sygnet

Port Gdańsk jest w pełni operacyjny!

Port Gdańsk jest w pełni operacyjny!

Na chwilę obecną przeładunki w porcie odbywają się bez zakłóceń, z zachowaniem ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników portowych.

Stawiając na bezpieczeństwo w tych trudnych dla społeczeństwa chwilach, zdecydowaliśmy się podjąć jak najwyższe środki ochrony pracowników, przed zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19.
Postanowiliśmy wprowadzić pracę zdalną dla możliwie jak największej ilości pracowników. Dla pracowników przebywających w siedzibie Spółki zamontowaliśmy również dozowniki z płynem dezynfekującym przy wejściu do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych budynku. Nasi pracownicy otrzymali materiały do dezynfekcji klawiatur jak i telefonów. Zadbaliśmy również o pracowników terenowych, którzy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji).
Zdecydowaliśmy zwiększyć częstotliwość i dokładność dezynfekcji, zwłaszcza przestrzeni dotykowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z ośrodkiem medycznym obsługującym naszą Spółkę i przekazujemy drogą elektroniczną najistotniejsze informację dotyczące wirusa.
Wyposażyliśmy placówkę w termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury.
Obecnie, aż do odwołania wszystkie delegację służbowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne zostały odwołane. Ograniczyliśmy również do absolutnego minimum wizyty gości i jak i spotkania wewnętrzne powyżej 5 osób, zastąpiliśmy je spotkaniami online oraz telekonferencjami.
Wyznaczyliśmy specjalne pomieszczenie kwarantanny, w którym będzie można umieścić pracownika z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

W świetle walki z pandemią koronawirusa na terenie Portu Gdańsk zostały wdrożone działania zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Niezależenie od powyższego, swoje wewnętrzne procedury wdrożyli operatorzy portowi. Większość z nich ograniczyło dostęp do swoich obiektów portowych, oraz wprowadziło pomiar temperatury pracowników jak i gości wchodzących na tereny portu.
Zakres ochrony pracowników jest zróżnicowany i uzależniony od potrzeb operatora. Wszystkie załogi statków po wejściu do portu podlegają kontroli przez Straż Graniczną oraz pomiarowi temperatury przez Państwową Straż Pożarną.
Wprowadzone zostały również "karty informacyjne pasażera" które muszą zostać wypełnione przez każdego pasażera promu do/z portu w Gdańsku i Gdyni.
Ponadto Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. pozostaje w stałym kontakcie z Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni w celu monitorowania sytuacji epidemicznej w Porcie Gdańsk.
Procedury kontrolne wprowadzone w Porcie Gdańsk na chwilę obecną w sposób odpowiedni zapewniają ochronę przed zarażeniem koronawirusem.