Wydarzenia »

Kalendarium Projektu "Estetyzacja Portu Gdańsk"

20.02.2017 - Port w Gdańsku wypięknieje

16 lutego 2017 r. w Kapitanacie Portu Północnego w Porcie Gdańsk odbyła się uroczysta prezentacja inwestycji planowanej przez ZMPG. Efekty przedsięwzięcia powinny ucieszyć nie tylko interesantów portu, ale wszystkich mieszkańców Gdańska, a także turystów.

W 2016 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny zorganizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział "Wybrzeże", którego przedmiotem było opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z koncepcją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych Portu Gdańsk. Zwycięzcami konkursu zostali młodzi gdańscy architekci z trzech pracowni: Restudio, Studio R oraz Midi. W swoim projekcie zaproponowali stworzenie przed budynkiem Kapitanatu Portu miejsc widokowych i wypoczynkowych w układzie teatralnym, z których można będzie obserwować wpływające do portu statki. Centralnym elementem projektu był porośnięty trawą kopiec u wejścia do portu, na szczycie którego zaplanowano podświetlany napis "Port Gdańsk".

Nowy zarząd ZMPG, powołany po rozstrzygnięciu konkursu, postanowił jednak nadać projektowi szerszy wymiar, zwłaszcza użytkowy. Z myślą, aby ta część portu miała jakiś element, który zaktywizuje działalność społeczno-kulturalną. Coś co zachęci Gdańszczan i turystów do odwiedzin. - Dotychczasowa koncepcja, z którą mieliśmy okazję się zapoznać, w ocenie nowego zarządu ZMPG rodziła obawy stworzenia w tym miejscu zakątka, który będzie przez mieszkańców i miłośników portu odwiedzany rzadziej, niż byśmy tego chcieli. Rodzi to także niebezpieczeństwo wandalizmu zwłaszcza w czasie jesienno-zimowym wtedy, gdy pogoda nie sprzyja spacerom - mówi Łukasz Greinke Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. - Dodanie do koncepcji estetycznej elementów użytkowych takich jak miejsce na usługi gastronomiczne czy rozwijanie wydarzeń kulturalnych i społecznych daje szansę, by ta część portu tętniła życiem przez cały rok i współtworzyła zarówno te materialne, jak i niematerialne wartości - dodaje.

Zamiast samych liter - restauracja i taras

W rezultacie nowy zarząd Portu Gdańsk przedstawił zwycięskiemu zespołowi architektów wskazówki do modyfikacji projektu. Na ich podstawie autorzy znacząco zmienili pierwotną koncepcję kopca. Porośnięty trawą kopiec nie będzie jedynie podstawą dla napisu "Port Gdańsk". Zgodnie z nowym projektem w jego wnętrzu znajdzie się wielofunkcyjny obiekt z częścią gastronomiczną i wystawienniczą, a także punkt informacyjny ZMPG. Ściany obiektu od strony Zatoki Gdańskiej i kanału portowego będą przeszklone. Na szczycie kopca zostanie zbudowany przestronny taras widokowy, który stanowić będzie przedłużenie znajdującej się tuż obok promenady wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej. Taras wypełniony zostanie zielenią charakterystyczną dla klimatu nadmorskiego, którą podziwiać będzie można spacerując po ścieżkach oddzielających poszczególne tzw. ogrody tematyczne. Zmodyfikowana koncepcja uwzględnia instalację napisu "Port Gdańsk", podświetlanego po zmroku, w formie konstrukcji przestrzennej tworzącej obejście wzdłuż budynku.

Oprócz argumentów społecznych i użytkowych, ważna w nowym pomyśle jest również troska o koszty. Projektant ocenił, że zmiany tylko w nieznaczny sposób podwyższą wydatki związane z budową. Jednocześnie, zagwarantowane zostaną przychody z najmu obiektu, co zapewni dodatkowy, stały zastrzyk finansowy dla tego przedsięwzięcia.

Obecni na spotkaniu w Kapitanacie Portu Północnego goście, w tym Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Gdańskiej, Urzędu Morskiego oraz Portowej Straży Pożarnej Florian, przyjęli z zainteresowaniem nową koncepcję estetyzacji portu.

Pierwsze efekty nowego wizerunku portu i zabudowy poznamy najprawdopodobniej już w 2018 roku.


