Książka telefoniczna kontrahentów portu

Uwagi i zmiany do spisu abonentów należy zgłaszać do Zespołu Telekomunikacji ZMPG SA:

tel +48 58-737-9268 email: Danuta.Dziatkowiak@portgdansk.pl

tel +48 58-737-9262 email: Jaroslaw.Sawicki@portgdansk.pl

   1. ADAMPOL
   2. ALGRO YACHTING
   3. AQUA-PORT
   4. BAŁTYCKA AKADEMIA.
   5. BIMOS
   6. BLG AUTO TERMINAL
   7. C.HARTWIG GDYNIA SA
   8. CARGOFRUIT
   9. CHEMIKI SP.Z.O.O.
 10. CLARIANT
 11. DCT GDAŃSK SA
 12. EKSPLOATACJA
 13. FINSA POLSKA
 14. FLORIAN
 15. GASPOL
 16. GDANSK-PILOT
 17. GERLACH
 18. GRANICZNA STACJA SAN
 19. GRANICZNY INSPEKTOR
 20. GT POLAND
 21. HAMILTON
 22. HORTEX HOLDING
 23. INDUSCO SP. Z O.O.
 24. INFOPORT
 25. INTER BALT SP. Z O.O
 26. INTER ROYAL
 27. ISES
 28. IZBA CELNA W GDYNI
 29. MAGROL-Spolka z o.o.
 30. MIKRO-TEST
 31. MUZEUM GDANSKA
 32. NAFTOPORT
 33. NAWISHIP
 34. NEPTUN SHIP SERVICE
 35. NSZZ SOLIDARNOSC
 36. ORANGE POL
 37. ORLEN OCHRONA
 38. PAOP
 39. PEKAO SA
 40. POLCARGO
 41. PORT-POLNOC.SP.Z.O.O
 42. PORT-SERVICE
 43. PORTUS SPOŁKA Z O.O.
 44. PRIMEL
 45. PROFTECH
 46. PŻB
 47. REZERWA
 48. RHENUS PORT LOGISTIC
 49. SAD-SPED
 50. SARTORI
 51. SGS POLSKA
 52. SIARK-PORT SP.Z.O.O.
 53. SIBELCO
 54. SOLIDUS SPOŁKA Z O.O
 55. SOPG
 56. SPAW-TEST
 57. TECHNOPORT
 58. TELPORT
 59. URZAD MORSKI GDYNIA
 60. USŁUGI ŚL-MECHAN.
 61. VIVA MEDIA
 62. WOJ.INSP.OCHR.ROŚL.
 63. WOJEWÓDZKI
 64. WOLNY ZWIAZEK
 65. WUŻ-SPOŁKA Z O.O.
 66. ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSK
 67. ZMPG S.A.

 
Adampol S.A.
ul. Usługowa 3    15-521    Zaścianki
 
      58 -737-6388     Biuro (mag. L)
      58 -737-6387     Biuro
 
'Algro Yachting' Sp.z o.o.
ul. Śnieżna 1    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-7567     ALGRO YACHTING
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Aqua-Port' Infrastruktura Techniczna Spółka z o.o
ul. Mjr H.Sucharskiego 69    80-601    Gdańsk
Profil działalności : usługi wod-kan-hurtownia
Godziny pracy : 7:00 - 17:00
 
      58 -737-6448     Dyrektor - Sekretariat /FAX
      58 -737-6443     Kierownik Gospodarki Wodnej
 
Bałtycka Akademia Umiejętności Michalina Barańska
ul. Marynarki Polskiej 15    80-557    Gdańsk
 
      58 -737-7925     Biuro - Fax
      58 -737-7722     Dyrektor
 
Bimos-Transport Spółka z o.o.
ul. Śnieżna 1/10    80-544    Gdańsk
 
      58 -737-7208     Stacja kontroli pojazdów
 
BLG Auto Terminal Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-6185     Prezes Zarządu, Sekretariat
      58 -737-6184     FAX
      58 -737-6207.     Dyspozytor
 
C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna
ul. Śląska 47    81-310    Gdynia
Profil działalności : spedycja i agencja celna
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-7160     OPC GA Dyspozytor
 
Cargofruit Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
Profil działalności : handel i magazynowanie bananów i innych owoców
Godziny pracy : 8:00-16:00
Uwagi : fax 343 98 17
 
      58 -737-9821     Z-ca Dyrektora ds ekon.-finansowych
      58 -737-9816     Sekretariat
      58 -737-9819     Specjalista ds nadzoru magazynowego
      58 -737-9845     Specjalista ds marketingu i agencji celnej
      58 -737-9826     Specjalista ds organizacji przeładunku
 
Przedsiębiorstwo Usług Przeładunkowo Składowych 'Chemiki' Spółka z o.o.
ul. Chemików 4    80-550    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki towarów
Godziny pracy : 7:00 - 13:00
 
      58 -737-7701     Dysponenci zmianowi
 
SPEDRAPID
      58 -737-7218     Biuro
 
Clariant Plastics&Coatings (Polska) Spółka z o.o.
ul. Langiewicza 50    95-050    Konstantynów Łódzki
 
      58 -737-7393     Biuro
      58 -737-7394     FAX
 
'DCT GDAŃSK' Spółka Akcyjna
ul. Kontenerowa 7    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-9000     Automatic Attendant
      58 -737-6350     Administration
 
Port Gdański Eksploatacja S.A.
ul. Roberta de Plelo 6    80-548    Gdańsk
Profil działalności : przeładunkowa,składowa,spedycyjna,usługowa
Godziny pracy : cała doba
Adres strony internetowej: www.pge.pl
 
DN DYREKTOR GENERALNY
      58 -737-6884     DYREKTOR GENERALNY
      58 -737-6300     Sekretariat
      58 -737-6769     PGE DN-FAX
      58 -737-6296     Kancelaria
 
NOP Dział Organizacyjno-Prawny
      58 -737-9569     Kierownik Działu
      58 -737-6367     Specjalista ds organiz.
 
