Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Zarząd Portu » Dane finansowe

Wybrane dane finansowe (w PLN)

 

AKTYWA 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 986 810 047,79 633 853 495,23 550 986 300,17 554 909 730,06 566 812 702,81 514 284 490,97 512 041 627,35
Aktywa obrotowe 254 021 570,91 456 108 706,54 353 754 666,05 268 296 690,33 170 696 373,79 153 563 795,30 108 248 551,48
Akcje
własne
63 068,60 41 824,44 50 454,88 105 556,92 416 252,76 2 556 601,88 3 455 337,84
RAZEM AKTYWA 1 240 894 687,30 1 090 004 026,21 904 791 421,10 823 311 977,31 737 925 329,36 670 404 888,15 623 745 516,67
     
PASYWA 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Kapitały własne 890 092 306,35 829 468 674,64 754 440 983,68 677 353 637,44 593 793 996,05 517 779 061,24 487 864 894,92
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 350 802 380,95 260 535 351,57 150 350 437,42 145 958 339,87 144 131 333,31 152 625 826,91 135 880 621,75
RAZEM PASYWA 1 240 894 687,30 1 090 004 026,21 904 791 421,10 823 311 977,31 737 925 329,36 670 404 888,15 623 745 516,67
 
 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 240 244 047,93 219 411 389,40 205 808 575,72 195 012 096,55 177 264 320,70 159 563 584,41 157 199 104,06
Zysk netto 60 665 456,15 75 078 145,84 76 995 563,27 74 374 556,41 83 806 300,44 35 744 350,85 44 139 340,68


 


 
Cofnij