sygnet

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, jako właściciel pomieszczenia lokomotywowni usytuowanej na Nabrzeżu Wiślanym na końcu toru numer 612, w związku z brakiem użytkowania przedmiotowych pomieszczeń informuje, o zamiarze przekazania w najem na wyłączność lokomotywowni oraz pomieszczeń socjalnych przewodnikowi kolejowemu Bałtycki Serwis Kolejowy Sp. z o.o., który zwrócił się z niniejszą prośbą. Wszystkie zapytania dotyczące powyższej kwestii należy kierować do handlowy@pge.pl tel. 58 737 97 28 lub magdalena.kruger@portgdansk.pl tel. 58 737 97 11 w terminie do 13 maja 2024 r.