 

02.03.2016

2 marca nastąpiło publiczne ogłoszenie rezultatów konkursu i ujawnienie jej autorów. Wszystkie prace, zgodnie z przyjętą formułą konkursową przez cały czas jego trwania były zakodowane, stąd poznanie autorów możliwe było dopiero podczas uroczystości finałowej. Na bazie zwycięskiej koncepcji zostanie ostatecznie przygotowany projekt budowlany dla terenów znajdujących się przy wejściu do portu, bowiem zagospodarowanie będzie realizowane etapami. Na ten moment projektowaniu podlegać będzie głównie teren znajdujący się w okolicy Wolnego Obszaru Celnego oraz Nabrzeża Ziółkowskiego. Wybrana koncepcja ma wskazywać kierunek estetyzacji tych terenów portowych, które z racji swojego charakteru docelowo nie będą mogły być wykorzystane do pełnienia funkcji przemysłowej.

Najlepszą pracą, w toku głosowania jury okazał się projekt zaproponowany przez młodych gdańskich architektów reprezentujących 3 pracownie: Restudio, Studio R oraz Midi, które postanowiły na potrzeby konkursu wspólnie opracować jeden projekt estetyzacji portu. W skład zwycięskiego zespołu projektowego wchodzili: Roland Kwaśny, Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Piotr Karaś, Artur Dubis, oraz Maja Smulska.

Zgodnie z regulaminem konkursowym, zwycięski zespół, oprócz nagrody pieniężnej otrzymał zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej, która stanowić będzie bazę wyjściową do realizacji konkretnych już prac estetyzacyjnych w rejonie Wolnego Obszaru Celnego oraz Nabrzeża Ziółkowskiego. Konkretne efekty szeroko zakrojonych prac poznamy w ciągu 2 najbliższych lat.
01.03.2016

W dniu 1 marca 2016 sąd konkursowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich dokonali wyboru najlepszej propozycji architektonicznej w zakresie estetyzacji frontów wodnych Portu Gdańsk.

W zwycięskiej pracy doceniono konsekwentną kontynuację założeń projektowych przyjętych przez zespół w I etapie konkursu, umiejętność wykorzystania i podkreślenia walorów kompozycyjnych terenu. Jury konkursowe zwróciło także uwagę na oryginalne tarasowe i amifiteatralne kompozycje przestrzenne zastosowane w zwycięskiej pracy oraz skuteczne i wyraziste połączenie kompozycji zieleni z architekturą sensu stricte.

18.12.2015

W wyniku ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji "Estetyzacji frontów wodnych w Porcie Gdańsk" wpłynęło łącznie 15 zgłoszeń. Po weryfikacji kompletności wniosków, komisja powołana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zakwalifikowała 14 Uczestników, których zaproszono do składania prac w konkursie.

Ostatecznie do konkursu zgłoszono 7 prac, które były przedmiotem dwudniowych obrad komisji konkursowej w dniach 17-18 grudnia 2015 roku. W rezultacie komisja podjęła decyzję o wyborze 3 najlepszych projektów, które opracowane zostały zgodnie z regulaminem konkursowym i zarazem w największym stopniu wypełniały oczekiwania organizatora konkursu, tj. Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

19.10.2015

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłasza II Etap Projektu "Estetyzacja Portu Gdańsk" w formie otwartego dwuetapowego konkursu studialno-realizacyjnego, w którym Uczestnicy składać będą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, na podstawie art.15. ust.2. Ustawy prawo zamówień publicznych powierzono Zarządowi Oddziału  "WYBRZEŻE" Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z koncepcją przekształceń wskazanych fragmentów stref nadwodnych Portu Gdańsk zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno- architektonicznymi Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., zawartymi w Regulaminie konkursowym.

Treść regulaminu [dokument PDF, 317 KB, Adobe Reader]

Zgodnie z przyjętymi założeniami, I etap konkursu zakończy się zakwalifikowaniem 3 zespołów, które zaproszone zostaną do kolejnego etapu. W drugim etapie zwycięzcom przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości po 25 tys. zł dla każdego zespołu konkursowego zakwalifikowanego do etapu II. Dodatkowo laureat pierwszej nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Termin składania prac I etapu konkursu upływa w dniu 14.12.2015 r. o godz. 15:00.
07.07.2014 - Finał Konkursu "Estetyzacja Portu Gdańsk"
26.06.2014 - Obrady końcowe Komisji Konkursu "Estetyzacja Portu w Gdańsku"

Konkurs na najlepszy projekt opracowany w ramach studium poświęconego "Estetyzacji Portu w Gdańsku" został zamknięty. 26 czerwca 2014 roku. Komisja Konkursowa obradowała w składzie wyłonionym spośród sygnatariuszy Umowy Partnerstwa. ZMPG SA reprezentowali: Dorota Raben, Marek Pietruszewski, Jowita Zielinkiewicz, Jacek Kulesza, Janusz Kasprowicz, Ryszard Mazur, Krzysztof Bortkiewicz i Dariusz Dulian, a Gminę Miasta Gdańsk - Grzegorz Sulikowski i Izabela Burda. W imieniu Politechniki Gdańskiej w obradach uczestniczyli - Lucyna Nyka i Jakub Szczepański, Akademii Sztuk Pięknych - Andrzej Pniewski i Rafał Setlak, a Sopockiej Szkoły Wyższej - Grzegorz Pęczek i Joanna Rayss. Komisja zdecydowała o wyborze najlepszych prac. Wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca 2014 roku, w trakcie otwarcia wystawy w Terminalu Promowym na Westerplatte.

23-24.06.2014 - Prezentacja projektów

W dniach 23-24 czerwca 2014 roku studenci zaangażowani w realizację projektu "Estetyzacja Portu w Gdańsku" prezentowali efekty swojej pracy. Komisja Konkursowa obejrzała koncepcje przygotowane przez 14 zespołów autorskich.

W Sali wykładowej Politechniki Gdańskiej prezentowali je studenci Sopockiej Szkoły Wyższej:

 1. Marcin Łubiński, Marta Piotrowska, Dominika Stromska-Nowak, Magdalena Dłoniak, Weronika Borys, Anna Królikowska;
 2. Natalia Dobosz, Maria Kołomańska, Anna Brzoznowska, Agnieszka Gabrel;
 3. Aneta Grzyb, Anna Ściążko, Maciej Naskręt
oraz słuchacze Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
 1. Marta Bzdel, Łucja Pawlicka;
 2. Angelika Sankowska, Kamila Zajkowska, Katarzyna Bzduch;
 3. Marcin Kasprowicz, Marta Kłos, Agnieszka Śmigielska
a w sali obrad Rady Miasta Gdańska studenci Politechniki Gdańskiej:
 1. Martyna Nacmer, Barbara Klein;
 2. Teresa Kaczmarek, Michał Paczek, Natalia Gawryluk;
 3. Anna Czapiewska, Robert Kowalczyk, Wiktor Magdziak;
 4. Anna Narkowicz, Paulina Kowalik, Paweł Nalewajski, Joanna Muczyńska, Aleksandra Cywoniuk, Piotr Kurpiewski;
 5. Jagoda Gajowniczek, Julia Kaczor;
 6. Maria Mieszkowska, Zofia Olejniczak;
 7. Adrianna Bohdziewicz, Iga Brzuchańska, Zuzanna Kuryło, Katarzyna Piętowska, Anna Ptak;
 8. Ewa Marczewska, Julia Duch, Ewelina Jaszkowska.

02.06.2014 - Podpisanie Umowy

2 czerwca 2014 roku uroczyście zawarto Umowę Partnerstwa dotyczącą wspólnej realizacji projektu "Estetyzacja Portu w Gdańsku". Umowę podpisali przedstawiciele wszystkich pięciu Partnerów zaangażowanych w jego realizację, w tym Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Dorotą Raben, Prezesem Zarządu ZMPG S.A. i Markiem Pietruszewskim, Wiceprezesem Zarządu oraz Dr hab. inż. arch. Antonim Taraszkiewiczem - Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Prof. Krzysztofem Gliszczyńskim - Prorektorem gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i Prof. dr hab. Teresą Martyniuk - Rektorem Sopockiej Szkoły Wyższej.


14-16.05.2014 - Warsztaty artystyczne

W dniach 14-16 maja, w Politechnice Gdańskiej, odbyły się studenckie warsztaty artystyczne mające na celu przygotowanie wizji "Estetyzacji Portu Gdańsk". W warsztatach wzięli udział studenci wytypowani przez wszystkie szkoły wyższe zaproszone do udziału w Projekcie. Podczas trzech dni intensywnej pracy pod opieką profesorów i doktorantów uczelni - przy wsparciu wyznaczonych przez ZMPG S.A. pracowników Portu Gdańsk - powstały wstępne koncepcje estetyzacji terenów portowych, które zostaną zaprezentowane przez poszczególne zespoły studentów przed wspólną Komisją Konkursową 23 czerwca 2014 roku.

