Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IUL/2019/068

NPR/IUL/2019/062

NPR/IUE/2019/048

NPR/IUE/2019/060

NPR/IUE/2019/058

NPR/IUE/2019/053

NPR/IUH/2019/055

NPR/IUE/2019/052

NPR/IUE/2019/047

NPR/IUL/2019/042

NPR/IUL/2019/030

NPR/FAT/2019/038

NPR/IUM/2019/033

NPR/IUL/2019/040

NPR/IUL/2019/029

NPR/IUL/2019/039

NPR/FA/2019/045

NPR/FAT/2019/046

NPR/IUE/2019/025

NPR/IUL/2019/036

NPR/IUH/2019/032

NPR/IUL/2019/037

NPR/IUL/2019/031

NPR/IUL/2019/028

NPR/IUL/2019/027

NPR/IUH/2019/021

NPR/IUH/2019/014

NPR/IUE/2019/026

NPR/IUH/2019/019

NPR/IUE/2019/010

NPR/IUE/2019/007

NPR/IN/2018/047

NPR/IP/2018/023

NPR/IP/2018/024

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IUL/2019/068
Umowa ramowa na wykonywanie utwardzeń powierzchni gruntu na działkach budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
04.11.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/062
Umowa ramowa na wykonywanie robót drogowych na nawierzchniach dróg, chodników i placów zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.
29.10.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/048
Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.
07.10.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/060
Remont i przebudowa istniejącego kanału kablowego wraz z siecią elektroenergetyczną zlokalizowanego w rejonie ul. Budowniczych Portu Północnego w Porcie w Gdańsku
25.09.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/058
Rozbudowa budynku Głównego Punktu Zasilania (GPZ) i rozdzielnicy SN 15kV w Porcie Północnym w Gdańsku
13.09.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/053
Wykonanie opomiarowania odbiorców energii elektrycznej PG Eksploatacja na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk
13.09.2019 - więcej


NPR/IUH/2019/055
Przebudowa Nabrzeża Zachodniego z odcinkiem Nabrzeża WOC II.
03.09.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/052
Remont kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu Szczecińskim na terenie Gdańskiego Terminalu Kontenerowego.
13.08.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/047
Wykonanie projektu przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV służących do zasilania stacji T-21 przy ul. Kpt. Poinca w rejonie P.P.
12.08.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/042
Wymiana centrali klimatyzacyjnej zamontowanej na dachu Budynku dworca pasażerskiego Terminal Promowy Westerplatte w Gdańsku.
12.08.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/030
Wykonanie opracowania dotyczącego nośności elementów infrastruktury na terenie Portu Gdańsk.
22.07.2019 - więcej


NPR/FAT/2019/038
Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
22.07.2019 - więcej


NPR/IUM/2019/033
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego rozdzielni nN w budynku Kapitanatu Portu Północnego i budynku Terminalu Promowego Westerplatte.
16.07.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/040
Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Basenu Górniczego przy Nab. Węglowym w Porcie Gdańsk.
02.07.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/029
Rozbiórka obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych na terenie po byłych Zakładach Tłuszczowych Kruszwica.
01.07.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/039
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i dostosowania do obowiązujących warunków technicznych budynków na obszarze Bazy Przeładunków Paliw Płynnych w Porcie Gdańsk.
28.06.2019 - więcej


NPR/FA/2019/045
Dostawa do siedziby Zamawiającego i montaż mebli biurowych.
28.06.2019 - więcej


NPR/FAT/2019/046
Najem i serwis 15 szt. urządzeń wielofunkcyjnych drukująco-kopiująco-skanujących z oprogramowaniem sieciowym.
27.06.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/025
Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Pokładowej.
18.06.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/036
Remont elewacji i dachu budynku biurowego zlokalizowanego przy Nabrzeżu Krakowskim w Porcie Gdańsk.
14.06.2019 - więcej


NPR/IUH/2019/032
Remont przyczółka zachodniego promu Wisłoujście w Porcie Gdańsk.
14.06.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/037
Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej i remontem stropodachu na budynku stacji GPZ przy ul. Budowniczych Portu Północnego 1.
14.06.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/031
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej (pięcioletniej) budowli i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury kolejowej stanowiącej własność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
10.06.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/028
Modernizacja budynku administracyjnego i warsztatowego przy Nab. Zachodnim.
31.05.2019 - więcej


NPR/IUL/2019/027
Budowa placu manewrowego na terenie Terminala Promowego Westerplatte.
31.05.2019 - więcej


NPR/IUH/2019/021
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk.
21.05.2019 - więcej


NPR/IUH/2019/014
Modernizacja pali stalowych Pirsu Rudowego w Porcie Północnym w Gdańsku - Część II.
20.05.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/026
Opracowanie dokumentacji przebudowy ciepłociągu od magazynu L przy ul. Przemysłowej do Kapitanatu Portu.
15.05.2019 - więcej


NPR/IUH/2019/019
Rozbudowa umocnienia dna wokół Wyspy Cumowniczej Pirsu Rudowego w Porcie Północnym w Gdańsku.
30.04.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/010
Eksploatacja i konserwacja infrastruktury ciepłowniczej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.04.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/007
Eksploatacja i konserwacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.04.2019 - więcej


NPR/IN/2018/047
Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
16.10.2018 - więcej


NPR/IP/2018/023
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
05.10.2018 - więcej


NPR/IP/2018/024
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej


 

 
Cofnij