Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
RSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Przetargi » Zamówienia »

Zamówienia
     
NPR/IUE/2019/010

NPR/IUE/2019/007

NPR/IUE/2019/013

NPR/IUH/2019/006

NPR/IUE/2019/011

NPR/IUE/2019/005

NPR/IUM/2019/004

NPR/IUM/2019/003

NPR/IUL/2018/054

NPR/IUE/2018/053

NPR/IUH/2018/050

NPR/IN/2018/047

NPR/IP/2018/023

NPR/IP/2018/024

NPR/IP/2017/101

Archiwum

Dzierżawa nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
 
 

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 01.07.2017 r. [dokument PDF, 1,8 MB, Adobe Reader]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 700,1 KB, Adobe Reader]

Regulamin Udzielania Zamówień przez ZMPG SA - 11.12.2008 r. [dokument PDF, 188,5 KB, Adobe Reader]


Aktualne ogłoszenia:

NPR/IUE/2019/010
Eksploatacja i konserwacja infrastruktury ciepłowniczej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.04.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/007
Eksploatacja i konserwacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.04.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/013
Wymiana wyposażenia rozdzielni SN 15 kV i roboty ogólnobudowlane w stacjach transformatorowych T-50, T-52, T-87 w rejonie Basenu Górniczego oraz Nabrzeża Wiślanego.
29.03.2019 - więcej


NPR/IUH/2019/006
Umowa ramowa na wykonywanie na rzecz ZMPG SA bieżących prac czerpalnych i zasypowych w Porcie Gdańsk.
29.03.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/011
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla zasilania kotłowni należących do ZMPG S.A.
05.03.2019 - więcej


NPR/IUE/2019/005
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciepłociągu przy ul. Szkolnej w Gdańsku.
28.02.2019 - więcej


NPR/IUM/2019/004
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w budynku administracyjnym przy ul. Zamknięta 18 w Gdańsku (nr inw. 105-00-0065-0).
31.01.2019 - więcej


NPR/IUM/2019/003
Wykonanie remontu pośredniego statku pożarniczego Strażak 5.
25.01.2019 - więcej


NPR/IUL/2018/054
Wyposażenie posterunków wartowniczych znajdujących się na terenie Portu Gdańsk w samochodowe, osiowe wagi najazdowe.
21.12.2018 - więcej


NPR/IUE/2018/053
Eksploatacja, obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprawności infrastruktury portowej w zakresie gospodarki elektroenergetycznej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
17.12.2018 - więcej


NPR/IUH/2018/050
Umowa ramowa na wykonywanie prac projektowych i doradztwa technicznego w zakresie bieżącej obsługi i sytuacji awaryjnych dotyczących infrastruktury hydrotechnicznej.
19.10.2018 - więcej


NPR/IN/2018/047
Doradztwo dla partnera publicznego w przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.
16.10.2018 - więcej


NPR/IP/2018/023
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk".
05.10.2018 - więcej


NPR/IP/2018/024
Rozbudowa Nabrzeża Północnego przy Falochronie Półwyspowym w Porcie Gdańsk
02.06.2018 - więcej


NPR/IP/2017/101
Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej


 

 
Cofnij