sygnet

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obradujące w dniu 28.10.2020 r., ogłosiło przerwę w obradach. Wznowienie posiedzenia odbędzie się w dniu 25.11.2020 r., o godz. 12.