sygnet

PORR S.A. wykona modernizację dwóch kolejnych nabrzeży w Porcie Gdańsk

Prezes Portu Gdańsk Krzysztof Kaczmarek podpisał dwie umowy z PORR S.A. na modernizację Nabrzeży – Rudowego i Bytomskiego. Łączna długość nabrzeży objętych przebudową to ponad 450 m. Inwestycja jest częścią większego projektu, który został dofinansowany z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.

Na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”, Unia Europejska przekazała dotację w wysokości blisko 100 mln euro. Przewiduje on przebudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz  kolejową. Na pierwszy ogień idą dwa nabrzeża – Bytomskie, zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego i Rudowe znajdujące się w Basenie Górniczym. Kolejne nabrzeża (Wiślane i Węglowe) będą modernizowane w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Łączna wartość podpisanych dzisiaj umów na realizację robót budowlanych wynosi 142 mln zł brutto, z czego 51 mln zł przypada na nabrzeże Bytomskie, a 91 mln zł – na Rudowe. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu niepełna 2 lat.

– Są to już wiekowe i wyeksploatowane konstrukcje. Nabrzeże Rudowe zbudowano ponad 80 lat temu na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Przechodziło jedynie doraźne remonty. Z uwagi na zły stan techniczny (m.in. ścianki szczelnej), w 2019 r. część nabrzeża została wyłączona z obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Nieco młodsze jest Nabrzeże  Bytomski. W części płytowej, która jest obecnie eksploatowana, zostało wybudowane prawie 60 lat temu – wyjaśnia Stefan Rudnik, dyrektor Pionu Inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – Wykonanie robót pogłębiarskich i zwiększenie głębokości przy nabrzeżach otwiera możliwości obsługi większych niż dotychczas jednostek przy tych obiektach, co z kolei może przełożyć się na wolumen przeładunkowy. 

Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III, która niebawem się rozpocznie obejmie odcinek o długości 232,5 m i 18-metrowy odcinek Nabrzeża Administracyjnego. W ramach projektu zostanie wykonane nowe nabrzeże o konstrukcji płytowej wsparte na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu pojawi się też tor kolejowy o długości 265 m. W wyniku prac czerpalnych część Basenu Górniczego zostanie pogłębiona do 11,20 m (obecnie od 6,1 do 10,2 m).

Nabrzeże będzie miało większą nośność, ma być dostosowane do prowadzenia przeładunków największymi urządzeniami samojezdnymi typu LHM 550 i Mantsinen 300. Dzięki pogłębieniu części basenu, będą mogły tu cumować statki o zanurzeniu maksymalnym do 10,60 m i nośności do 35.000 DWT) – mówi Artur Dziambor, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

W przeciwieństwie do Rudowego, Nabrzeże Bytomskie jest obecnie wykorzystywane do obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Z uwagi na niezadowalający stan techniczny istniejącej części płytowej nabrzeża oraz by umożliwić cumowanie jednostek o większych parametrach, ZMPG podjął decyzję o jego przebudowie. Modernizacja obejmie dwa odcinki: część płytową o długości ok. 143 m i część skarpową o długości 60 m.

Dzięki temu zadaniu nabrzeże zostanie wydłużone do 203 m w wyniku zalądowienia 60 m nabrzeża skarpowego. Tak jak i Rudowe, nowe Nabrzeże Bytomskie będzie miało konstrukcję płytową wspartą na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym.  W wyniku prac czerpalnych mających na celu pogłębienie części przy nabrzeżu do 10,20 m (obecnie ok. 6 m), będą mogły tu cumować statki o nośności do 7.000 DWT i długości 120 m. Ale możliwe też będzie dostosowanie nabrzeża do obsługi statków o nośności do 15.000 DWT i długości 145 m po usunięciu dalby i pomostu komunikacyjnego istniejącego dalbowego stanowiska przeładunkowego.

W przypadku obu nabrzeży zostanie wybudowana również nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania, sieć elektroenergetyczna i nowe energooszczędne oświetlenie. Nabrzeża zostaną wyposażone w odbojnice punktowe i pachoły cumownicze o nośności 100T. Konstrukcja nabrzeży ma być przygotowana do późniejszego wdrożenia systemu zasilania statków z lądu podczas postoju – tzw. OPS.

Przypomnijmy, w ciągu ostatnich 3 lat, Port Gdańsk zakończył dwie kluczowe inwestycje, również dofinansowane z programów unijnych. W Porcie Wewnętrznym został pogłębiony tor wodny na długości 7 km i zmodernizowano 5 km nabrzeży. Z kolei w Porcie Zewnętrznym rozbudowano układ drogowo-kolejowy. W ramach tego zadania powstało 7 km dróg, 10 km torów oraz 4 nowe wiadukty. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 700 mln zł.

***

Firma PORR S.A. dostarcza usługi z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego, w tym obiektów o wysokim stopniu skomplikowania z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. W zakresie budownictwa morskiego, buduje nabrzeża portowe, pirsy, falochrony, umocnienia brzegów, zbiorniki retencyjne i budowle zrzutowe.