sygnet

Szanowni Państwo,
od 1 czerwca zmienia się podmiot odpowiadający za ochronę przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie podlegającym Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Zmiana ta podyktowana jest Państwa oczekiwaniami – niejednokrotnie pytają Państwo o dopasowanie standardów ochrony do współczesnych zagrożeń. To także odpowiedź na dynamiczny rozwój całego Portu Gdańsk. Ze względu na stale rosnące przeładunki, a co za tym idzie – wzmagający się ruch w Porcie, konieczna jest modernizacja systemu ochrony.

od 1 czerwca zmienia się podmiot odpowiadający za ochronę przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie podlegającym Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Prosimy o wyrozumiałość i liczymy na współpracę. Informujemy jednocześnie, że w kadrze nowego podmiotu znajdować się będą bez zmian pracownicy Straży Ochrony Portu Gdańsk.

Orlen Ochrona Sp. z o.o. specjalizuje się szczególnie w zabezpieczaniu podmiotów o znaczeniu strategicznym dla krajowej gospodarki, terenów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz tych przedsiębiorstw, których działalność związana jest z wysokim ryzykiem operacyjnym.
Spośród spółek zabezpieczających branżę rafineryjno-petrochemiczną zajmuje czołowe miejsce. Posiada najbardziej rozwinięte struktury organizacyjne na terenie całej Polski.
Od 1 czerwca zmienia się adres e-mail do pracownika ochrony w Ośrodku Ratownictwa z dyzurny.sopg@portgdansk.pl na dowodca.zmiany@portgdansk.pl.