Kontakt »

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Kancelaria - tel.: (+48) 58 737 91 00
Godziny pracy Kancelarii - 7:30-15:30
Fax: (+48) 58 737 93 08
www.portgdansk.pl
vCard

NIP: 583-24-61-866, REGON: 191478408, KRS: 0000040398
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Konto: Bank PKO BP SA, nr 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

Informacja - tel.: (+48) 58 737 91 00
Biuro Przepustek - tel.: (+48) 58 737 93 80

Kontakt 24/7
Ośrodek Ratownictwa ZMPG SA

ul. Na Zaspę 57
Gdańsk Nowy Port
Tel.: (+48) 58 343 11 20, (+48) 58 737 99 14

Rzecznik Prasowy
Tel.: (+48) 58 737 94 44

Dział Marketingu i Komunikacji
Tel.: (+48) 58 737 99 00
Fax: (+48) 58 737 93 08

Dział Organizacyjno-Prawny
Tel.: (+48) 58 737 94 60
Fax: (+48) 58 737 93 08

Departament Handlowy
Tel.: (+48) 58 737 99 31
Fax: (+48) 58 737 93 08

Departament Głównego Księgowego
Tel.: (+48) 58 737 98 05
Fax: (+48) 58 737 93 08

Departament Utrzymania Infrastruktury
Tel.: (+48) 58 737 95 05
Fax: (+48) 58 737 93 08

Dział Projektów Inwestycyjnych
Tel.: (+48) 58 737 95 00
Fax: (+48) 58 737 93 08

Dział Innowacji i Pozyskiwania Funduszy
Tel.: (+48) 58 737 92 05
Fax: (+48) 58 737 93 08

Główny Dyspozytor Portu
Tel.: (+48) 58 737 64 83
Fax: (+48) 58 737 63 76

Dział Bezpieczeństwa Portu
Tel.: (+48) 58 737 73 00
Fax: (+48) 58 737 65 50

Dział HR
Tel.: (+48) 58 737 95 20
Fax: (+48) 58 737 93 08

Corporate Social Responsibility
Tel.: (+48) 58 737 96 55

Inspektor Ochrony Danych

Sekretariat Prezesa Zarządu
Tel.: (+48) 58 737 93 00
Fax: (+48) 58 737 93 08

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury
Tel.: (+48) 58 737 92 00
Fax: (+48) 58 737 93 08

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
Tel.: (+48) 58 737 98 00
Fax: (+48) 58 737 93 08

Sekretariat Rady Nadzorczej ZMPG
Tel.: (+48) 58 737 96 91

Wszystkie sprawy dotyczące serwisu internetowego prosimy kierować na adres:

W celu przesłania nam wiadomości prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku zamówienia informacji o Porcie Gdańsk lub zdjęć prosimy o podanie, w jakim celu zostaną one wykorzystane.
 
Imię i nazwisko:


Firma:


Telefon:


E-mail:


Wiadomość:


CAPTCHA Image
Przepisz kod z obrazka:

[ Zmień obrazek ]

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę