Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Kierownik Projektu

Facebook
LinkedIn
Twitter

20.01.2020

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ NASZYBCIEJ
ROZWIJAJĄCEGO SIĘ PORTU W EUROPIE

Port Gdańsk to najszybciej rozwijający się port Europy, jeden z największych na Bałtyku. Odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr I, łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. To dzięki naszym pracownikom możemy osiągać to, co osiągamy.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, do naszych zespołów poszukujemy ludzi z wiedzą, pasją i zaangażowaniem. Dołącz do nas!

Obecnie Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Gdańsk

Dołącz do nas, czeka tu na ciebie:

Na stanowisku Kierownika Projektu będziesz odpowiadać za:

 • kompleksowe zarządzanie projektami (m.in. zakresem, harmonogramem, budżetem, komunikacją, relacjami pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektów),
 • zbieranie i analizowanie wymagań projektu oraz definiowanie zakresu prac,
 • monitorowanie, analizowanie i zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu,
 • prowadzenie analizy biznesowej, definiowanie zakresu oraz niezbędnych zasobów,
 • cykliczne raportowanie zarządcze statusów prowadzonych projektów na potrzeby Sponsora, Komitetu Sterującego oraz Zarządu.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane zarządzanie projektami),
 • minimum 3 lat doświadczenia w obszarze zarządzania projektami w dużej organizacji,
 • praktycznej znajomości metodyk zarządzania projektami (mile widziane potwierdzenie certyfikatem - np. Agile PM, PRINCE2, PMBOK etc.)
 • mile widziana praktyczna znajomość metodyki SCRUM,
 • znajomości technik facylitacji spotkań biznesowych,
 • bardzo dobrej znajomości MS Office, MS Project i innych narzędzi do zarządzania projektami,
 • umiejętności zarządzania ryzykami, zmianami oraz raportowaniem postępów prac,
 • umiejętności skutecznego wyznaczania i rozliczania zadań powierzonych członkom zespołu projektowego oraz dbania o sprawny przepływ informacji w procesie projektowym,
 • umiejętności efektywnej komunikacji na wszystkich poziomach organizacji i nastawienia na współpracę w zespole,
 • obowiązkowości, sumienności i samodzielności.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim)
w terminie do 17.02.2020 r. na adres:
rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane).

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.


 


 
Cofnij