06.05.2014 - Przekazanie makiety

6 maja 2014 roku, na terenie Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie, w trakcie którego wykonana makieta została symbolicznie przekazana Zarządowi ZMPG S.A.

14-30.04.2014 - Wykonanie makiety portu

Studenci, podzieleni na trzy grupy*, zajęli się konstrukcją makiety. Korzystając z zapewnionych przez ZMPG S.A. materiałów, wykonali wzorzec struktury portu w skali 1:2000. Misterna praca, cierpliwość i wcześniejsze przygotowanie nagrodzone zostały efektem, którego urody nie oddają płaskie fotografie.

*(grupa numer 1: Ewa Burzyńska, Agata Chojnacka, Piotr Czerniawski, Aleksandra Fajfer, Agnieszka Franckiewicz, Małgorzata Jedlińska, Sławomir Orłowski, Dorota Zaborowska);

(grupa numer 2: Hanna Studzińska, Marta Szpiganowicz, Gabriela Świrkowska, Magdalena Turowska, Karolina Urbańska, Mateusz Złowocki);

(grupa numer 3: Alina Chmielnicka, Magda Derdowska, Agnieszka Mazur, Natalia Miler, Anna Neumann, Mateusz Pach, Magda Pawłowska).


24-25.04.2014 - Rejsy dokumentacyjne ze studentami

Liczba zaangażowanych w Projekt studentów wymagała (ze względu na przepisy o bezpieczeństwie żeglugi) zorganizowania dwóch rejsów wzdłuż nabrzeży portu wewnętrznego.  Zrealizowano kolejny etap fotograficzno-filmowej dokumentacji stanu terenów po obu stronach kanału portowego. Dla większości uczestników rekonesansu była to pierwsza możliwość przyjrzenia się z bliska widokom dostępnym wyłącznie dla załóg odwiedzających port statków i żeglarzy. Oba rejsy studyjne pozwoliły studentom na uzupełnienie dokumentacji fotograficzno-filmowej, będącej podstawą ich dalszej pracy koncepcyjnej.


07.04.2014 - Prezentacja założeń Projektu

7 kwietnia 2014 roku, w Sali Konferencyjnej i gondoli Kapitanatu Portu Północnego odbyło się spotkanie naukowców, specjalistów projektowania i ochrony zabytków oraz grup studentów,  zaproszonych przez ZMPG S.A. i deklarujących zainteresowanie realizacją Projektu.

Prezes Zarządu ZMPG S.A. Dorota Raben zaprezentowała wizję Projektu ze strony Zarządu. Wskazała m.in. złożony charakter przedsięwzięcia, konieczność pamiętania o skomplikowanej strukturze własnościowej terenów portowych oraz  potrzebę poszanowania świadectw tysiącletniej historii portu.

Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, profesor Politechniki Gdańskiej przedstawił "Historię przemian terenów przy ujściu Martwej Wisły", ozdabiając wykład pięknymi rycinami gdańskiego portu z okresu XVII-wiecznej świetności.

Profesor Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, opisała wzajemne oddziaływania miasta i portu w prezentacji pod hasłem "Porty i Miasta - negocjowanie wzajemnych związków". Zwróciła uwagę na charakterystyczne dla Europy przykłady wielowiekowych tradycji terenów portowo-miejskich.
"Rewitalizacja dzielnicy Nowy Port" to tytuł kolejnego wykładu arch. Grzegorz Lechmana, Głównego Specjalisty ds. Programów inwestycyjnych w Referacie Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Będąca niewątpliwą atrakcją dla wszystkich odwiedzających gdański port - panorama z 61-metrowej wieży latarni morskiej w Kapitanacie Portu Północnego - dopełniła emocje dnia. Podziwianie niezapomnianego widoku głębokowodnych terminali portu, piękna Zatoki Gdańskiej, obiektów około-portowego przemysłu i architektury Starego Gdańska ułatwiał dodatkowymi informacjami Janusz Kasprowicz, Rzecznik Prasowy ZMPG S.A. wypełniając w tzw. gondoli obowiązki gospodarza.
03.03.2014 - Rejs z przedstawicielami uczelni

