sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. informuje, że na stronie internetowej pod adresem: https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/odbior-odpadow/  zamieszczony został projekt pn. „Portowy plan gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Gdańsk” –  lipiec 2023 r., w celu przeprowadzenia konsultacji z użytkownikami portu, odbiorcami odpadów ze statków, organizacjami realizującymi obowiązki wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz organizacjami społecznymi.

Wszelkie uwagi, komentarze, propozycje zapisów itp. prosimy przesyłać na adres odpady-srodowisko@portgdansk.pl w terminie do dnia 18 lipca 2023 r. do godz. 12.00.