sygnet

Konsorcjum Coral pracuje nad dronem wodnym, który będzie regularnie monitorował jakość wody na akwenach Portu Gdańsk

Konsorcjum Coral pracuje nad dronem wodnym, który będzie regularnie monitorował jakość wody na akwenach Portu Gdańsk

W Porcie Gdańsk funkcjonuje już system monitoringu jakości powietrza oparty na czujnikach stałych, zlokalizowanych w 7 punktach. A niebawem będzie testowany monitoring akwenów z wykorzystaniem dronów wodnych.

W ramach współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. dotyczącej monitoringu jakości powietrza, przedstawiciele firmy SeaData z Gdyni oraz tworzące z nią konsorcjum Coral firmy zachodnie tj. BGEO i Water Robotics, gościli na terenach portowych.

Mieli okazję zwiedzić port od strony wody, podczas rejsu statkiem, oraz z perspektywy najwyższego piętra Kapitanatu Portu Północnego. Podczas spotkania przetestowano urządzenie YetiAir (dron) do monitoringu stężeń pyłów PM10 i PM2.5. i omówiono kwestie związane z testowaniem i wdrażaniem w porcie nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

– Bardzo cieszy fakt, że Port Gdańsk będzie miał możliwość regularnie monitorować tym razem jakość wód portowych. Współpraca pomiędzy firmą SeaData a ZMPG S.A. rozpoczęła się pod koniec 2017 r. podczas programu akceleracyjnego dla start-upów Space3ac. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk brał w nim udział jako tzw. „duży przedsiębiorca”, który przedstawił listę problemów do rozwiązania dla start-upów. SeaData zobowiązała się do dostarczenia systemu monitoringu jakości powietrza dla portu. Zadanie to zostało zrealizowane z sukcesem i jestem pełna entuzjazmu, że i z nowym projektem będzie podobnie – wyjaśnia Agnieszka Roszkowska, specjalista ds. ochrony środowiska  ZMPG S.A.

Port Gdańsk uczestniczy w projekcie CORAL, jako tzw. demonstration site, czyli miejsce gdzie konsorcjum będzie testować i demonstrować działanie systemu monitoringu środowiska, będącego częścią platformy CORAL. W projekt zaangażowane są firmy: SeaData z Gdyni, BGEO z Hiszpanii i Water Robotics z Francji. Tworzą one kompleksową platformę Coral składającą się z interaktywnej bazy danych, systemu monitoringu środowiska i aplikacji do zarządzania ruchem statków w porcie/marinie.

– W ramach projektu Coral do końca 2021 roku planowane jest stworzenie i dostarczenie do Portu Gdańsk drona wodnego, zbudowanego przez firmę Water Robotics  który posłuży do regularnego monitoringu jakości wody i pomiarów batymetrycznych wraz z systemem do analizy zebranych danych. Urządzenie to będzie mierzyć właściwości wody w akwenach portowych, w tym obecność zanieczyszczeń. W porcie zainstalowana zostanie również bojka wyposażona w czujniki, które będą stale mierzyć najważniejsze – w odniesieniu do monitoringu środowiska – parametry wody – tłumaczy dr Marta Wenta z firmy SeaData z Gdyni.

Dane z drona oraz stacjonarnej bojki będą przesyłane do systemu online, gdzie zostaną zwizualizowane i udostępnione do analizy w formie map, wykresów raportów.

W pierwszej połowie 2022 r. w Porcie Gdańsk zostanie również przeprowadzonych kilka testowych przelotów dronem latającym wyposażonym w czujniki jakości powietrza. Na tej podstawie zostanie opracowana mapa jakości powietrza w porcie i detekcja potencjalnych źródeł pyłów PM10/PM2.5. Podobnie jak w przypadku pomiarów w wodzie, dane z przelotów również będą dostępne w systemie online.

Zakończenie projektu wraz z prezentacją wyników oraz w pełni funkcjonalnego systemu odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Projekt CORAL jest realizowany w ramach programu GALATEA, Blue Growth Accelerator, którego operatorem w Polsce jest Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z funduszy programu Horyzont 2020.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605