sygnet

Zarząd ZMPG S.A. informuje, że w związku z wystąpieniem Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Pana Andrzeja Bittel, (znak: DNW.82.2.11.2020.LS PW – 142177(6), z dnia 4 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały nr 58/III/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., przeprowadziła kontrolę w zakresie weryfikacji prawidłowości wszczętego postępowania przetargowego nr NPR/NB/2020/047 „Ochrona przeciwpożarowa Portu Gdańsk od strony wody” z dnia 31 sierpnia 2020 r.