sygnet

Komunikat Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w związku z pojawiającymi się informacjami  dotyczącymi zapylenia Nowego Portu w Gdańsku

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest świadomy z jakimi uciążliwościami muszą mierzyć się teraz  mieszkańcy Nowego Portu czy innych sąsiednich dzielnic Gdańska, i z pewnością ich nie bagatelizuje –na co wskazują niektórzy oponenci. Ponownie wychodzi z inicjatywą sfinansowania czyszczenia ulic i chodników oraz infrastruktury z tym związanej, w tym znaków drogowych i barierek, prowadzących do terminali portowych. Na początku maja rozpocznie się drugi etap porządkowania infrastruktury drogowej. Potrwa do 15 lipca. Czyszczone będą ulice: Ku Ujściu, Trasa Sucharskiego, Przetoczna, tunel pod Martwą Wisłą, początek ul. Płażyńskiego. W sumie to ponad 151 tys. m kw. powierzchni.

W celu rozładowania zatorów spowodowanych przez ciężarówki Port Gdańsk przeznaczył również tereny pod organizację punktów buforowych dla TIR-ów. Tzw. miejsca odstawcze są zlokalizowane przy ul.: Budowniczych Portu Płn. (150 miejsc postojowych), Ku Ujściu (80 miejsc), Załogowa (obecnie ok. 50 miejsc z możliwością zwiększenia do 300), Śnieżna – Handlowa (170 miejsc). Planowane są też parkingi buforowe przy ul. Kontenerowej (na 600 samochodów) i Budowniczych Portu Płn. (na 150 miejsc).

Robimy wszystko co w naszej mocy, by ewentualne uciążliwości związane z sąsiedztwem mieszkańców  portem minimalizować. ZMPG zwrócił się do operatorów portowych, aby umożliwili przewoźnikom mycie samochodów na swoim terenie, przed wyjazdem na drogę publiczną, jak również zwiększyli kontrole wyjeżdżających ciężarówek pod kątem zabezpieczania towaru plandekami, a także by węgiel był zraszany polimerem z wodą, który znacząco zmniejsza pylenie. Operatorzy zadeklarowali swoją gotowość w realizacji tego przedsięwzięcia. Przykładowo, spółka PG Eksploatacja na stałe wdroży rozwiązanie spryskiwania hałd wodą ze środkiem celulozowym, który ograniczy zapylenie w ramach terenów na Basenie Górniczym. Inne środki zapobiegawcze, które zostały już zastosowane lub będą wdrożone w najbliższym czasie przez PG Eksploatacja to bieżące sprzątanie ulic i placów profesjonalną drogową zamiatarką uliczną, bieżące polewanie hałd składowych wodą w celu ich schładzania co znacząco ograniczy zapylenie, polewanie placów składowych wodą z wozów asenizacyjnych. Spółka w najbliższych tygodniach zostanie też doposażona w dodatkowe wozy. Przed każdym załadunkiem kolejowym czy samochodowym, plac manewrowy przy hałdzie powinien zostać polany wodą w celu zminimalizowania zapylenia.

Poza tym, po konsultacjach z przedstawicielami dzielnicy Nowy Port, ZMPG planuje nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach okołoportowych, w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych. Projekt nasadzeń wzdłuż ul. Oliwskiej trafił już do władz miasta i jest na etapie finalnych decyzji. Trwają analizy dotyczące dodatkowych lokalizacji w rejonie sąsiednich dzielnic.

Na terenie portu rozlokowanych jest 7 czujników monitorujących stężenie pyłów. Sieć YetiSense, z której korzystamy monitoruje cząsteczki PM10, PM2.5, a wyniki tego monitoringu publikujemy na naszej stronie. Osoby zainteresowane aktualną jakością powietrza w Porcie Gdańsk i jego okolicach, mogą ją na bieżąco monitorować. Informacje o stężeniach pyłów są udostępniane na stronie www.portgdansk.pl.

Czujniki są skuteczne w zakresie, które badają. Zakres z kolei jest standardem badania powietrza w każdym miejscu w Polsce, z uwagi na fakt, że to właśnie te badane cząstki są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Natomiast jak najbardziej, rozważamy poszerzenie zakresu badania powietrza przez nasze czujniki – o czym rozmawiamy z firmą dostarczającą nam obecne rozwiązanie. Pracujemy również nad zrealizowaniem sugestii Rady Dzielnicy Nowy Port, przekazanej nam w piątek, aby zamontować dodatkowy czujnik, we wskazanym przez RD miejscu, poza terenem Portu. W Nowym Porcie poza naszymi czujnikami, są zamontowane czujniki niezależne, w tym – na ul. Wyzwolenia – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wszystkie wyniki są ze sobą spójne.

