sygnet

W Basenie Górniczym Portu Gdańsk odbyły się ćwiczenia „EU Integrated Resolve 2022”

Przez ostatnie trzy miesiące UE testowała swoją gotowość i zdolność do skutecznego radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki ćwiczeniom „Integrated Resolve 2022”, które odbyły się m.in. w Porcie Gdańsk, będzie w stanie lepiej reagować na hybrydowe zagrożenia, mające wymiar wewnętrzny i zewnętrzny.

Ćwiczenia przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy polegał na zaplanowaniu operacji wojskowej i misji cywilnej w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W trakcie drugiego etapu, który trwał od 14 do 18 listopada, zorganizowano symulację różnych zagrożeń hybrydowych. Wzięły w niej udział instytucje, agencje i organy UE wraz z 20 państwami członkowskimi. W tym Port Gdańsk.

Ćwiczenia zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej i NATO „Integrated Resolve 2022” odbyły się 17 listopada na terenie Basenu Górniczego i Nabrzeża Węglowego, gdzie operatorem jest spółka Port Gdański Eksploatacja. Udział w nich wzięli pracownicy: Urzędu Morskiego w Gdyni, Kapitanatu Portu Gdańsk, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN”, PG Eksploatacji, Policji Wodnej oraz Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia były związane z przeładunkami materiałów wybuchowych w Porcie Gdańsk, które odbywają się zgodnie z zasadami określonymi  w „Instrukcji technologicznej przeładunku towarów niebezpiecznych klasy 1” z 2019 r. –  wyjaśnia Janusz Sokołowski, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa ZMPG S.A.

W ćwiczeniach wykorzystano: holownik TYTAN pełniący funkcję statku pożarniczego, łódź szybkiego reagowania PIORUN, lokomotywę spalinową z wagonami, dźwig portowy z obsługą, statek
z materiałami klasy 1 (Zodiak II), wozy pożarnicze Scania GCBA 5/32, Renault GCBA 14/60 oraz Steyr SCRT.

Scenariusz ćwiczeń zakładał podpalenie wcześniej przygotowanych materiałów łatwopalnych na statku, celem wywołania pożaru w trakcie załadunku materiałów wybuchowych. Uczestnicy mieli za zadanie sprawnie pokierować akcją ratowniczo-gaśniczą. Liczyła się współpraca poszczególnych podmiotów i łączność pomiędzy nimi. Sprawdzano też procedury powiadamiania i alarmowania służb ratowniczych.

Ale po kolei: jednostka odbierająca kontenery z materiałem wybuchowym cumuje w wyznaczonym miejscu przy Nabrzeżu Węglowym w Basenie Górniczym. Podczas operacji przeładunku kontenera zawierającego do 28 ton ładunków rozrywających, dochodzi do uruchomienia ładunku zapalającego. Zapłonowi ulegają materiały sztauerskie, zabezpieczające ładunek w trakcie jego transportu z wagonu do ładowni statku. Wagony z pozostałym ładunkiem zostają usunięte z zagrożonego rejonu. Posterunek przeciwpożarowy próbuje gasić pożar podręcznym sprzętem. Bez skutku. Wówczas do akcji wkraczają jednostki straży pożarnej. Łódź szybkiego reagowania PIORUN zabezpiecza wozy bojowe
w wodę. Zgodnie z procedurami z samochodu Scania GCBA 5/32, na pokład statku zostają skierowane dwa prądy gaśnicze. Pożar zostaje opanowany. Ale to jeszcze nie koniec akcji. Kontener, który został narażony na wysoką temperaturę, musi zostać usunięty z ładowni statku przy pomocy dźwigu. Do akcji schładzania wnętrza kontenera wkracza zastęp GCBA 14/60, pełniący służbę asystencką. W tym celu zadysponowany zostaje samochód ratownictwa technicznego posiadający specjalistyczny system COBRA. Niestety podczas działań gaśniczych, zatruciu dymem ulega jeden z pracowników, zajmujących się zabezpieczaniem ładunku. Poszkodowanemu zostaje udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna, po czym zostaje przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Akcja przebiegła sprawnie, zagrożenie zostało zlikwidowane, a miejsce zabezpieczone do czasu zakończenia dochodzenia przez powołaną komisję. Drugi poziom ochrony na obszarze obiektu portowego Basen Górniczy został odwołany.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605