NOP I Zespół Inform.i Telekom.
      58 -737-6552     Zespół roboczy Nab. Wiślane/Szczecińskie(ESOWI)
 
NOP A Z-ca Kier.Działu ds.Adm.
      58 -737-7066     Z-ca Kier. Działu ds Adm.
      58 -737-9794     Sekcja ds majątkowych- Fax
      58 -737-6494     Zespół ds. ekonomicznych
 
NOP Z Zespół ds.Zaopatrzenia
      58 -737-7259     Sam.prac.ds. zaopatrzenia
      58 -737-7760     Sam. prac. ds. zaopatrzenia -FAX
 
NOP R Brygada remontowa
      58 -737-6215     Stolarnia - bryg. rem.gosp.B.G.
 
NH Dział Handlowy
      58 -737-6420     Dyrektor
 
HR Zespół ds Rozliczeń
      58 -737-6344     Kierownik
      58 -737-6597     PGE NH-FAX
      58 -737-6304     Kancelaria Handlowa
      58 -737-6264     Z-ca Kierownika Zesp. Rozliczeń
      58 -737-6396     Sekcjia Kontroli
      58 -737-6406     Sekcja Kontroli
      58 -737-7248     Sekcja Rozliczeń
      58 -737-6579     Sekcjia Opłat Statkowych
 
HM Zespół ds Marketingu
      58 -737-6268     Kierownik Działu
      58 -737-9728     Spec. ds Marketingu
 
H-EK Zespół ds Ekonomicznych
      58 -737-6600     Specjalista
      58 -737-7579     Zespół Ekonomiki Prac Portowych Oliwskie
 
FGK Dział Księgowości
      58 -737-9130     Główny Księgowy
 
FK Dział Księgowości
      58 -737-7039     Księgowość-FAX
      58 -737-6704     Sekcja Obrotu Gotówką i Bezgotówką
      58 -737-7261     Kasa
      58 -737-9458     Sek.Rozl.Finans.i Windyk.Należn.
 
FK-KP Zespół ds Kadrowo-Płacowych
      58 -737-6952     Kierownik Zespołu Obl. Zarobk.
      58 -737-6752     Rachuba- FAX
      58 -737-7696     Specj.ds Kadr
 
NE Pion Dyrektora Eksploatacyjnego
      58 -737-6675     Członek Zarządu ds Eksploatacji
      58 -737-6300.     Sekretariat
 
BHP Kierownik BHP
      58 -737-9435     Kierownik BHP
 
ECK Centrum Koordynacji
      58 -737-7953     Główny Koordynator
      58 -737-9285     Specj.ds administr.
      58 -737-7103     Dysponenci zmianowi
      58 -737-7177     PGE ECK-FAX
 
DEBG Dz.Eksploatacyjny Basen Górniczy
      58 -737-6373     Z-ca Gł. Koordynat./Kier.Działu
      58 -737-6547     Gospodarz
      58 -737-6255     Gospodarz-Fax
      58 -737-7821     Ekspedytor
      58 -737-6534     Dyrektor ds.Handlu i Rozwoju
      58 -737-6240     Sprawozdawczość
 
DEWIS Dz.Eksploatacyjny Wiśl/Szczec.
      58 -737-6771     Kierownik, Administracja
      58 -737-7575     Sprawozdawczość
      58 -737-6659     Magazyn nr 17 Wiślany
      58 -737-6638     Dysponenci
      58 -737-7959     St.dysponent Szczecińskie
      58 -737-7148     Gospodarze Nab. Wiślanego
      58 -737-6125     Ekspedytor
      58 -737-6191     Ekspedytor Wiślany
 
DEOL Dz.Eksploatacyjny Oliwskie
      58 -737-6220     Sprawozdawczość Oliwskie-Fax
      58 -737-6438     Ekspedytor Składów Oliwskie
      58 -737-7328     Gospodarz Oliwskie-Fax
 
DESP Zespół ds.Spedycji Portowej
      58 -737-6028     Specjalista
      58 -737-7012     Ekspedytor Kolejowy B.G.Fax
      58 -737-6233     Ekspedytor Kolejowy
 
ESO Dział Sztauersko Operatorski
      58 -737-7970     Kierownik Działu-Fax
      58 -737-7007     Sekretariat
      58 -737-6424     PGE ESO-FAX
 
ESO BG Zespół. Roboczy B.G.
      58 -737-7250     St.ustawiacz P-13
      58 -737-6087     Lokomotywownia
      58 -737-7587     Brygada 01
      58 -737-7898     Brygada 03
      58 -737-9743     Brygada D2
 
ESOWIS Zesp.Roboczy Wiśl/Szczec.
      58 -737-6114     Operatorzy sprzętu zmechanizowanego
      58 -737-7404     Ekspedytorzy Szczecińskie brama
      58 -737-7859     Stołówka Wiśl. Podział
 
ESOOL Zesp.Roboczy Oliwskie
      58 -737-6829     Starszy brygadzista
 
ET Dział Techniczny
      58 -737-7997     PGE Kierownik
      58 -737-7142     Sekretariat
      58 -737-6715     Specjalista techniczny
 
ETWIS Zespół ds.zabezp.tech.Wiśl.OL.Szcz.
      58 -737-6567     Szef Zespołu-Fax
      58 -737-6461     Spawalnia
      58 -737-7437     Magazyn osprzętu Wiślany
      58 -737-6511     Magazyn techn. cz. zam. Nr-20 Wiśl.
 
ETBG Zespół ds.zabezp.techn.Basen Górn.
      58 -737-7262     Z-ca Kierownika Działu
      58 -737-7037     Specjalista techn.
      58 -737-6175     Brygadzista techniczny warsztat B.G
      58 -737-7596     Warsztat ślusarsko-spawalniczy - B.G.
      58 -737-6763     Starszy Brygadzista Nab. Rudowe
      58 -737-6938     Z-ca bryg. Nab. Węglowe
      58 -737-7767     Mag.osprzętu
      58 -737-6854     Mag.techn.icz.zam Nr 31 B.G.
 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
      58 -737-6635     Stołówka Basen Górniczy
      58 -737-6610     Posterunek nr 8-Baza Promowa
 
      58 -737-7649     BLG Auto Terminal-FAX
      58 -737-7191    
      58 -737-9687     HARMS
      58 -737-7031     Vetro
      58 -737-6836     Rentrans-Biuro
      58 -737-6207     Biuro
      58 -737-6837     Biuro
      58 -737-6705     PGE KazCoal Poland Sp. z o.o.
      58 -737-6838     Rentrans - Biuro
      58 -737-9734     Polstal - Biuro
      58 -737-6835     Rentrans-Biuro
 
      21     warsztat żurawi stacjonarnych
      22     warsztat układarek
      23     warsztat ciągników
      24     ładownia akumulatorów
      26     narzędziownia
 
      58 -737-7620    
 
Finsa Polska Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
 
      8123     Finsa(WOC mag.4)
      8124     Finsa (WOC mag.4)
 
Portowa Straż Pożarna 'Florian' Spółka z o.o.
ul. mjr H.Sucharskiego 71    80-601    Gdańsk
Profil działalności : pożarniczy
Godziny pracy : całą dobę
 
OD-II ODDZIAŁ II
      58 -737-7545     Dowódca zmiany / Szef zmiany
UL. SUCHARSKIEGO 71
      58 -737-6455     Centrala
      58 -737-6340     Warsztat Konserwacji Sprzętu Gaśniczego
 
      58 -737-9241     Sekretariat
      58 -737-9607     DYREKTOR
      58 -737-9531     FAX
      58 -737-6764     Warsztat konserwacji gaśnic- fax
      58 -737-9983     Specjalista ds technicznych (Oddz. II)
      58 -737-6993     Ośrodek szkolenia
 
      58 -737-6691     Stołówka
 
GASPOL Spółka Akcyjna
ul. Al.Jana Pawła II 80    00-175    Warszawa
Profil działalności : import-eksport gazu płynnego (LPG)
Godziny pracy : 8:00-17:00
Adres strony internetowej: www.gaspol.pl
 
      58 -737-6648     Kierownik Terminalu
      58 -737-6645     Zastępca Kierownika Terminalu
      58 -737-9648     Sekretariat
      58 -737-9649     FAX
      58 -737-7632     Centralna Sterownia
      58 -737-6642     Warsztat
      58 -737-7081     Wartownik
 
Przedsiębiorstwo Usług Morskich 'Gdańsk-Pilot' Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 6    80-542    Gdańsk
Profil działalności : pilotaż morski
Godziny pracy : cała doba
 
      58 -737-9659     Biuro
      58 -737-9769     Dyspozytor Stacji Pilotowej
      58 -737-9768     Piloci
      58 -737-9721     Biuro
      58 -737-9727     Biuro - FAX
      58 -737-6502     FAX Dyspozytor Stacji Pilotowej
 
Gerlach Spółka z o.o.
ul. Batorowska 30, Dąbrowa    62-070    Dopiewo
 
      58 -737-9349     Biuro - Fax
 
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Kontenerowa 69    81-155    Gdynia
Profil działalności : nadzór sanitarny
 
      58 -737-9938     Instruktorzy higieny
 
Graniczny Inspektor Weterynarii w Gdańsku
ul. Kontenerowa 9    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-7861     Pokój lekarzy
      58 -737-7862     Pokój lekarzy
      58 -737-7863     Księgowość / Kadry
      58 -737-7864     Asystenci
      58 -737-7865     Pokój kontroli dokumentów
      58 -737-6904     Sekretariat - Fax
      58 -737-7860     Sekretariat
      58 -737-6903     Biuro
      58 -737-6902     Sekretariat - Kierownik
      58 -737-6905     Sekretariat - FAX
 
GT Poland Ltd Spółka z o.o.
ul. Zacna 14    80-250    Gdańsk
 
      58 -737-7654     Zaplecze socjalne (port roboczy PP)
 
J.S. Hamilton Poland Spółka z o.o.
ul. Chwaszczyńska 180    81-571    Gdynia
Profil działalności : kontrola towarów
 
      58 -766-9900     Biuro firmy w Gdyni
 
Hortex-Holding S.A.
ul. Mszczonowska 2    02-337    Warszawa
 
      58 -343-1368     FAX
 
Indusco Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 9 lokal 2    83-010    Straszyn
 
      58 -737-6542     Indusco
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Infoport' Spółka z o.o.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Profil działalności : usługi informatyczne
Godziny pracy : 7:00-21:00
 
      58 -737-9339     Wiceprezes Zarządu Infoport
      58 -737-9339     Programista
      58 -737-9339     Prezes Zarządu Infoport
 
Inter Balt Spółka z o.o.
ul. Stągiewna 18    80-750    Gdańsk
 
      58 -737-7220     Dział Przeładunków Portowych Port Północny
 
Inter Royal Spółka Akcyjna
ul. Oliwska 21/23    80-563    Gdańsk
Profil działalności : wynajem pow.biurowej,magazynowej i chłodni
Godziny pracy : 8:00-16:00
 
      58 -737-6582     Posterunek nr 9
      58 -737-9247     Monitoring
 
MORLINY S.A.
      58 -737-9246     Dystrybucja
      58 -737-9248     Biuro Regionu I
 
'ISES' Spółka z o.o.
ul. Legnicka 7    80-150    Gdańsk
Profil działalności : ochrona fizyczna,monitorowanie alarmów,konwoje
Godziny pracy : całodobowo
Adres strony internetowej: www.teleadreson.com.pl/telses
 
      58 -737-6181.     Serwis usługowy
      58 -737-6840.     Serwis
 
Izba Celna w Gdyni
ul. Północna 9 A    81-029    Gdynia
 
      58 -737-9754     Referat, morska grupa mobilna
      58 -737-9413     Dyspozytor, FAX
 
'Magrol Przeładunek' Spółka z o.o.
ul. Szkolna 5    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-9772     Magrol
 
Mikro-Test Z.Koniak,G Borek Spółka Jawna
ul. Handlowa 12    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-6398     Mikro-Test
      58 -737-7376     Mikro-Test
 
Muzeum Gdańska
ul. Długa 46/47    80-831    Gdańsk
Profil działalności : muzeum
Godziny pracy : czynne w okresie1.V-3-IX każdego roku w godz.9:00-16:00
 
      58 -737-6972     Wartownia nr 1 na Westerplatte
 
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 'Naftoport' Spółka z o.o.
ul. Kpt.Ż.W. Witolda Poinca 1    80-561    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-7442     Dyżurny Oficer Ochrony
      58 -737-6604     Vice -Prezes
      58 -737-6880     Główny Księgowy
      58 -737-7703     Kierownik Bazy Paliw
      58 -737-6810     Mistrz ds.elektro-automatyki (BPPP)
      58 -737-6878     Główny Specjalista ds Kontroli Wewnętrznej
      58 -737-7606     Dyrektor (sekretariat) - Fax
      58 -737-6572     Główny Specjalista ds.handlowych
      58 -737-7550     Biuro Przepustek NAFTOPORT
      58 -737-6038     Główny specjalista ds. technicznych
      58 -737-7421     Dyrektor Ekonomiczno - Korporacyjny
      58 -737-7422     Gł. Specjalista ds. ekonomicznych
      58 -737-6132     DO (ochrona)
      58 -737-6242     Specjalista ds. Korporacyjnych
      58 -737-7430     Centrala SAT BPPP
      58 -737-7425     Sekretariat-Naftoport
      58 -737-7227     Specjalista ds eksploatacji - FAX
      58 -737-7226     Prezes
      58 -737-6942     Dyspozytor ppoż.
      58 -737-6809     Pompownia ppoż. BPPP
      58 -737-6765     Wieżą DPN Ochrona
      58 -737-6694     Pompownia
      58 -737-6657     Inspektor Nadzoru Eksploatacyjnego
      58 -737-7461     DO (ochrona) - pok.38
      58 -737-6655     Eksploatacja
      58 -737-7485     Stanowisko R, bunkier - komora zaworów
      58 -737-6500     Inspektor nadzoru technicznego
      58 -737-6244     Specjaliści administracji i dokumentacji
      58 -737-6243     Koordynator Inwestycji
      58 -737-6136     Specjalista ds. ODO
      58 -737-6134     Z-ca Oficera Ochrony
      58 -737-6035     Z-ca Kierownika Bazy Paliw
      58 -737-7544     Posterunek K1
      58 -737-7548     Dyspozytor ppoż.
      58 -737-7756     Kabina operatora stanowisko T-1
      58 -737-7484     Linia HUNT GROUP nr 7430 ( Centrala SAT BPPP) syst dysp. ppo
      58 -737-7483     Linia HUNT GROUP nr 7430 ( Centrala SAT BPPP)- syst. dysp. p
      58 -737-7447     Sala Konferencyjna
      58 -737-7446     Oficer ochrony - Fax (pok.15)
      58 -737-7445     Dział ds. organizacji i prawnych
      58 -737-7444     Dział IT
      58 -737-7443     Dział. ds. elektrycznych i automatyki
      58 -737-7440     Koordynator ds. zakupów
      58 -737-7439     Specjalista ds.technicznych
      58 -737-7438     Dział kadr i BHP
 
WYDZIAŁ URZADZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-6439     Dyspozytornia
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-6245     Kierownik
      58 -737-7023     Sekretariat
      58 -737-6037     Inspektor Nadzoru ppoż.
      58 -737-6061     Dysponent - BPPP
      58 -737-6807     Warsztat Pogotowia Technicznego
      58 -737-7434     Dysponent- BPPP
      58 -343-1025     Dysponent (FAX)
      58 -737-7554     Kabina operatora stanowiska "0"
      58 -737-6808     Stołówka
      58 -737-7831     Wartownia nr 4 (Wejście na stanowisko "P" i "R")
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU WĘGLA
      58 -737-7555     Operator Stanowiska "P"
 
Nawiship Jan Wiciński
ul. Lęborska 22/61    80-387    Gdańsk
 
      58 -737-6662     Nawiship
 
Neptun Ship Service Ltd
ul. Polska 43    81-334    Gdynia
Profil działalności : zaopatrzenie statków,eksport,import
Godziny pracy : 7:00-17:00
Adres strony internetowej: www.n-s-s.pl; www.kloska.com
 
      58 -737-9712    
 
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ'Solidarność'w Porcie Gdańskim
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-9350     Przewodniczący
      58 -737-9250     Sekretariat
 
Orange Polska S.A.
ul. Al.Jerozolimskie 160    02-326    Warszawa
 
      8651     Polpak-2
      8654     58 301 71 31
      8653     58 343 09 71
      8652     Łącze Alarmowe
      8650     Polpak-1
 
Orlen Ochrona Spółka z o.o.
ul. Chemików 7    09-411    Płock
 
      58 -737-7644     ORLEN Ochrona - Kadry
      58 -737-6229     ORLEN Ochrona - Dowódca zmiany
      58 -737-7927     ORLEN Ochrona - Kierownik
      58 -737-9616     ORLEN Ochrona spec. ds. ochrony
      58 -737-9437     ORLEN Ochrona spec. ds. adm. gosp.
 
Północnoatlantycka Organizacja Producentów Spółka z o.o.
ul. Parkowa 13/17/123    00-759    Warszawa
 
      58 -737-9153     Biuro
      58 -737-9154     Biuro
      58 -737-9155     Biuro
      58 -737-9156     Biuro
      58 -737-7969     Biuro
      58 -737-9157     Biuro
      58 -737-7231     Biuro
      58 -737-9158     Biuro
      58 -737-9159     Biuro
      58 -737-9920     Biuro
      58 -737-9921     Biuro
      58 -737-9922     Biuro
      58 -737-9923     Biuro
      58 -737-9924     Biuro
      58 -737-9925     Biuro
      58 -737-9926     Biuro
      58 -737-9927     Biuro
      58 -737-9928     Biuro
      58 -737-9929     Biuro
      58 -737-7232     Biuro
      58 -737-7233     Biuro
      58 -737-7234     Biuro
      58 -737-7235     Biuro
      58 -737-7236     Biuro
      58 -737-7237     Biuro
      58 -737-7238     Biuro
      58 -737-7239     Biuro
      58 -737-7290     Biuro
      58 -737-7291     Biuro
      58 -737-7292     Biuro
      58 -737-7293     Biuro
      58 -737-7294     Biuro
      58 -737-7295     Biuro
      58 -737-7296     Biuro
      58 -737-7297     Biuro
      58 -737-7298     Biuro
      58 -737-7299     Biuro
      58 -737-7360     Biuro
      58 -737-7361     Biuro
      58 -737-7362     Biuro
      58 -737-7363     Biuro
      58 -737-7364     Biuro
      58 -737-7365     Biuro
      58 -737-7366     Biuro
      58 -737-7367     Biuro
      58 -737-7368     Biuro
      58 -737-7369     Biuro
      58 -737-7500     Biuro
      58 -737-7501     Biuro
      58 -737-7502     Biuro
      58 -737-7503     Biuro
      58 -737-7504     Biuro
      58 -737-7505     Biuro
      58 -737-7506     Biuro
      58 -737-7507     Biuro
      58 -737-7508     Biuro
      58 -737-7509     Biuro
      58 -737-7670     Biuro
      58 -737-7671     Biuro
      58 -737-7672     Biuro
      58 -737-7673     Biuro
      58 -737-7674     Biuro
      58 -737-7675     Biuro
      58 -737-7676     Biuro
      58 -737-7677     Biuro
      58 -737-7678     Biuro
      58 -737-7679     Biuro
      58 -737-7710     Biuro
      58 -737-7711     Biuro
      58 -737-7712     Biuro
      58 -737-7713     Biuro
      58 -737-7714     Biuro
      58 -737-7715     Biuro
      58 -737-7716     Biuro
      58 -737-7717     Biuro
      58 -737-7718     Biuro
      58 -737-7719     Biuro
      58 -737-7960     Biuro
      58 -737-7961     Biuro
      58 -737-7962     Biuro
      58 -737-7963     Biuro
      58 -737-7964     Biuro
      58 -737-7965     Biuro
      58 -737-7966     Biuro
      58 -737-7967     Biuro
      58 -737-7968     Biuro
      58 -737-7230     Biuro
      58 -737-9140     Biuro
      58 -737-9141     Biuro
      58 -737-9142     Biuro
      58 -737-9143     Biuro
      58 -737-9144     Biuro
      58 -737-9145     Biuro
      58 -737-9146     Biuro
      58 -737-9147     Biuro
      58 -737-9148     Biuro
      58 -737-9149     Biuro
      58 -737-9150     Biuro
      58 -737-9151     Biuro
      58 -737-9152     Biuro
 
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57    00-950    Warszawa
 
      58 -737-9815     FAX
      58 -737-9813     Kasa
      58 -737-9807     Obsługa ludności
      58 -737-9806     Obsługa firm
 
Polcargo Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku
ul. Władysława IV 13 B    80-547    Gdańsk
Profil działalności : rzeczoznawstwo i kontrola towarów
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -737-7895     Dysponent-ul.Sucharskiego 69
      58 -737-9513     Dział Wykonawstwa - Dysponenci
      58 -737-9400     Dział Handlowy
      58 -737-7633     Laboratorium
 
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe 'Port-Północny' Spółka z o.o.
ul. Budowniczych Portu Północnego 23    80-601    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki węgla i paliw płynnych
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -343-0052     Dyrektor
      58 -737-7326     Dyrektor ds. Handlowych
      58 -737-6052     Prezes Zarządu
      58 -737-6003     Sekretariat
      58 -737-6070     Kierownik Działu Kadr i Administracji
      58 -737-6887.     FAX
      58 -737-6051     Kierownik Działu Handlowego
      58 -737-6009     Dyspozytor
      58 -737-7179     Posterunek - Pirs Rudowy
      58 -737-6006     Commercial Manager
      58 -737-7603     Maszynownia hamulców torowych
      58 -737-6158     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6248     Stołówka-Terminal importowy Bud. Portu Północnego
      58 -737-6711     Brygadzista sprzętu zmechanizowanego
      58 -737-6712     Stołówka WSZ
      58 -737-6775     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-6850     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6937     System alarmowy Portronik
      58 -737-6939     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-7117     Brygadzista WK
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY
      58 -737-7005     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-6887     Sekretariat - FAX
      58 -737-7021     Dział Handlowy
 
DZIAŁ TECHNICZNY
      58 -737-6814     Z-ca Dyrektora Terminalu d/s Technicznych
      58 -737-7257     Dział Techniczny - Zaopatrzenie
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
      58 -737-7496     Główny Księgowy
 
SEKCJA FINANSOWA
      58 -737-7040     Księgowość
      58 -737-7819     Dział Finansowy
 
SEKCJA KSIĘGOWOŚCI
      58 -737-7426     Dział Ksiegowości
 
WYDZIAŁ KOLEJOWY
      58 -737-7118     Nastawniczy
      58 -737-7662     Hamulce torowe
 
WYDZIAŁ REMONTOWO-SPRZĘTOWY
      58 -737-6256     Starszy Mistrz
      58 -737-6131     Kierownik Działu Remontów
      58 -737-6602     Narzędziownia
 
WYDZIAŁ URZADZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-7429.     Stacja elektryczna VRU (Naftoport)
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-7755.     Operator stanowiska "T"(Naftoport)
      58 -737-7955.     Operator stanowiska "R"
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU WĘGLA
      58 -737-6568     Dyrektor Terminalu Masowego
      58 -737-7568     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-7423     Z-ca Dyrektora Terminalu d/s Operacyjnych
      58 -737-7135     Ekspedytor
      58 -737-6005     Brygadziści zmianowi
      58 -737-7205     Wywrotnica Nr 2
      58 -737-7492     Wywrotnica Nr 1
 
ZWIĄZKI ZAWODOWE
      58 -737-6687     Posterunek - Pirs Węglowy
 
Port-Service Spółka z o.o.
ul. Mjr H.Sucharskiego 75    80-601    Gdańsk
Profil działalności : utylizacja odpadów
Godziny pracy : 7:00-15:30
Adres strony internetowej: www.portservice.com.pl
 
      58 -737-7977     Sekretariat
      58 -737-6895     Specjalista ds.organiz.-tech.
      58 -737-6333     Specjalista ds Ochrony Środowiska
      58 -737-7411     Księgowość
      58 -737-7830     Sekretariat
      58 -737-6050     Warsztat mechaniczny
      58 -737-7412     Dział Zaopatrzenia
      58 -737-6951     Sekretariat
      58 -737-7402     FAX
      58 -737-7410     Kadry
 
Portowe Usługi Socjalne 'Portus' Spółka z o.o.
ul. Wyzwolenia 49    80-537    Gdańsk
Profil działalności : usługi,wczasowe,medyczne,zaopatrzeniowe
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-9325     FAX
 
PORTOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
      58 -737-9832     Przychodnia Specjalistyczna - Rejestracja
 
Primel Spółka z o.o.
ul. Rzęsna 3    80-716    Gdańsk
 
      58 -737-6068     Biuro
 
Proftech Spółka z o.o. w likwidacji
ul. Handlowa 14    80-554    Gdańsk
Profil działalności : serwis i sprzedaż elektronarzędzi
Godziny pracy : 8:00-16:00
 
      58 -737-9615     Biuro - FAX
 
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna
ul. Portowa 41    78-100    Kołobrzeg
Profil działalności : żeglugowo-turystyczny
Godziny pracy : 7:00-16:00
 
      58 -343-0078     Kierownik Biura Obsługi Armatorskiej Polferries w Gdańsku
      58 -343-0212     Dział towarowo-spedycyjny
      58 -343-1887     Dział pasażerski
      58 -737-7602     Budka embarkacyjna Baza Promowa Westerplatte
      58 -737-6574     Fax
 
Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa Spółka z o. o.
ul. Handlowa 8    80-554    Gdańsk
Profil działalności : usługi przeładunkowe
Godziny pracy : 7:00-15:00 biura, cała doba - dysponenci
 
      58 -737-9553     Sekretariat
      58 -737-7285     Portiernia
 
Rhenus Port Logistics Sp.z o.o.
ul. Puławska 99    02-595    Warszawa
Profil działalności : spedycja międzynarodowa i agencja celna
Godziny pracy : 7:30 - 16:00
 
      58 -737-7050     Spedycja
      58 -737-7051     Agencja Celna
      58 -737-7052     FAX
 
'Sad-Sped' J.Karwowski,P.Nowicki,K.Ślęzak Spółka Jawna
ul. Na Zaspę 32 C/1    80-543    Gdańsk
 
BIURO
      58 -737-9266     BIURO
 
Sartori & Berger Polska Spółka z o.o.
ul. Kpt.Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca 1    80-561    Gdańsk
Profil działalności : usługi agencyjne dla statków morskich
Adres strony internetowej: www.sartori-berger.pl
 
      58 -737-9880     Telefon dyżurny/całodobowy
      58 -737-9885     FAX
      58 -737-9881     Kierownik
      58 -737-9882     Zespół Agencyjny
      58 -737-9883     Zespół Agencyjny
      58 -737-9886     Biuro
 
SGS Polska Spółka z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3    01-248    Warszawa
Profil działalności : usługi kontrolno-rzeczoznawcze
Godziny pracy : 7:00-17:00
Adres strony internetowej: www.sgs.pl
 
      58 -737-6958     Placówka Gdańsk
 
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe 'Siark-Port' Spółka z o.o.
ul. Pokładowa 7    80-561    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki towarów różnych(masowe,płynne i inne)
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -737-6223     Prezes Zarządu - Dyrektor - FAX
      58 -737-6588     Prezes Zarządu - Dyrektor
      58 -737-7077     Biuro Siark - Port
      58 -737-7359     Księgowość, płace
      58 -737-6504     Dysponenci
      58 -737-6669     Brygadziści zmianowi
      58 -737-7340     Kierownik - Plac Składowy
      58 -737-6757     Dyrektor Finansowy
      58 -737-6587     Posterunek Siark-Port
 
MIBAU POLSKA
      58 -737-6584     Mibau Polska
      58 -737-6589     Mibau Polska - FAX
 
Sibelco Poland Spółka z o.o.
ul. Al.Gen.Józefa Hallera 165    80-416    Gdańsk
 
      58 -737-7413     Magazyn - FAX
 
P.H.U. 'Solidus' Spółka z o.o. w likwidacji
ul. Słowiańska 23    80-336    Gdańsk
Profil działalności : spedycja morsko-portowa,obsługa finansowo-księgowa
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-9303     Dyrektor FAX
      58 -737-9534     Dział Księgowości
 
Straż Ochrony Portu Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Oliwska 13    80-563    Gdańsk
 
      58 -737-6271     Sekretariat
      58 -737-7641     Zespół finansów i płac
      58 -737-6270     Mł. specjalista - magazyn odzieżowy
      58 -737-9431     Dyrektor Ochrony Przeciwpożarowej
      58 -737-7637     Inspektor BHP
      58 -737-7636     Związki Zawodowe
      58 -737-7650     Konserwator
      58 -737-6733     Stanowisko Cumowania Baza Paliw
      58 -737-6833     Strażak 4
      58 -737-6834     Strażak 5
      58 -737-9951     Stanowisko Cumowania Nabrzeże Zbożowe
      58 -737-6560     Referent ds adm.-gosp.
      58 -737-6109     Magazyn 9piwnica)
 
BUDYNEK SOP UL. SZKOLNA 1
      58 -737-9356     SOPG Wiceprezes Zarzadu
 
BUDYNEK SOPG UL. SZKOLNA 1
      58 -737-9771     FAX- sekretariat
      58 -737-7643     Kierownik Działu- Morska Straż Pożarna
      58 -737-7646     Zespół księgowości
      58 -737-7647     FAX - kadry
      58 -737-7645     Specjalista ds marketingu i promocji
      58 -737-7648     Zespół Księgowości
 
PORTIERNIE
      58 -737-9660,     PS-1 budynek dyrekcji ZMPG S.A. ul. Zamknięta
      58 -737-7974.     PS-6 budynek Kapitanatu Portu Północnego
 
