sygnet

Port Gdańsk mówi "sprawdzam"

Port Gdańsk mówi "sprawdzam"

W dniu 18 września 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, które ma na celu wyłonienie dzierżawców terenów, które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w granicach administracyjnych Portu na wodach Zatoki Gdańskiej. Wyniki postępowania, stanowić będą odpowiedź na pytanie, które podmioty, zdecydują się zainwestować i operować w Porcie Gdańsk.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu