sygnet

O Porcie Centralnym podczas wizyty w Tokio

O Porcie Centralnym podczas wizyty w Tokio

Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. towarzyszyli Mateuszowi Morawieckiemu, Premierowi Polski, w jego wizycie w Tokio podczas spotkań pomiędzy polskimi i japońskimi przedsiębiorcami. Koncepcja budowy Portu Centralnego spotkała się z zaciekawieniem strony japońskiej.

Sławomir Michalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Morskiego Portu Gdańsk, oraz Michał Stupak, Menedżer Klienta w Porcie Gdańsk, wzięli udział w biznesowym szczycie polskich i japońskich przedsiębiorców. Spotkania organizowane przez Polską Agencją Inwestycji i Handlu towarzyszyły wizycie Mateusza Morawieckiego w Tokio 21 stycznia.

Japonia to jedna z największych gospodarek świata, a Japończycy chętnie inwestują w polską gospodarkę. Przedstawiciele ZMPG S.A. skupili się na promocji koncepcji budowy Portu Centralnego, największego projektu inwestycyjnego branży morskiej w Europie.

Port Centralny to największy w Europie projekt w branży morskiej, wart 12 mld zł. Port Centralny w Gdańsku obejmie ok. 1,4 tys. ha akwenu oraz 410 ha powierzchni lądu i przewiduje powstanie dziewięciu nowych terminali. Projekt budowy w Porcie Gdańsk był jednym z kilku prezentowanych przez polskich przedstawicieli jako kluczowe dla gospodarki polskiej. Obok Portu Centralnego zaprezentowano również koncepcję budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– W najbliższych kilku latach w Europie nie będzie większego niż Polska placu budowy dla dróg, kolei i lotnisk – skomentował Mateusz Morawiecki, polski premier. Już dziś w Porcie Gdańsk prowadzone są inwestycje o kilkusetmilionowej skali, związane z poprawą stanu technicznego nabrzeży, pogłębieniem toru wodnego czy poprawą dostępu do portu.

Japonia to obecnie trzecia gospodarka świata. 21 stycznia Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizowała sesje spotkań biznesowych 21 polskich i 25 japońskich firm, których celem było pogłębienie partnerstwa w strategicznych obszarach – inwestycji bezpośrednich, innowacji w energetyce i dużych projektów infrastrukturalnych, w tym Portu Centralnego.