Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IUL/2018/039

NPR/IP/2018/034

NPR/IP/2018/024

NPR/IUE/2018/035

NPR/IUM/2018/040

NPR/IUM/2018/041

NPR/NB/2018/037

NPR/IUL/2018/028

NPR/IP/2017/155

NPR/IP/2017/152

NPR/IP/2017/105

NPR/IP/2017/104

NPR/IP/2017/101

NPR/IP/2017/103

NPR/IP/2017/099

NPR/IP/2017/102

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IUL/2018/039
Remont części wspólnych w budynku biurowym przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku (nr inw. 105-00-0065-0).
07.06.2018 - więcej


NPR/IP/2018/034
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej Poczty Morskiej zlokalizowanej przy Nabrzeżu Wiślanym w Porcie Gdańsk oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
04.06.2018 - więcej


NPR/IP/2018/024
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej


NPR/IUE/2018/035
Modernizacja kotłowni Energoport, wymiana ciepłociągu o długości ok. 400m, modernizacja i rozbudowa węzła cieplnego w budynku stacji pomp (ujęciu wody w PP) oraz budowa węzła cieplnego cwu w budynku administracyjnym Straży Pożarnej Florian przy ul. Sucharskiego 71 w Gdańsku.
28.05.2018 - więcej


NPR/IUM/2018/040
Konserwacja ramp samochodowych oraz osobowego rękawa pasażerskiego na terenie Portu Gdańsk.
25.05.2018 - więcej


NPR/IUM/2018/041
Wykonanie remontu klasowego wraz z naprawą systemu balastowego 2 pontonów ro-ro cumujących przy Nb. Obrońców Westerplatte.
25.05.2018 - więcej


NPR/NB/2018/037
Modernizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa kluczowych obszarów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu technicznego.
24.05.2018 - więcej


NPR/IUL/2018/028
Remont układu torów kolejowych w II linii Nab. Oliwskiego
02.05.2018 - więcej


NPR/IP/2017/155
Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
29.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/152
Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
29.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/105
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/104
Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/101
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/103
Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
06.12.2017 - więcej


NPR/IP/2017/099
Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
07.11.2017 - więcej


NPR/IP/2017/102
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej


Ogłoszenie o dialogu technicznym
Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej


 

 
Cofnij