Żegluga » Zasady ruchu statków »

Zgłaszanie przybycia i wyjścia

 

Do portu Gdańsk statek nie może wejść / wyjść bez zezwolenia kapitanatu portu. Nie dotyczy to holowników i statków pilotowych zajętych czynnościami z wprowadzeniem i wyprowadzeniem statków. W celu uzyskania zezwolenia na wejście / wyjście do portu statek powinien nawiązać łączność z kapitanatem portu i podać swoją nazwę, banderę, długość, szerokość, zanurzenie, rodzaj ładunku oraz inne dane wskazane przez kapitanat portu. Zezwolenie na wejście / wyjście kapitanat portu udziela przy użyciu środków łączności. Podstawowym środkiem łączności jest UKF kanał 14.

Wszystkie statki wchodzące / wychodzące na akwen Wisły Śmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowiązane są do uzyskania zezwolenia kapitanatu portu.

Kapitan statku zmierzającego do portu polskiego obowiązany jest przekazać kapitanowi portu informację dotyczącą identyfikacji statku, portu przeznaczenia, przewidywalnego czasu przybycia do portu przeznaczenia i przewidywalnego czasu wyjścia z portu oraz liczby wszystkich osób na pokładzie:

Kapitan (kierownik) statku po przybyciu na redę powinien zgłosić do kapitanatu portu drogą radiotelefoniczną następujące dane:

Kapitan (kierownik) statku lub jego upoważniony przedstawiciel powinien niezwłocznie po przybyciu statku do portu złożyć pisemne zgłoszenie statku w kapitanacie portu oraz informacje o ładunkach niebezpiecznych / zanieczyszczających.

Przy zgłoszeniu statku żeglugi międzynarodowej na żądanie kapitana portu należy przedłożyć oryginały dokumentów:

 Kapitan portu ma prawo zatrzymać dokumenty bezpieczeństwa statku na czas jego postoju w porcie.

 

Kapitanat Portu Gdańsk
ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 343 05 10, (+48) 58 343 06 10
Fax: (+48) 58 343 01 44
vCard

Kapitanat Portu - Port Północny
ul. Kpt. ż. w. Witolda Poinca 1, 80-561 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 343 07 10, (+48) 58 737 73 71
Fax: (+48) 58 737 75 12
vCard


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę