Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IUH/2018/050

NPR/IN/2018/047

NPR/IP/2018/023

NPR/IP/2018/038

NPR/IUL/2018/043

NPR/IUL/2018/044

NPR/FZ/2018/042

NPR/IP/2018/034

NPR/IP/2018/024

NPR/IUL/2018/028

NPR/IP/2017/101

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IUH/2018/050
Umowa ramowa na wykonywanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie bieżącej obsługi i sytuacji awaryjnych dotyczących infrastruktury hydrotechnicznej.
19.10.2018 - więcej


NPR/IN/2018/047
Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
16.10.2018 - więcej


NPR/IP/2018/023
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
05.10.2018 - więcej


NPR/IP/2018/038
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drugiej linii Nabrzeża Oliwskiego i Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańsk"
18.07.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/043
Umowa ramowa na wykonywanie, naprawy i rozbiórki ogrodzeń terenów portowych.
09.07.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/044
Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego magazynu portowego nr 4 na Nab. WOC II, nr inw. 104-00-0040-0.
09.07.2018 - więcej


NPR/FZ/2018/042
Dostawa komputerów osobistych i monitorów komputerowych dla ZMPG S.A. w Gdańsku.
26.06.2018 - więcej


NPR/IP/2018/034
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
04.06.2018 - więcej


NPR/IP/2018/024
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/028
Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
02.05.2018 - więcej


NPR/IP/2017/101
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej


 

 
Cofnij