Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Żegluga » Taryfy portowe » Energia elektryczna dla statków

Taryfa opłat portowych i cennik

Energia elektryczna dla statków

Usługi portowe
 
 

Pobór energii elektrycznej

 

W przypadku konieczności zaopatrzenia statku w energię elektryczną, agent reprezentujący armatora bądź właściciel statku powinien postępować według następującej procedury:

 • kapitan lub agent statku na wejściu jednostki do portu powinien poinformować Dyspozytora Portu o zamiarze korzystania z energii elektrycznej podczas pobytu jednostki w porcie, celem ustalenia nabrzeża wyposażonego w punkty poboru energii elektrycznej, z której nastąpi zasilanie1
 • kapitan lub agent statku przekazuje informację o zapotrzebowaniu na energię elektryczną:
  - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 na adres: zasilanie_statkow@portgdansk.pl
  - po tym czasie oraz w soboty i niedziele na numer telefonu: +48 58 737 76 63
 • kapitan lub agent wraz z przedstawicielem pogotowia energetycznego zobowiązani są spisać protokół podłączenia zawierający:
  - dane płatnika (nazwa firmy lub osoby fizycznej, adres, NIP,KRS),
  - sposób rozliczenia (ryczałtowe lub wg wskazania licznika, moc zamówiona),
  - miejsce oraz termin podłączenia i odłączenia zasilania.

Warunki ogólne podłączenia jednostek pływających w energię elektryczną:
Rozliczenie za przyłączenie statków do zasilania w energię elektryczną z sieci nn. 3faz nap. 0,4kV, 50Hz od 1kW do 20kW, sieć w układzie TN-C-S, będzie następować na podstawie rzeczywistych wskazań licznika lub na zasadach ryczałtowych, o ile w danym punkcie poboru rozliczenie wg licznika jest niemożliwe.

Rozliczenie za energię elektryczną odbywa się wg następujących stawek:

Tabela do rozliczeń za energię elektryczną dla statków według stawek od 1.01.2018 r.

 

Rozliczenie za zużytą 3-fazową energię elektryczną

Cena

Uwagi

1. Rozliczenie ryczałtowe za każdy 1kW
(wg taryfy R)
0,5895 zł/1h 1 doba=24kWh,
moc umowna 1kW
2. Rozliczenie wg wskazań licznika
(wg taryfy C11)

0,4545 zł/1kWh

wskazanie licznika
+
moc umowna
deklarowana przez
klienta od 1 do 20kW
1kW
0,0078 zł/1h

 

Jednostka przyłączona powinna dysponować własnym kablem przyłączeniowym zakończonym wtyczką 63A.

 

1 w przypadku konieczności podłączenia statku do energii elektrycznej w innych miejscach, o ile jest to możliwe, przyłączenie i rozliczenie za zużytą energię następuje bezpośrednio z podmiotami dzierżawiącymi dane nabrzeże lub z podmiotami realizującymi działalność operatorską na danym nabrzeżu

 

 
Cofnij