Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Inspektor Nadzoru ds. Teletechnicznych

Inspektor Nadzoru ds. Teletechnicznych

Inspektor ds. Hydrotechnicznych
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

11.10.2020

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ NASZYBCIEJ
ROZWIJAJĄCEGO SIĘ PORTU W EUROPIE

Port Gdańsk to najszybciej rozwijający się port Europy, jeden z największych na Bałtyku. Odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I, łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. To dzięki naszym pracownikom możemy osiągać to, co osiągamy.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, do naszych zespołów poszukujemy ludzi z wiedzą, pasją i zaangażowaniem. Dołącz do nas!

Obecnie Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Nadzoru ds. Teletechnicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

Dołącz do nas, czeka tu na ciebie:

Na stanowisku Inspektora Nadzoru ds. Teletechnicznych będziesz odpowiadać za:

 • wydawaniu warunków technicznych wykonania dla zadań remontowych oraz inwestycyjnych w zakresie branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • sprawdzaniu i opiniowaniu dokumentacji technicznej przedsięwzięć inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • przygotowanie rocznych planów inwestycji, remontów branż telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • przygotowanie i przeprowadzenie realizacji robót branż telekomunikacyjnej teletechnicznej, wynikających z kontroli, bieżących potrzeb oraz planów inwestycji, remontów i likwidacji,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami branż telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z sieciami oraz instalacjami i urządzeniami teletechnicznymi w budynkach i budowlach,
 • komunikację z klientami wewnętrznymi i kontrahentami, przygotowywanie korespondencji.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • znajomość przepisów oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, remontową i utrzymaniową sieci i instalacji teletechnicznych,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera: MS Office, AutoCAD,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej w branży teletechnicznej,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność podejmowania decyzji,
 • udokumentowane, co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość techniki światłowodowej, nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych obecnie na rynku, a także programów do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych będzie dodatkowym atutem.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim)
w terminie do 10 października 2020 na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl.

(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane).

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18, tel. +58 737 91 00; mail: info@portgdansk.pl
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów w ramach procesu rekrutacji jest niezbędność do przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co stanowi zarazem cel przetwarzania), dane niezbędne to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) - czyli te, które wskazano w art. 22[1] § 1 kodeksu pracy;
 • Wszelkie inne dane można zawrzeć w dokumentach zgłoszeniowych dobrowolnie - wtedy podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) - którą można w dowolnym momencie odwołać;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, co oznacza, że po skutecznym uzupełnieniu wakatu dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną usunięte. Momentem skutecznego uzupełnienia wakatu jest upływ okresu próbnego zatrudnienia kandydata, który przeszedł proces rekrutacji (okres ten może trwać maksymalnie 3 kolejne miesiące);
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem zapewnienie dostępu do przetwarzanych danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie - nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona;
 • posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się ze sprzeciwem co do przetwarzania danych osobowych - jednak od indywidualnej sytuacji będzie zależała możliwość jego uwzględnienia przez administratora danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych wskazanych na wstępie jako konieczne jest warunkiem uwzględnienia w procesie rekrutacji - inne, dodatkowe dane osobowe można podać dobrowolnie (ich podanie lub niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji);

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.

 

 
Cofnij