O Porcie » Działalność na terenie portu »

Warunki inwestowania


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zaprasza potencjalnych inwestorów do zainteresowania się zlokalizowaniem swoich projektów na terenach Portu Gdańsk.

ZMPG SA zainteresowany jest pozyskaniem inwestorów, którzy na terenie wydzierżawionym, z własnych środków zrealizują określoną inwestycję na terenach z dostępem do nabrzeży lub brzegu, a następnie podejmą eksploatację w charakterze operatora celem uzyskania z tego tytułu korzyści. Warunkiem koniecznym jest jednak kreowanie przez te inwestycje wzrostu przeładunków portowych.

Inwestorem może być firma lub dowolna grupa składająca się np. z instytucji kapitałowych, wykonawców, operatorów, gestorów ładunków i innych związanych odpowiednimi porozumieniami (umowami).

Z takimi inwestorami ZMPG SA zawiera umowy dzierżawne regulujące również zasady korzystania z infrastruktury portowej. Są to zazwyczaj umowy wieloletnie w zależności od charakteru i wielkości inwestycji.

ZMPG SA zaprasza także potencjalnych inwestorów przemysłowych do lokalizacji produkcji na terenach rozwojowych portu.

Dla przyszłych inwestorów gwarantuje się korzystne warunki inwestowania oraz daleko idącą pomoc w realizacji ich zamierzeń, a w szczególności:

ZMPG SA zaprasza wszystkich zainteresowanych inwestycjami na terenie Portu Gdańsk do kontaktu, w celu uzyskania informacji, złożenia ofert współpracy oraz przeprowadzenia negocjacji.

Zobacz także:
Nieruchomości do wydzierżawienia


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę