sygnet

Port Gdańsk na EEC Trends oraz międzynarodowej konferencji dotyczącej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T

Port Gdańsk na EEC Trends oraz międzynarodowej konferencji dotyczącej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T

 – Porty morskie muszą być przewymiarowane, muszą działać w trybie stand-by, decydują bowiem o bezpieczeństwie energetycznym, militarnym i żywnościowym państwa – mówił na konferencji EEC Trends prezes Łukasz Greinke.

EEC Trends to wydarzenie poprzedzające Europejski Kongres Gospodarczy, który co roku odbywa się w Katowicach. Wprowadzające do tego wydarzenia debaty o świecie i gospodarce z udziałem znamienitych gości miały miejsce 6 lutego w Warszawie. Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wziął udział w panelu „Infrastruktura i geopolityka”. W dyskusji udział wzięli: Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Artur Martyniuk, prezes Polregio, Rafał Miland, wiceprezes PERN, Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec oraz Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Prelegenci dyskutowali o nowych szlakach handlowych, zmianach w łańcuchach dostaw a planowanych i realizowanych inwestycjach.

Cały czas mierzymy się ze skutkami zamknięcia granicy lądowej w wyniku agresji Rosji w Ukrainie. Ta sytuacja spowodowała, że porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju musiały przejąć wolumen surowców, które do tej pory trafiały do kraju granicą lądową. Gdyby nie wybudowana przez nas infrastruktura portowa, nie poradzilibyśmy sobie z kryzysem węglowym  – mówił na konferencji EEC Trends prezes Łukasz Greinke.

Tydzień później w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja z cyklu Europa Karpat, której tematem była redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T. W wydarzeniu wzięli udział m.in. ministrowie ds. transportu państw europejskich, przedstawiciele Komisji Europejskiej zajmujący się tematyką transportową, europejscy koordynatorzy korytarzy TEN-T przebiegających przez Polskę, przedstawiciele europejskich zarządców infrastruktury kolejowej, europejskich portów morskich, międzynarodowych instytucji finansowych oraz urzędnicy krajowej administracji publicznej.

Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk wziął udział panelu poświęconym roli portów morskich w zapewnieniu wydajnych łańcuchów logistycznych w korytarzach sieci TEN-T. W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, Julius Skačkauskas, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Komunikacji (Litwa),  Anne Elisabet Jensen, Europejska Koordynatorka Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Eugene Seah, dyrektor operacyjny Międzynarodowego Portu Morskiego w Baku oraz Daniel Jarnea z Portu Konstanca.

– Cały czas gonimy Europę. Ale już widzimy, że Port Gdańsk osiąga swoje maksimum, jeśli chodzi o możliwości przeładunkowe. Dlatego też zasadne jest, aby już w tej chwili rozbudować się i zwiększać nasze możliwości przeładunkowe o 20 – 30 proc. Musimy patrzeć w przyszłość, by przygotować nowe nabrzeża dla naszych operatorów, by dać im jeszcze lepsze warunki do operowania. Bardzo dobrym benchmarkiem dla nas jest Rotterdam, który wybudował Maasvlakte (zalądowienie akwenów) i przewymiarował port.  Infrastruktura portowa musi być przygotowana na rożne czasy. Tak jak utrzymujemy w gotowości wojsko, tak samo jest z portami. Musimy bardzo szybko odpowiadać na potrzeby płynące z rynku. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, jako ZMPG byliśmy przekonani, że musimy natychmiast podjąć decyzję o utwardzeniu dodatkowych placów składowych, by móc przyjąć zwiększone masy ładunkowe. Dzięki temu byliśmy w stanie osiągnąć 28 proc. wzrost w przeładunkach rok do roku (68 mln ton towarów). Ten rok zaplanowaliśmy na 80 mln ton. Mamy szansę zostać  liderem na Bałtyku, ale też doganiamy pierwszą dziesiątkę portów europejskich – wyjaśniał prezes Łukasz Greinke.

 

 

Kontakt do mediów:
Anna Drozd – rzecznik prasowy Portu Gdańsk
e-mail: anna.drozd@portgdansk.pl
tel: (+48) 727 064 605