O Porcie » Terminale i nabrzeża »

Baza Paliw Płynnych

 
Długość statku:  
Stanowisko "O"  do 155 m
Stanowiska "P", "R"  do 300 m
Stanowisko "T"  do 350 m
Stanowisko "T1"  do 211 m
Maks. zanurzenie:  
Stanowisko "O"  10 m
Stanowiska "P", "R", "T"  15,0 m
Stanowiska "T1"  12,7 m
Pełna automatyzacja
Nowoczesna technologia przeładunku
w systemie zamkniętym
Pełne zabezpieczenie przed skutkami
pożaru i rozlewów

Baza przeładunku paliw płynnych dysponuje pięcioma stanowiskami przeładunkowymi do obsługi ropy i produktów ropopochodnych. Technologia przeładunku odbywa się w systemie zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska naturalnego. Stanowiska znajdują się w zamkniętych basenach przeładunkowych wyposażonych w zapory przeciwrozlewowe i instalację przeciwpożarową. Poprzez sieć rurociągów i baz manipulacyjnych Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) oraz Rafinerii Gdańskiej istnieje możliwość dostarczania paliw do rafinerii i zakładów w kraju i na obszarze wschodnich landów Niemiec. Roczna zdolność przeładunkowa bazy wynosi 40 mln ton. Właścicielem bazy jest Przedsiębiorstwo Przeładunkowe Paliw Płynnych "Naftoport" Sp. z o.o., a obsługę zapewnia Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe "Port Północny" Sp. z o.o.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Naftoport Sp. z o.o. PPPP
ul. Kpt. ż. w. Witolda Poinca 1, 80-561 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 74 25
Fax: (+48) 58 737 76 06
www.naftoport.pl
vCard

Port Północny Sp. z o.o. PPS
[ Bramy dostępowe ]
ul. Budowniczych Portu Północnego 23, 80-601 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 60 03
Fax: (+48) 58 737 68 87
www.port-polnocny.pl
vCard


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę