sygnet

Dane szczegółowe

sygnet

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Grupa Azoty FOSFORY Sp. z o.o.
ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk
Fax: (+48) 58 343 81 16
Sibelco Poland Sp. z.o.o.
al. gen. Józefa Hallera 165, 80-416 Gdańsk
Fax: (+48) 58 524 02 41
Thomas Beton Polska Sp. z o.o.
ul. Zaleskiego 33, 70-495 Szczecin
Fax: (+48) 91 420 10 22
Polcopper Sp. z o.o. – Oddział Gdańsk terminal przeładunkowy
Ul. Ku Ujściu 16, 80-701 Gdańsk
Fax:
Minerals DC Nowak Sp. z o.o. Sp. k.
ul. prof. Andruszkiewicza 5, lok. nr 2/38, 80-601 Gdańsk
przemyslowe