sygnet

Gdańsk, z racji swojej długiej historii, to nie tylko skupisko cennych budowli świeckich, ale również i kościelnych. Na szczególną uwagę zasługują głównie 3 kościoły: Bazylika Mariacka, Katedra Oliwska oraz Kościół Św. Brygidy, który zasłynął głównie jako mauzoleum najnowszej historii Polski związanej z ruchem solidarnościowym, jak też z unikatowego bursztynowego ołtarza.

Bazylika Mariacka to największy ceglany kościół gotycki na świecie, zwany też “koroną miasta Gdańska”. Jest to jedyny polski kościół, którego długość zaznaczono na posadzce Bazyliki Św. Piotra w Rzymie. W jej skromnym wnętrzu znaleźć można m.in. gotycką kamienną rzeźbę zwaną “Gdańską Pietą”, kopię obrazu Hansa Memlinga “Sąd Ostateczny” (oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku), czy największy średniowieczny zegar świata, mający 14 metrów wysokości, będący ówczesnym komputerem pokazującym dni, miesiące, układ planet, kwadry księżyca. Po zwiedzaniu Bazyliki warto udać się także na jej 80-metrową wieżę, z której rozpościera się piękna panorama miasta. Bazylika znajduje się u wylotu najpiękniejszej ulicy Gdańska – Mariackiej, będącej galerią licznych sklepów z bursztynową biżuterią. Ulicę z obu stron ograniczają urocze kamienice gdańskie, dziś już w większości zrekonstruowane po zniszczeniach wojennych.

Pozostając nadal w centrum miasta, warto udać się do Kościoła Św. Brygidy. Świątynia ta z racji swojego położenia blisko Stoczni Gdańskiej odegrała w latach 80-tych ważną rolę podczas słynnych strajków solidarnościowych oraz w okresie stanu wojennego. Wiele pamiątek znajdujących się w jej wnętrzu przypomina o wydarzeniach tamtego okresu, kiedy to gdańscy robotnicy stoczniowi ruchem “Solidarność” zapoczątkowali lawinę zmian ustrojowych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy.
Kościół Św. Brygidy zasługuje także na szczególną uwagę, choćby za sprawą bursztynowego ołtarza – nadal jeszcze niedokończonego, ale już dziś uznawanego za największy bursztynowy ołtarz świata. Docelowo ołtarz będzie miał 12 metrów wysokości, 9 metrów szerokości i aż 120 m² powierzchni.

Kolejny z rekomendowanych w tym programie obiektów to Katedra Oliwska, która zyskała swą sławę głównie za sprawą XVIII – wiecznych organów, uchodzących w chwili swego powstania za największe organy w Europie. Kościół liczący aż 107 metrów długości jest najdłuższym kościołem w Polsce. Katedra okolona jest przepięknym parkiem powstałym na terenach dawnych ogrodów klasztornych cysterskich mnichów, w których do dziś króluje Pałac Opatów będący obecnie siedzibą Muzeum Sztuki Współczesnej. W parku spotkać można liczne okazy roślin sprowadzonych niemal z całego świata. Piękne alejki równo strzyżonych drzew i krzewów, szum kaskady Potoku Oliwskiego oraz okazałe kwietne klomby wiodą do strzelistej Katedry Oliwskiej, chętnie odwiedzanej za sprawą odbywających się w niej koncertów organowych. W okresie letnim koncerty organizowane są co godzinę, natomiast w pozostałe miesiące, dźwięku unikalnych piszczałek posłuchać można co najmniej jeden raz dziennie.