O Porcie » Działalność na terenie portu »
Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA

obowiązujące od dnia 01.05.2020 r.

Opłaty za energię elektryczną (PLN):

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
B21 B22 B23
LATO
B23
ZIMA
1 2 3 4 5 6
Dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe  
1.1.a Stawka jakościowa w zł/MWh 13,33
1.1.b Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,19
1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh
1.2.a - całodobowy 97,01 -    
1.2.b - szczytowy - 158,41    
1.2.c - pozaszczytowy - 44,70    
1.2.d - szczyt przedpołudniowy     79,92 80,55
1.2.e - szczyt popołudniowy     96,20 96,36
1.2.f - pozostałe godziny doby     31,11 37,20
1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 6,37 6,43 6,49
1.4. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 8,22
1.5. Opłata OZE w zł/MWh 0,00
1.6. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39
Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/MWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa (reszta doby)

360,32

-

307,85

307,85

2.1.b

- szczytowa (szczyt przedpołudniowy)

-

509,20

401,33

401,33

2.1.c

- pozaszczytowa (szczyt popołudniowy)

-

319,73

549,65

549,65

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
C21 C22
1 2 3 4
Dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,08

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh

1.2.a

- całodobowy 0,1627 -

1.2.b

- szczytowy - 0,1689

1.2.c

- pozaszczytowy - 0,1139

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 13,26 13,03

1.4.

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 7,40 7,40
1.5. Opłata OZE w zł/MWh 0,00
1.6. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39

Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa

0,3626

-

2.1.b

- szczytowa

-

0,4814

2.1.c

- pozaszczytowa

-

0,2904
 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
C11
1 2 3
Dystrybucja (TARYFA)
1.1. Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,08

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh

1.2.a

- całodobowy 0,1794

1.2.b

- szczytowy 4,77

1.2.c

- pozaszczytowy 4,63

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 3,99

1.4.

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 4,63
1.5. Opłata OZE w zł/MWh 0,00
1.6. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39

Obrót (CENNIK)

2.1.

Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a

- całodobowa

0,4013

 
Lp. Cena lub stawka opłaty Grupa taryfowa
R
1 2 3
Dystrybucja (TARYFA)

1.1.

Stawki systemowe

1.1.a

Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133

1.1.b

Stawka opłaty przejściowej

1.1.c

- niskiego napięcia 0,08

 

- średniego napięcia 0,19

1.2.

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,2342

1.3.

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 2,80
1.4. Opłata OZE w zł/MWh 0,00
1.5. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39
Obrót (CENNIK)
2.1. Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą 0,5188

* stawka opłaty abonamentowej stosowana wobec odbiorców usług dystrybucyjnych

* podatek akcyzowy wynosi 5 zł/MWh


Wyjaśnienie grup taryfowych:

 

Szczegółowe informacje:

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 01-09-2020 do 31-08-2021
- dokument PDF [44 KB] [Adobe Reader]

Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2021
- dokument PDF [160 KB] [Adobe Reader]

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - zmiana obowiązująca od 1 maja 2020 r.
- dokument PDF [1,17 MB] [Adobe Reader]

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030r.
- dokument PDF [892 KB] [Adobe Reader]

Koncesja na usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.
- dokument PDF [518 KB] [Adobe Reader]

Koncesja na obrót energią elektryczną na okres od 21 maja 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.
- dokument PDF [513 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o nowym cenniku
- dokument PDF [37 KB] [Adobe Reader]
Cennik obowiązujący od 01.01.2020 r.
- dokument PDF [522 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o nowej taryfie
- dokument PDF [46 KB] [Adobe Reader]
Decyzja URE o zatwierdzeniu taryfy
- dokument PDF [220 KB] [Adobe Reader]
Taryfa obowiązująca od 01.01.2020 r.
- dokument PDF [2.2 MB] [Adobe Reader]

Decyzja URE o sprzedawcy zobowiązanym na rok 2020
- dokument PDF [89 KB] [Adobe Reader]

Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.07.2019 r.
- dokument PDF [537 KB] [Adobe Reader]

Decyzja URE o zatwierdzeniu taryfy dla energii elektrycznej
- dokument PDF [332 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o zmianie cennika energii elektrycznej
- dokument PDF [66 KB] [Adobe Reader]

Cennik energii elektrycznej obowiązujący od 01.01.2019 r.
- dokument PDF [517 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o złożeniu do URE wniosku o zatwierdzenie wymogów dla przyłączania do sieci
- dokument PDF [50 KB] [Adobe Reader]

Decyzja URE o zatwierdzeniu wymogów dla przyłączania jednostek wytwórczych
- dokument PDF [1,4 MB] [Adobe Reader]

Komunikat o wprowadzeniu nowej taryfy
- dokument PDF [47 KB] [Adobe Reader]

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 01.01.2018 r.
- dokument PDF [2,3 MB] [Adobe Reader]

Raport OSDn z konsultacji dot. aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
- dokument PDF [151 KB] [Adobe Reader]

Komunikat dot. wprowadzenia zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
- dokument PDF [41 KB] [Adobe Reader]

Komunikat dot. zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
- dokument PDF [34 KB] [Adobe Reader]

Karta aktualizacji IRiESD
- dokument PDF [775 KB] [Adobe Reader]

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
- za rok 2019 - dokument PDF [107 KB] [Adobe Reader]
- za rok 2018 - dokument PDF [116 KB] [Adobe Reader]
- za rok 2017 - dokument PDF [115 KB] [Adobe Reader]
- za rok 2016 - dokument PDF [234 KB] [Adobe Reader]
- za rok 2015 - dokument PDF [76 KB] [Adobe Reader]

Informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV
- stan na 30.09.2020 r. - dokument PDF [40 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.06.2020 r. - dokument PDF [96 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.03.2020 r. - dokument PDF [96 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.12.2019 r. - dokument PDF [96 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.09.2019 r. - dokument PDF [96 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.06.2019 r. - dokument PDF [123 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.03.2019 r. - dokument PDF [96 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.12.2018 r. - dokument PDF [124 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.09.2018 r. - dokument PDF [73 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.06.2018 r. - dokument PDF [72 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.03.2018 r. - dokument PDF [72 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.12.2017 r. - dokument PDF [72 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.09.2017 r. - dokument PDF [71 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.06.2017 r. - dokument PDF [70 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.03.2017 r. - dokument PDF [191 KB] [Adobe Reader]
- stan na 31.12.2016 r. - dokument PDF [70 KB] [Adobe Reader]
- stan na 30.09.2016 r. - dokument PDF [69,4 KB] [Adobe Reader]
- stan na 24.05.2016 r. - dokument PDF [100 KB] [Adobe Reader]

Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji
- archiwum ZIP (dokumenty PDF) [634 KB] [Adobe Reader]

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ZMPG SA zawarł generalną umowę dystrybucji
- dokument PDF [167 KB] [Adobe Reader]

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego ZMPG SA
- dokument PDF [50,8 MB] [Adobe Reader]

Generalna umowa dystrybucji
- archiwum ZIP (dokumenty PDF) [646 KB] [Adobe Reader]

Komunikat o sprzedawcy rezerwowym
- dokument PDF [70 KB] [Adobe Reader]


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę