Żegluga » Odbiór odpadów »

Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk

 

ZMPG SA informuje, że stosownie do treści art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 243) jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku nie wykonując, ciążących na nim z mocy prawa, obowiązków narusza przepisy dotyczące zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach ze statków znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych - podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. ok. 70 000 zł, wymierzanej przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.


Kontakt:
Dyspozytor Portu
Tel.: (+48) 58 737 64 87, (+48) 58 737 93 05
Fax: (+48) 58 737 63 76

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Tel.: (+48) 58 737 93 12

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę