Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IUL/2018/026

NPR/IUH/2018/045

NPR/IP/2018/038

NPR/IUE/2018/033

NPR/IUL/2018/043

NPR/IUL/2018/044

NPR/IUE/2018/030

NPR/FZ/2018/042

NPR/IP/2018/034

NPR/IP/2018/024

NPR/NB/2018/037

NPR/IUL/2018/028

NPR/IP/2017/105

NPR/IP/2017/104

NPR/IP/2017/101

NPR/IP/2017/102

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IUL/2018/026
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu: Budowa budynków kontenerowych z rozbiórką istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk wraz z zagospodarowaniem terenu.
09.08.2018 - więcej


NPR/IUH/2018/045
Remont ściany odwodnej oraz uzupełnienie i wymiana urządzeń odbojowych stanowiska I i II Nab. Rudowego w Porcie Gdańsk
03.08.2018 - więcej


NPR/IP/2018/038
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drugiej linii Nabrzeża Oliwskiego i Nabrzeża Ziółkowskiego w Porcie Gdańsk"
18.07.2018 - więcej


NPR/IUE/2018/033
Budowa terminali ładowania samochodów elektrycznych w Porcie Gdańsk.
10.07.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/043
Umowa ramowa na wykonywanie, naprawy i rozbiórki ogrodzeń terenów portowych.
09.07.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/044
Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego magazynu portowego nr 4 na Nab. WOC II, nr inw. 104-00-0040-0.
09.07.2018 - więcej


NPR/IUE/2018/030
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa nowej stacji transformatorowej T-17 wraz z wykonaniem sieci kablowych SN i nn w rejonie Terminala Promowego Westerplatte w Porcie Gdańsk.
28.06.2018 - więcej


NPR/FZ/2018/042
Dostawa komputerów osobistych i monitorów komputerowych dla ZMPG S.A. w Gdańsku.
26.06.2018 - więcej


NPR/IP/2018/034
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
04.06.2018 - więcej


NPR/IP/2018/024
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej


NPR/NB/2018/037
Modernizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa kluczowych obszarów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu technicznego.
24.05.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/028
Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
02.05.2018 - więcej


NPR/IP/2017/105
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/104
Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/101
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/102
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej


Ogłoszenie o dialogu technicznym
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej


 

 
Cofnij