O Porcie » Fundusze europejskie »

Fundusz TEN-T

 

Projekt: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego  w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu TEN-T.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA otrzymał dofinansowanie w wysokości 558.000 euro zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 08.11.2013 Nr C/2013/7880 dotyczącej przyznania pomocy finansowej Unii na działania będące przedmiotem wspólnego zainteresowania na projekt pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa Nabrzeży wraz z pogłębieniem Toru Wodnego  w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku" - 2012-PL-91170-S w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Okres realizacji projektu 2013-2015.
Koszt kwalifikowany projektu to: 1.116.000 euro.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla następujących zadań:
Zadanie 1. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeża Mew.  Wykonawca: PROJMORS Sp. z o.o. - Umowa nr 023/DI/2014
Zadanie 2. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Oliwskiego. Wykonawca:  URS Polska Sp. z o.o. - Umowa nr 055/DI/2014    
Zadanie 3. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy toru wodnego w Porcie Wewnętrznym. Wykonawca: TRACTEBEL ENGINEERING SA - Umowa nr 002/DI/2015
Zadanie 4. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Północnego. Wykonawca: DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. - Umowa nr 004/DI/2015
Zadanie 5. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście. Wykonawca: WUPROHYD Sp. z o.o. - Umowa nr 003/DI/2015
Zadanie 6. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy Nabrzeża Dworzec Drzewny. Wykonawca: TRACTEBEL ENGINEERING SA - Umowa nr 001/DI/2015

Zakres dokumentacji dla każdego zadania jest następujący:
- Uzyskanie materiałów niezbędnych do wniosku o zatwierdzenie oceny oddziaływania na środowisko
- Uzyskanie Decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć w projekcie
- Projekt Zagospodarowania Terenu - koncepcja
- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy
- Uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
- Złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,

Wsparcie projektu umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do współfinansowania w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę