Koronawirus - informacje

Wytyczne tymczasowe dotyczące przygotowania i reagowania na przypadki COVID-19 w punktach wjazdu do Unii Europejskiej (UE) / państw członkowskich EOG
[dokument PDF, 549 KB, dokument źródłowy w języku angielskim]

Operational considerations for managing COVID-19 cases and outbreaks on board ships
[dokument PDF, 1 MB, język angielski]

Główny Inspektorat Sanitarny

Koronawirus: informacje i zalecenia

Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę