sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w dniu 10.02.2023 r. wprowadza punkt buforowy dla pojazdów obsługujących przeładunki węgla na terminalach B. Górniczy oraz N. Przemysłowe. Punkt buforowy jest zlokalizowany przy ul. Budowniczych Portu Północnego zgodnie z załączoną mapką sytuacyjną.

Drogi dojazdowe prowadzące do punktu buforowego wraz z oznakowaniem informacyjnym zostały wyznaczone zgodnie z załączonym planem organizacji ruchu.

Warunkami koniecznymi do wjazdu na terminale B. Górniczy oraz N. Przemysłowe jest pobranie upoważnienia w punkcie buforowym oraz posiadanie oznakowania z nazwą docelowego terminala w formie kartki formatu co najmniej A4 ustawionej za szybą auta.

Pojazdy bez otrzymania stosownego upoważnienia nie zostaną wpuszczone na wskazane terminale.

Punkt buforowy będzie czynny całodobowo.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad organizacji ruchu prosimy kierować pod nr tel. 58 737 76 40.