Grono partnerów powstającego Projektu, pod wodzą przedstawicieli ZMPG S.A., udało się na wstępny rekonesans wzdłuż nabrzeży portu wewnętrznego. Efektem rejsu była pierwsza dokumentacja fotograficzna, mająca ułatwić opiekunom naukowym poszczególnych uczelni przedstawienie studentom skali Projektu i jego podstawowe założenia.25.02.2014 - Spotkanie inaugurujące projekt

25 lutego 2014 roku wyłoniony przez Zarząd ZMPG S.A. zespół pracowników podjął próbę podsumowania ustaleń i zainicjował konkretną debatę na temat projektu pod nazwą  "Estetyzacja Portu Gdańsk". Do siedziby przy ul. Zamkniętej 18 przybyli: arch. Grzegorz Sulikowski - Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Gdańsk, Michał Szymański - Kierownik Referatu Estetyzacji Miasta Gdańska oraz przedstawiciele trzech trójmiejskich uczelni: dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, prof. Andrzej Pniewski - z Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych i dr inż. arch. Grzegorz Pęczek - reprezentujący Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej.

Gości podejmowała Prezes Zarządu ZMPG S.A. Dorota Raben wraz z zespołem współpracowników. W efekcie żywej dyskusji jednogłośnie ustalono, że projekt zajęcia się uporządkowaniem wielkiego obszaru portu i jego konsekwentną estetyzacją może mieć przełomowe znaczenie dla postrzegania portu i utrwalenia podstaw harmonijnego współistnienia przestrzeni zindustrializowanej z zamieszkałą częścią miasta. Niebanalnego wymiaru nabierze tożsamość europejskiego ośrodka kultury z tysiącletnią tradycją i jednocześnie znanego w świecie węzła żeglugowego.

Szczególnym walorem projektu będzie zaangażowanie do wspólnej pracy studentów architektury i kierunków artystycznych trójmiejskich uczelni.

Ze względu na złożoność projektu i konieczność dokonania mnóstwa szczegółowych ustaleń, z grona pracowników ZMPG S.A. wyłoniono zespół konsultacyjny projektu, a rolę lidera powierzono Jowicie Zielinkiewicz. Zespół zajął się budową harmonogramu realizacji  przedsięwzięcia. Ustalono terminy rozpoczęcia i zakończenia jego etapów. Uzgodniono podział zadań i obowiązku. Powołano wspólną Komisję Konkursową - składającą się z przedstawicieli ZMPG S.A., Urzędu Miasta Gdańska oraz trzech uczelni - dla oceny prac. Podjęto decyzję o zamknięciu I Etapu Projektu "Estetyzacja Portu Gdańsk" specjalną wystawą nagrodzonych koncepcji w gmachu Rady Miasta Gdańska i przygotowaniu warunków ogłoszenia otwartego konkursu - II Etapu Projektu.


Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej od 15 lipca 2013 roku rozpoczął pracę Zarząd Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w nowym składzie: Dorota Raben - Prezes, Marek Pietruszewski - Wiceprezes ds. Finansowych, Jerzy Melaniuk - Wiceprezes ds. Infrastruktury. Oznaczało to uruchomienie procedury tworzenia nowej strategii rozwoju portu.

Tworzenie koncepcji uporządkowania eksploatowanych nabrzeży i zagospodarowania wolnych dotąd przestrzeni, oznaczone zostało determinacją budowy portu uniwersalnego i optymalnie wykorzystującego naturalne walory terenu. Port stawać się miał układem nowoczesnych terminali, kreowanych na miarę potrzeb wymiany handlowej w długiej perspektywie. Biznes XXI wieku realizować też winien być przy jednoczesnym poszanowaniu praw ochrony środowiska naturalnego. Surowe elementy industrialnej przestrzeni miały być odtąd zastępowane elementami czerpiącymi z naturalnego uroku nadmorskiego krajobrazu, barw i kształtów wyzwalającymi wyłącznie pozytywne emocje. Powstał zarys koncepcji "Estetyzacji Portu Gdańsk", dla której Zarząd ZMPG S.A. zaczął szukać sprzymierzeńców. Po wielu rozmowach i współpracy Urzędu Miasta Gdańsk  nadzieje postanowiono ulokować w środowisku akademickim kierunków artystycznych trzech trójmiejskich uczelni.

Port stać się miał "żywym plenerem" dla 16 grup młodych architektów i plastyków. Powstała dzięki temu wizualizacja nabrzeży od strony wody dać miała w efekcie jednolity kanon estetyki portu, jednoznacznie rozpoznawalny i identyfikowalny z Portem Gdańsk.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę