sygnet

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, w oparciu o pkt II.16  Ogłoszenia o  wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki informuje, że w/w Postępowanie kwalifikacyjne zostało zakończone w dniu 01.03.2022 r. bez wyłonienia kandydata.