sygnet

Siedem podmiotów zainteresowanych zainwestowaniem w PG Eksploatacja S.A.

Do dnia 15 lipca 2021 przyjmowane były zgłoszenia firm zainteresowanych zainwestowaniem w spółkę Port Gdański Eksploatacja S.A. Jest to największy uniwersalny operator przeładunkowy, działający na nabrzeżach wewnętrznej części Portu Gdańsk i czwarty pod względem przeładunków operator na całym obszarze portu. Zainteresowanie zainwestowaniem w spółkę zgłosiło siedem firm. Są to zarówno podmioty krajowe, podmioty mające siedzibę w Unii Europejskiej jak i podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kolejny etap procedury to weryfikacja i ocena wniosków.

Wszyscy potencjalni inwestorzy to podmioty już obecne w dużych portach morskich Europy i świata. Złożone odpowiedzi na zaproszenie będą teraz podlegały weryfikacji i ocenie, po czym podmioty dopuszczone do dalszego etapu procedury będą miały możliwość przeprowadzenia badania due diligence spółki Port Gdański Eksploatacja S.A.

– Już dziś jesteśmy w czołówce portów bałtyckich. W Europie na 18 miejscu. Bardzo intensywnie inwestujemy w infrastrukturę portową, w tym również tereny, na których swoją działalność prowadzi spółka PGE S.A. Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Wewnętrznym opiewają na łączną kwotę ok. 572 mln zł. To czego potrzebuje spółka PGE obecnie to m.in. środki finansowe na zredukowanie długu technologicznego w zakresie przeładunków, kontaktów handlowych inwestora, które przełożą się na nowe wolumeny przeładowywanych towarów oraz inwestycji w obiekty kubaturowe, które zwiększą konkurencyjność spółki. Oczekujemy, że inwestycje zaproponowane przez podmioty, które odpowiedziały na nasze zaproszenie pozwolą osiągnąć efekt synergii z inwestycjami zrealizowanymi przez Zarząd Portu, tak aby w sposób optymalny wykorzystać stworzony w Porcie Gdańsk potencjał. Tak duże zainteresowanie naszą ofertą świadczy o potencjale inwestycyjnym i jest dowodem na to, że Port Gdańsk sprzyja nowym biznesom – mówi Łukasz Greinke – Prezes Portu Gdańsk.

Spółka PGE S.A. prowadzi działalność na ponad 89 ha. To wyjątkowo atrakcyjny teren o znacznym potencjale inwestycyjnym. W ramach wieloletniej umowy dzierżawy i umów operatorskich z ZMPG, realizuje przeładunki na nabrzeżach zlokalizowanych wzdłuż Martwej Wisły, po obu jej stronach – Nabrzeżu Wiślanym (12,1 ha), Nabrzeżu Szczecińskim (8,2 ha), nabrzeżach Basenu Górniczego (68,9 ha). Poza tym, w ramach działalności operatorskiej, spółka funkcjonuje także na Nabrzeżu WOC I i WOC II (14,2 ha), oraz Nabrzeżu Oliwskim (5,9 ha).

Obserwowane od kilku lat zdecydowane wzrosty w Porcie Wewnętrznym są także udziałem PGE S.A. To nie tylko kluczowa spółka w Porcie Wewnętrznym, ale także 4. klient pod względem wolumenu przeładunkowego w Porcie Wewnętrznym. Znalezienie inwestora dla tych terenów, umożliwi jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Portu Wewnętrznego, który pomimo pandemii zanotował ponad 15% wzrost przeładunków.

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605