Zarząd Portu »

O Firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1998 r. i działającą na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz Kodeksu spółek handlowych. Spółka kontynuuje w tym zakresie tradycje wszystkich poprzednich podmiotów gospodarujących w granicach portu w Gdańsku, z których ostatnim był Zarząd Portu Gdańsk SA. Udziałowcami spółki są: Skarb Państwa, Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy.
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest jedynym podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku - portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Potwierdza to znaczenie portu, kontynuację stałej i konsekwentnej polityki rządu w odniesieniu do największych portów w Polsce.
 
Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje:

Działalnością w sferze eksploatacji zajmują się odrębne przedsiębiorstwa.

Zobacz także:
Przedsiębiorstwa eksploatacyjne
Komunikat nt. darowizn i sponsoringu


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę