Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Żegluga » Odbiór odpadów » Istotne uwagi

Informacja o odbiorze odpadów

Procedury odbioru

Istotne uwagi

Odbiorcy odpadów
 
 

Istotne uwagi

 

Substancje zubożające warstwę ozonową

ZMPG SA nie zapewnia odbioru odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określone w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 286, str. 1) jest obowiązany do zapewnienia odbioru odpadów powstających w trakcie swojej działalności.


Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Informacje dotyczące formalności związanych z procedurą odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków są dostępne na stronie internetowej portu gdańskiego (www.portgdansk.pl).
Wszystkie podmioty, biorące udział w procedurze odbioru odpadów ze statków (kapitanowie statków, agenci, odbiorcy odpadów i inni zainteresowani) mogą uzyskać wszelkie informacje jak również zgłosić uwagi czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu portowych urządzeń odbiorczych odpowiednim służbom ZMPG SA:

 • Sprawy ogólne:
  Magdalena Korpalska
  Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska
  Tel.: (+48) 58 737 93 12
 • Sprawy techniczne
  Jerzy Adamowski
  Dział Głównego Dyspozytora Portu
  Tel.: (+48) 58 737 64 83
 • Sprawy rozliczeniowe
  Iwona Węgierska
  Dział Rozliczeń i Fakturowania
  Tel.: (+48) 58 737 95 74
Procedury dotyczące składania sprawozdań o domniemanych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku stwierdzenie przez kapitana statku zawijającego do portu gdańskiego niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń odbiorczych lub nieinformowania przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA o tym fakcie kapitana statku, kapitan ma prawo zgłosić nieprawidłowości do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - przy pomocy FORMULARZA 4 (Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych) dostępnego na stronie internetowej ZMPG SA lub bezpośrednio na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Znowelizowany, ujednolicony format raportowania o domniemanych brakach portowych urządzeń odbiorczych dokument PDF, 280 KB* dokument Word, 67 KB
* Pobierz i zainstaluj bezpłatny Adobe Reader


Informacja o niewystarczającej przepustowości urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości przyjęcia określonych rodzajów i ilości odpadów ze statku do portowych urządzeń odbiorczych kapitan statku lub jego agent otrzyma od Dyspozytora Portu informację o tym fakcie niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o zamiarze zdania odpadów. Jednocześnie wskazany zostanie najbliższy port lub przystań morska gotowa do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statku.


Informacja dotycząca wód balastowych

W związku z przewidywanym wejściem w życie w najbliższych latach Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), ZMPG SA zwraca się z prośbą o wypełnianie przez kapitana statku lub jego agenta formularza sprawozdawczego ws. wód balastowych.

Formularz sprawozdawczy ws. wód balastowych dokument PDF, 106 KB* dokument Word, 60 KB
* Pobierz i zainstaluj bezpłatny Adobe Reader
 

 
Cofnij