sygnet

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obradujące w dniu 28.10.2020 r., ogłosiło przerwę w obradach. Wznowienie posiedzenia odbędzie się w dniu 25.11.2020 r., o godz. 12.


Oceń naszą stronę
Oceń naszą stronę
Czy korzystali Państwo z poprzedniej wersji serwisu?
Jak oceniają Państwo obecny serwis?
Co wpłynęło w największym stopniu na Państwa ocenę?