ZMPG S.A. pozostaje w stałym w kontakcie z władzami miasta. Zakres prac porządkowych na drogach dojazdowych do terminali został uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Poza tym ZMPG jest po rozmowach z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Niebawem odbędzie się też spotkanie z Radą Dzielnicy Nowy Port. ZMPG wielokrotnie pokazał, że jest firmą odpowiedzialną społecznie. Doceniły to organizacje międzynarodowe, przyznając mu w 2021 r nagrodę ESPO (European Sea Ports Organisation), za działalność prospołeczną.

Polska została bezpośrednio dotknięta konsekwencjami rosyjskiej agresji w Ukrainie. Jeszcze do niedawna wszyscy zastanawialiśmy się, czy przetrwamy zimę, czy węgla w Polsce nie zabraknie. Inwazja Rosji na naszego wschodniego sąsiada, zachwiała bowiem łańcuchami dostaw, zwłaszcza surowców energetycznych. Po wprowadzonych sankcjach, które objęły rosyjski surowiec, ten kierunek jest zamknięty. Węgiel musi być sprowadzany do Polski drogą morską, z całego świata. Na szczęście sprostaliśmy temu zadaniu.

Port Gdańsk pokazał, że może być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Ciepłe kaloryfery w naszych domach, to w dużym stopniu zasługa pracowników portu, pracujących nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, by węgiel ze statków rozładować i dystrybuować dalej w głąb kraju. Oczywiście obecna sytuacja z jaką się mierzymy, to dla nas jak i operatorów działających na terenie portu duże wyzwanie. Surowca do Polski wpłynęło bardzo dużo. Nasze place składowe są zapełnione węglem. Sezon grzewczy się kończy i zmartwienia czy do jesieni zdążymy ze sprowadzeniem wystarczających ilości surowca, by zapewnić ciepło w naszych domach, zostawiane są na później. Ale węgiel cały czas musi być importowany, zarówno na potrzeby energetyki zawodowej jak i gospodarstw domowych, by zapewnić ciągłość bezpieczeństwa energetycznego kraju. To jest cel nadrzędny.

We wtorek, 2 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z zarządem Portu Gdańsk, mające na celu wypracowanie rozwiązań minimalizujących problemy związane z pyłem unoszącym się nad sąsiadującymi z portem dzielnicami. Podczas spotkania zaraportowane zostały dotychczasowe działania, mające zminimalizować uciążliwości transportowe:

  • strefy buforowe dla transportu przewożącego węgiel,
  • mycie ulic portu specjalnymi pojazdami,
  • zakrywanie ciężarówek przewożących surowiec oraz zraszanie węgla specjalną mieszanką, dzięki której zmniejszają się uciążliwości związane z pyleniem.

Władze portu zapewniały, że te działania są realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Prezydent Piotr Grzelak wyraził oczekiwanie dopuszczenia kontroli społecznej tych działań. Z uwagi na wzrastający poziom uciążliwości władze miasta zwróciły uwagę na konieczność rozszerzenia działań:

  • mycia ulic nie tylko na terenie portu, ale także na terenie dzielnic sąsiadujących,
  • bieżącego raportowania działań poprawiających warunki na terenie, gdzie znajdują się hałdy surowca,
  • zmiany przez port nieskutecznych urządzeń do monitorowania pyłów (PM10),
  • zareagowania na zgłaszany przez mieszkańców problem pojawiających się w dzielnicy insektów.

Władze portu zapewniły, że hałdy węgla polewane są wodą oraz specjalnym płynem, który ma zmniejszać uciążliwości związane z pyleniem, ale dostrzega, że ten problem nadal jest i wspólnie z operatorami będzie szukał kolejnych rozwiązań.

Zarząd Portu zapewnił także prezydentów, że jeszcze w maju na terenie portu stanie specjalna myjnia, w której samochody przewożące węgiel będą dokładnie doczyszczane, tak aby zmniejszył się problem zabrudzenia ulic.

Prezesi portu odpowiedzieli, że szukają rozwiązania w kwestii monitorowania pyłów i planują instalację czujnika PM 40. Takie rozwiązanie chce także wdrożyć miasto.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.