O Porcie » Infrastruktura »

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach


Trasa Sucharskiego i tunel pod Martwą Wisłą

W 2016 roku do użytku oddany został tunel pod Martwą Wisłą. Inwestycja składa się z dwóch tuneli drogowych o długości 1,4 km łączących lewobrzeżną część Portu Gdańsk z krajową siecią dróg i autostrad. Głębokość tunelu w najniższym miejscu sięga 35 m. Inwestorem była Gmina Miasta Gdańsk, a wartość inwestycji wyniosła ok. 210 mln euro. Budowa tunelu była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Tunel, Trasa Sucharskiego i Obwodnica Południowa umożliwiły bezpośredni dojazd do Portu Gdańsk z autostrady A1 - bez sygnalizacji świetlnej i korków. Dojazd z każdego terminala portowego do krajowej sieci dróg trwa jedynie kilka minut. Rozbudowana infrastruktura drogowa umożliwiła skrócenie czasu i obniżenie kosztów transportu towarów do i z Portu Gdańsk.

 

Modernizacja linii kolejowej 226 wraz z nowym mostem kolejowym

Inwestycja spółki PKP PLK o wartości ok. 123 mln euro objęła modernizację linii kolejowej od stacji Gdańsk Port Północny do stacji Pruszcz Gdański oraz budowę mostu kolejowego będącego najważniejszym elementem infrastruktury kolejowej obecnie wyprowadzającym i doprowadzającym ruch kolejowy do prawobrzeżnej części portu, w tym do Portu Zewnętrznego. Inwestycja ta zwiększyła przepustowość węzła aż sześciokrotnie dając tym samym bazę do stworzenia realnych możliwości obsługi dowozowo-odwozowego ruchu kolejowego w tej części portu. W ramach inwestycji wybudowano łącznie ponad 30 km nowych torów oraz 5 wiaduktów i mostów. Powstały też 42 nowe rozjazdy oraz infrastruktura lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym Gdańsk Port Północny.

 

Terminal naftowy - pierwszy etap

W 2015 roku zakończono pierwszy etap budowy Terminalu Naftowego Grupy Kapitałowej PERN SA. Terminal wyposażony jest w sześć zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 375 tys. m3 połączonych systemem rurociągów z Bazą Paliw Płynnych. Teren terminalu objęty jest statusem Wolnego Obszaru Celnego. Na terminalu znajduje się pompownia przeciw pożarowa z czterema zbiornikami na wodę o pojemności 100 tys. m3 oraz oczyszczalnia ścieków. Wartość pierwszego etapu inwestycji wyniosła 98 mln euro.

 

Budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża terminalu kontenerowego DCT

Ukończona w październiku 2016 r. rozbudowa największego w chwili obecnej na Bałtyku głębokowodnego terminalu kontenerowego przyczyniła się do podwojenia zdolności przeładunkowych DCT do 3 mln TEU. Zakres inwestycji objął budowę drugiego nabrzeża terminalu o długości 650 m wraz z całkowitym zapleczem przeładunkowym do obsługi kontenerów, w tym 5 nowymi suwnicami nabrzeżowymi typu super-post-Panamax i 16 samojezdnymi suwnicami placowymi. Wartość inwestycji wyniosła 195 mln euro. Przewiduje się, że inwestycja ta zaspokoi spodziewany wzrost popytu na przeładunki kontenerów w relacji morskiej w tej części Europy i wzmocni znaczenie Gdańska jako najważniejszego i największego hubu kontenerowego na Bałtyku.

 

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego

Na początku 2016 r. oddano do użytku zmodernizowane place składowo-manewrowe i parking dla samochodów ciężarowych na terenie intermodalnego terminalu kontenerowego zlokalizowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim. Inwestycja o wartości ok. 6,4 mln euro została sfinansowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA przy udziale środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Magazyn składowania produktów głęboko mrożonych

Na zapleczu głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk w 2016 r. uruchomiona została chłodnia należąca do spółki PAGO - właściciela sieci chłodni na terenie Polski. Magazyn o powierzchni 15 500 m2 podzielony jest na trzy komory składowe, w których można przechowywać łącznie ok. 36 tys. palet. Obiekt przystosowany do obsługi wszystkich towarów wymagających ujemnych temperatur (owoce, warzywa, produkty mleczarskie, świeże mięso, mrożone mięso). Magazyn został wyposażony  w pro-środowiskowe systemy chłodzenia i specjalistyczny system sterowania w oparciu o mobilne terminale radiowe. Wartość inwestycji wyniosła ok. 14,3 mln euro.

 

Terminal ładunków mrożonych

W 2014 r. na terenie Wolnego Obszaru Celnego powstał terminal ładunków mrożonych. Jest to inwestycja Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów. W magazynie o powierzchni chłodzonej 7 921 m2 można przechowywać głęboko mrożone produkty rybołówstwa  o wadze blisko 24 tys. ton na ok 30 tys. palet. Magazyn podzielony jest na cztery niezależne komory chłodnicze, w których znajduje się pięć poziomów regałów wysokiego składowania. Chłodnia jest w pełni skomputeryzowana, składowany towar jest w pełni identyfikowalny, a wykorzystanie przestrzeni magazynowej zoptymalizowane. Terminal posiada bezpośredni dostęp do nabrzeża portowego umożliwiający obsługę statków transportowych i rybackich. Wysoka jakość usług potwierdzona została certyfikatami jakości ISO 9001, MSC/ASC CoC oraz IFS Logistics. Wartość inwestycji wyniosła ok. 15 mln euro i była współfinansowana przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

 

Inwestycje wpływające na wzrost bezpieczeństwa w Porcie Gdańsk

W ramach tych inwestycji zakończonych w 2016 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zorganizował Ośrodek Ratownictwa zrzeszający wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie, przeprowadził gruntowną modernizację statku pożarniczo-ratunkowego Strażak 6, zakupił łódź ekologiczno-ratowniczą szybkiego reagowania oraz motorówkę hydrograficzno-inspekcyjną. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok 3,5 mln euro. Inwestycje zostały dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę