Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
IU/IL/2017/077

IU/IH/2017/094

IU/IS/2017/069

IU/IL/2017/072

IU/IS/2017/076

IU/IS/2017/063

IU/IS/2017/053

IU/FAT/2017/073

IU/IL/2017/059

IU/IH/2017/055

IU/IL/2017/058

IU/IS/2017/057

IU/IH/2017/001

IU/IL/2017/002

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

IU/IL/2017/077
Opracowanie metryk 30 przejazdów kolejowo-drogowych usytuowanych na terenie bocznicy kolejowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
18.07.2017 - więcej


IU/IH/2017/094
Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego dna akwenów portu wewnętrznego o powierzchni ok. 135 ha dla potrzeb realizacji Projektu: Modernizacja toru wodnego Portu Gdańsk.
17.07.2017 - więcej


IU/IS/2017/069
Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku.
13.07.2017 - więcej


IU/IL/2017/072
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z inwentaryzacją instalacji 13 obiektów na terenie Portu Gdańsk.
12.07.2017 - więcej


IU/IS/2017/076
Wykonanie projektu i robót budowlanych modernizacji oświetlenia terenu WOC w Porcie Gdańsk - ETAP II.
10.07.2017 - więcej


IU/IS/2017/063
Przebudowa oraz dostosowanie rozdzielnic w stacji 110/15kV GPZ Port Północny w Gdańsku dla wymiany transformatorów z 25 MVA na 40 MVA.
06.07.2017 - więcej


IU/IS/2017/053
Projekt budowy stacji transformatorowej T-81 wraz z przebudową sieci kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV i oświetleniem terenu.
30.06.2017 - więcej


IU/FAT/2017/073
Dostawa i wymiana urządzeń sieciowych w głównych węzłach dostępowych do sieci teleinformatycznej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
30.06.2017 - więcej


IU/IL/2017/059
Wykonanie projektu remontu rampy ze zjazdami przy magazynie portowym nr 2 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0039-0).
23.06.2017 - więcej


IU/IH/2017/055
Remont umocnienia dna wraz z wykonaniem robót podczyszczeniowych przy Pirsie Paliwowym Stanowisko P w Porcie Północnym.
22.06.2017 - więcej


IU/IL/2017/058
Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów magazynu portowego nr 2 na Nab. WOC I w Porcie Gdańsk (nr inw. 104-00-0039-0).
22.06.2017 - więcej


IU/IS/2017/057
Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe znajdujące się w rejonach Basenu Górniczego i Portu Północnego w Porcie Gdańsk.
22.06.2017 - więcej


IU/IH/2017/001
Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz Nabrzeża Mew w Porcie Gdańsk
18.04.2017 - więcej


IU/IL/2017/002
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej.
18.04.2017 - więcej


 

 
Cofnij