sygnet

Port Gdańsk rusza z akcją „Zielono mi, czyli drzewka i krzewy dla sąsiadów”

Port Gdańsk rusza z akcją „Zielono mi, czyli drzewka i krzewy dla sąsiadów”

– Wierzymy, że rozwój portu i ochrona środowiska mogą iść w parze. Na tej harmonii bardzo nam zależy. Dlatego też inicjujemy akcję „Zielono mi, czyli drzewka i krzewy dla sąsiadów”. Do rozdysponowania mamy ok. 4 tys. sadzonek. Zachęcamy organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne, które posiadają tytuł prawny do danej nieruchomości, by wysyłały do nas zapotrzebowania na nasadzenia –  mówi  Sylwia Artichowicz, pełnomocnik Wiceprezesa Zarządu Portu Gdańsk.

 

Port Gdańsk będzie dokonywać nasadzeń w miejscach wskazanych przez podmioty tj. spółdzielnie, wspólnoty, zwłaszcza te zlokalizowane w dzielnicach sąsiadujących w portem (Nowy Port, Stogi, Przeróbka, Młyniska, Letnica, Brzeźno).

W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych wymagany jest dokument wyrażający zgodę na realizację nasadzeń tj. oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z odpisem KRS Spółdzielni.  Wspólnoty Mieszkaniowe muszą dysponować oświadczeniem Zarządu Wspólnoty wraz z uchwałą o powołaniu Zarządu Wspólnoty oraz uchwałą Wspólnoty zatwierdzającą nasadzenia. Minimalna ilość drzew do nasadzeń to 30 szt., zaś krzewów 100 m kw.

Po uzyskaniu przez ZMPG S.A. decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego zezwalającej na wycinkę drzew z terenów portowych, w okresie jesień 2023 r. lub wiosna 2024 r. Port Gdańsk zleci wykonanie nasadzeń. Wnioskujące podmioty są zobligowane do pielęgnacji nasadzonej roślinności, tak by zachowała żywotność przez okres co najmniej 3 lat od dnia nasadzeń.

Warunki pielęgnacji, zasady kontroli oraz odbioru nasadzeń, zostaną uregulowane w indywidualnym porozumieniu zawartym z wnioskującym.

Zgłoszenia można już wysyłać zarówno drogą elektroniczną na adres zielonomi@portgdansk.pl, jak też pocztą tradycyjną (ZMPG S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk).

 


Procedura nasadzeń na terenie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych:

 1. Zgłoszenie wysłane do ZMPG S.A. w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres zielonomi@portgdansk.pl przez zainteresowaną stronę zapotrzebowania na nasadzenia drzew i krzewów na terenie będącym w jej administracji wraz z:
  a) w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej dokument wyrażający zgodę na realizację nasadzeń tj. oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z odpisem KRS Spółdzielni,
  b) w przypadku Wspólnoty dokument wyrażający zgodę na realizację nasadzeń tj. oświadczenie Zarządu Wspólnoty wraz z uchwałą o powołaniu Zarządu Wspólnoty oraz uchwałą Wspólnoty zatwierdzającą nasadzenia,
  c) określeniem działek na jakich mają być dokonane nasadzenia ze wskazaniem ich numerów,
  d) projektem nasadzeń zamiennych z określeniem gatunku roślinności, ilości i ich parametrów, zgodnie z Zarządzeniem nr 472/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 marca 2022 r.
 2. Minimalna ilość drzew do nasadzeń wynosi 30 szt. a krzewów 100 m2.
 3. Po uzyskaniu przez ZMPG S.A. decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego zezwalającej na wycinkę drzew z terenów portowych, w okresie jesień 2023 r. lub wiosna 2024 r. Port Gdańsk dokona nasadzeń.
 4. Wnioskujący (tj. np. Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa) odpowiada za pielęgnację nasadzonej roślinności gwarantującą zachowanie jej żywotności przez okres co najmniej 3 lat od dnia nasadzeń. Warunki pielęgnacji, zasady kontroli oraz odbioru nasadzeń zostaną uregulowane w indywidualnym porozumieniu zawartym z wnioskującym.