sygnet

Deepwater – nowy teren pod inwestycję w Porcie Gdańsk

Deepwater – nowy teren pod inwestycję w Porcie Gdańsk

Port Gdańsk zaprasza do lokowania biznesu na unikatowej na skalę europejską nieruchomości, zlokalizowanej w głębokowodnej części portu. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił przetarg na oddanie w najem długoterminowy zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ponad 27 ha. Teren znajduje się bezpośrednio przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym. Może być wykorzystany pod budowę terminala, który generowałby znaczne ilości przeładunków. Jakich?
O tym zdecyduje rynek.

Nieruchomość ma ogromny potencjał. Jej unikatowa na skalę europejską lokalizacja, przy głębokowodnej części Portu Gdańsk, w połączeniu z inwestycjami, zarówno od strony lądu jak i wody, realizowanymi przez ZMPG S.A., PKP PLK i Urząd Morski w Gdyni, to gwarancja sukcesu dla lokującego się tam biznesu. Teren objęty jest aktualnym pozwoleniem na budowę, które obejmuje tory kolejowe, parking, drogi i infrastrukturę hydrotechniczną do cumowania statków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 mln zł. Oferty należy składać do 1 grudnia 2021 r. na adres ZMPG S.A. ul. Zamknięta 18.

Niewątpliwym atutem nieruchomości jest jej doskonałe skomunikowanie, zarówno od strony wody jak i lądu. ZMPG S.A. nie szczędzi środków na inwestycje. W połowie roku dobiegła końca modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego zlokalizowanego w Porcie Zewnętrznym, której celem było doprowadzenie ruchu kolejowego oraz samochodowego do głębokowodnych terminali przeładunkowych. Wybudowanych lub przebudowanych zostało łącznie 7,2 km dróg, 10 km nowych torów, łącznie z torem dojazdowym do przedmiotowej nieruchomości,  oraz 4 obiekty mostowe i 3 przepusty, Inwestycje u bram portu realizują też inne podmioty. Niebawem sfinalizowana będzie kolejna inwestycja, która ma przyczynić się do zwiększenia przepustowości kolejowej. Projekt pod nazwą „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” realizują PKP Polskie Linie Kolejowe. Przebudowanych  jest ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz wymienionych zostanie 221 rozjazdów. Zmodernizowane będą 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. O poprawę dostępu od strony morza do tej części portu zadbał już Urząd Morski w Gdyni. W grudniu 2019 zakończył inwestycje „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Do prac czerpalnych przy przebudowie toru zaangażowano największą na świecie pogłębiarkę. Teraz tor podejściowy do Portu Północnego na całej swojej długości ponad 6400 m jest szerszy o 250 m (szerokość toru w dnie została zwiększona do 600 m), a głębokość techniczna wynosi 18 m (czyli wzrosła o 1 m). Bezpieczne wprowadzanie statków do portu zapewni nowa obrotnica – jej wymiary są równie imponujące: średnica wynosi 750 m, a głębokość 17,5 m. Umożliwia to dwukierunkową żeglugę jednostek, również tych o większych parametrach, które wcześniej nie mogły jednocześnie wpływać i wypływać z tej części portu. Kolejnym milowym krokiem w rozwoju dostępu od strony wody było zakończenie budowy falochronów zewnętrznych, które miało miejsce we wrześniu tego roku. Do istniejącego układu falochronów dobudowano ponad 1,6 km nowej infrastruktury oraz podniesiono parametry dotychczasowego falochronu wyspowego. Inwestycja ta nie tylko osłania wschodnią część portu zewnętrznego, ale po zakończeniu robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego, będzie stanowiła dodatkową drogę do wprowadzania i wyprowadzania statków.

Wszystkie te inwestycje są kluczowe dla portowego biznesu. Mają zwiększyć konkurencyjność portu i udział w przeładunkach na Bałtyku. – Naszym zadaniem jest stwarzanie możliwości i tak też czynimy. Jeśli teren jest uporządkowany, dobrze uzbrojony, skomunikowany, znajdzie się inwestor. W Porcie Gdańsk mamy jeszcze ok. 120 ha, na których mogą zostać zrealizowane inwestycje – wyjaśnia Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk. – Naszym atutem jest też to, że jesteśmy portem bez ograniczeń, wolnym od zalodzenia, głębokowodnym. Baseny portowe mają do 17 m głębokości, co umożliwia przyjmowanie największych kontenerowców świata oraz największych masowców, które wpływają na Bałtyk.

Port Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem europejskim ostatniej dekady i największym portem kontenerowym na Morzu Bałtyckim.

 

Więcej informacji na temat przetargu na stronie deepwater.portgdansk.pl.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605