sygnet

Detailed data

sygnet

Additional information is provided by:

Grupa Azoty FOSFORY Sp. z o.o.
2 Kujawska Str., 80-550 Gdansk, Poland
Fax: (+48) 58 343 81 16
Sibelco Poland Sp. z.o.o.
165 gen. Jozefa Hallera Av., 80-416 Gdansk, Poland
Fax: (+48) 58 524 02 41
Thomas Beton Polska Sp. z o.o.
33 Zaleskiego Str., 70-495 Szczecin, Poland
Fax: (+48) 91 420 10 22
Polcopper Sp. z o.o. – Branch office Gdansk cargo handling terminal
16 Ku Ujsciu Str., 80-701 Gdansk, Poland
Fax:
Handel i Minerały Nowak Sp. k.
16/a2 Knyszynska Str, 80-180 Gdansk, Poland
przemyslowe