Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IUL/2018/036

NPR/FA/2018/031

NPR/IUL/2018/016

NPR/IUE/2018/006

NPR/IP/2018/008

NPR/IUL/2018/010

NPR/IUH/2018/003

NPR/IP/2017/155

NPR/IP/2017/152

NPR/IP/2017/105

NPR/IP/2017/104

NPR/IUE/2017/062

NPR/IP/2017/101

NPR/IP/2017/103

NPR/IP/2017/099

NPR/IP/2017/102

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IUL/2018/036
Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Chodackiego w Gdańsku. Nr inw. 105-00-0069-0. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również serwisowanie wykonanych urządzeń i systemów przez 3 letni okres rękojmi.
23.04.2018 - więcej


NPR/FA/2018/031
Dostawa materiałów biurowych wg bieżących potrzeb ZMPG SA.
19.04.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/016
Wykonanie remontu ul. Kujawskiej w rejonie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk.
22.03.2018 - więcej


NPR/IUE/2018/006
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej, studni wodomierzowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika bezodpływowego na terenie Nabrzeża Przemysłowego.
19.03.2018 - więcej


NPR/IP/2018/008
Wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych na potrzeby Projektu nr 2015-PL-TM-0372-M "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
09.03.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/010
Remont dwukierunkowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na Nabrzeżu Oliwskim w Porcie Gdańsk.
02.03.2018 - więcej


NPR/IUH/2018/003
Remont uszkodzonego umocnienia dna przy Nab. Westerplatte na odcinku pomiędzy 70-84 w Porcie Gdańsk.
19.02.2018 - więcej


NPR/IP/2017/155
Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
29.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/152
Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
29.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/105
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/104
Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej


NPR/IUE/2017/062
Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku.
08.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/101
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/103
Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
06.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/099
Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
07.11.2017 - więcej


NPR/IP/2017/102
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej


Ogłoszenie o dialogu technicznym
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej


 

 
Cofnij