu planowane jest na czerwiec br. Koszt całej inwestycji to ponad 595 mln zł.

– Prace zostały podzielone na kilka zadań inwestycyjnych . W ramach zadania „Rozbudowa  Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk” zmodernizowano w sumie 1 365 m (nabrzeża: Ziółkowskiego, Oliwskie i Zakręt Pięciu Gwizdków), tym samym utworzono stanowiska cumownicze pozwalające na obsługę największych jednostek wpływających do Portu Wewnętrznego.  Wykonano również niezbędne roboty towarzyszące w zakresie: instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, prac czerpalnych, nawierzchni drogowych i kolejowych oraz torów poddźwigowych – mówi Magdalena Schulz, główny specjalista ds. inwestycji w Porcie Gdańsk.

Wykonawcą kontraktu zawartego w styczniu 2019 r. była firma Strabag Sp. z o.o. – lider konsorcjum.

Nabrzeże Oliwskie jest teraz bardziej funkcjonalne, co przełoży się na możliwość obsługi większej liczby statków jednocześnie. Główną grupą towarową przeładowywaną na tym nabrzeżu jest drobnica, a w szczególności wyroby i konstrukcje stalowe. Obsługiwane są także jednostki ze zbożem, ładunkami ciężkimi i ponadgabarytowymi oraz samochodami osobowymi. Atutem tego nabrzeża jest dogodne połączenie z siecią dróg kołowych, kolejowych i wodnych oraz bliskie sąsiedztwo wejścia do portu. Rozbudowa i modernizacja nabrzeża umożliwiła wydłużenie linii cumowniczej do obsługi kilku statków jednocześnie oraz zwiększyła wydajność nabrzeża i prawdopodobnie także wolumen obsługiwanego ładunku.

Nabrzeże Ziółkowskiego z kolei na odcinku ogólnodostępnym zyskało możliwość cumowania jednostek pasażerskich. Całość prac modernizacyjnych nie tylko zwiększy przepustowość oraz poziom bezpieczeństwa dla manewrujących i cumujących jednostek, ale uczyni ten teren bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla odwiedzających, którzy będą mogli z bliska podziwiać jednostki wchodzące do portu. Nabrzeże Ziółkowskiego to bowiem doskonały punkt obserwacyjny. Dlatego też ZMPG S.A. niebawem wyposaży nabrzeża w nowe ławki i kosze na śmieci. A dotychczasowa plenerowa wystawa zdjęć ukazujących Port Gdańsk zostanie zaktualizowana o nowe fotografie.

Otwarcie nabrzeża dla mieszkańców i turystów planujemy już w długi majowy weekend. Trwają tam ostatnie prace porządkowe i kilka dni temu zasiana została trawa. Czekamy jeszcze na nowe ławki i kosze na śmieci, które powinny pojawić się niebawem. Wiemy jak popularnym miejscem dla spacerowiczów jest to nabrzeże, otrzymujemy też sporo zapytań od miłośników latarni morskiej, która znajduje się przy tym nabrzeżu, dlatego zdecydowaliśmy o jego otwarciu już w ten weekend – wyjaśnia Anna Drozd, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

Prace trwały dłużej ze względu konieczność przeprowadzenia  dodatkowych czynności związanych z rozpoznaniem archeologicznym, oraz problemami z dostawą materiałów z uwagi na zakłócenia łańcucha dostaw spowodowanego pandemią Covid-19.

Ławki i kosze pojawią się też na zmodernizowanym Nabrzeżu Zbożowym, gdzie w ramach inwestycji pojawiło się nowe oznakowanie, sprzęt ratunkowy , oświetlenie, barierki. Nabrzeże z widokiem na twierdzę Wisłoujście i Kanał Portowy upodobali sobie wędkarze i spacerowicze. Po przeciwległej stronie kanału przy Nabrzeżu Wisłoujście trwa budowa Centrum Kompetencji Offshore. To inwestycja realizowana przez Uniwersytet Morski. Centrum stanowić będzie zaplecze naukowo-badawcze dla polskiej gospodarki morskiej i Morskiej Energetyki Wiatrowej.

***

Najstarszym przebudowywanym odcinkiem Nabrzeża Oliwskiego był odcinek skarpowy na styku z Nabrzeżem Ziółkowskiego  o konstrukcji kamienno – drewnianej na drewnianym  ruszcie palowym z lat 1845-1860 r.  Celem budowy nabrzeża było otworzenie stale zasypywanego wyjścia z portu na Zatokę Gdańską. Wówczas zamknięte dla statków zostało ujście Martwej Wisły pomiędzy Wisłoujściem i Westerplatte i rozpoczął się proces powstawania półwyspu Westerplatte. Pozostałe odcinki nabrzeży płytowych powstawały w latach 1930-1970.

 

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605