sygnet

W dniach 24-28.06.2024 r. na drodze wewnętrznej, w rejonie ul. Kontenerowej, prowadzone będą roboty gwarancyjne, związane z wypełnieniem dylatacji. W związku z powyższym, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu (wg załączonego schematu). We wskazanym terminie, wyłączenia będą przesuwane na kolejne odcinki niniejszej drogi, w miarę postępu robót.