POSTERUNKI PODODDZIAŁU I
      58 -737-7380.     PS-1 brama główna WOC
      58 -737-7211.     PS-4 brama ul. Szkolna 1
      58 -737-9660.     PS-5 budynek dyrekcji ul. Zamknieta
      58 -737-6610.     PS-8 baza promowa WOC
      58 -737-6582.     brama /INTER ROYAL /ul. Oliwska
      58 -737-6622.     PS-10 brama ul. Oliwska /nab.Oliwskie/
      58 -737-6404.     brama ul. Mariana Chodackiego /wjazd na Wiślany/
      58 -737-7285.     A-Z ul. Handlowa
      58 -737-6877.     PS-19 brama /nab.Szczecińskie od str. wiślanego/
      58 -737-6152.     PS-18 brama /nabrzeże szczecińskie od str. Letniewa/
 
POSTERUNKI PODODDZIAŁU II
      58 -737-7093.     Dowódca pododdziału /Kapitanat P.P./
      58 -737-7455,     PS-7 wjazd na Bazę Paliw
      58 -737-7431.     PS-25 Naftoport
      58 -737-7831.     PS-26 Naftoport
      58 -737-6681.     Brama wjazdowa na Westerplatte
      58 -737-6765.     PS- wieża punkt obserwacyjny B.Paliw
      58 -737-7742.     Brama wjazdowa na Basen Górniczy /od strony przeprawy promow
      58 -737-6957.     PS-20 brama wjazdowa na Basen Górniczy /od str.Fosforów/
      58 -737-6714.     PS-31 baza promowa Westerplatte
 
Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy 'SPAW-TEST' Sp.z o.o.
ul. Śnieżna 1    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-6232     SPAW-TEST
      58 -737-7743     SPAW-TEST
      58 -737-7745     SPAW-TEST
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 'Technoport'
ul. Handlowa 18    80-554    Gdańsk
Profil działalności : obróbka skrawaniem,ślusarstwo,spawalnictwo
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-6401     Biuro - FAX
 
Przedsiębiorstwo Teleelektroniczne 'Telport' Spółka z o.o.
ul. Budowniczych Portu Północnego 19    80-601    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-6202     Dyrektor - Sekretariat
      58 -737-7777     Kierownik Central Telefonicznych/Kierownik Robót Teletech.
 
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10    81-338    Gdynia
Profil działalności : administracja morska
Godziny pracy : 7:00-15:00
Adres strony internetowej: www.umgdy.gov.pl.
 
      58 -737-6209     Kapitanat Portu - Sekretariat
      58 -737-7392     Zastępca Kapitana Portu Północnego
      58 -737-6519     Port State Control-Biuro
      58 -737-7315     Starszy Oficer ds służby ruchu
      58 -737-7371     Oficer Dyżurny - Port Północny
      58 -737-7327     Bosmani - Port Północny
      58 -737-7721     Bosmani Nowy Port
      58 -737-7433     Rejestratura, Inspektor P.Poż
 
URZAD MORSKI - BON
      58 -737-7616     Stacja Nautyczna Port Północny
      58 -737-6135     Stacja Nautyczna Nowy Port
 
Zakład Ślusarsko-Mechaniczny Jerzy Ławecki
ul. Pokładowa 17    80-561    Gdańsk
 
      58 -348-0360     warsztat
 
Viva Media Dariusz Miroński
ul. Bpa Konstantyna Dominika 5 B/18    80-041    Gdańsk
 
      58 -737-9288     Biuro
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48    80-874    Gdańsk
Godziny pracy : 7:30-19:30
 
      58 -737-7781     kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedm
 
Przedsiębiorstwo Produkcji,Handlu,Usług 'Wojewódzki' Lech Wojewódzki
ul. Budowniczych Portu Północnego 19    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-7893     Biuro
 
Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Profil działalności : działalność związkowa
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-7174     Przewodniczący Zarządu Związku
      58 -737-9396     Wiceprzewodniczący
 
'WUŻ'Port and Maritime Services Ltd Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4    80-542    Gdańsk
Profil działalności : usługi holownicze,cumownicze,pasażerskie
Godziny pracy : całą dobę
Adres strony internetowej: wuz.portgdansk.pl
 
      58 -737-6540     Prezes - Sekretariat
      58 -343-0534     Sekretariat / FAX
      58 -737-6372     Zastepca Dyrektora
      58 -737-6713     Zastępca Dyrektora
      58 -737-6230     Dyspozytor
      58 -737-6474     Dysponenci / FAX
      58 -737-6551     Główny Księgowy
      58 -737-6625     Z-ca Głównego Księgowego
      58 -737-7335     Księgowość
      58 -737-6692     Kadry
      58 -737-6279     Płace
      58 -737-6626     Kasa
      58 -737-6356     Kierownik Techniczny
      58 -737-6565     Inspektor techniczny
      58 -737-6629     Zaopatrzenie
      58 -737-6293     Magazyn
      58 -737-7034     Warsztat techniczny
      58 -737-6869     Warsztat Elektryczny
      58 -737-7564     Starszy Inspektor ds.BHP
 
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych al.Gen.Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
ul. Wyzwolenia 8    80-537    Gdańsk
Profil działalności : szkoła
Adres strony internetowej: www.zsmors.gdansk.ids.pl
 
      58 -737-9335     Centrala
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk-Nowy Port
 
Europejski Numer Alarmowy
      112     Europejski Numer Alarmowy
 
Telefony Alarmowe w ZMPG S.A.
      111     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9914     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9960     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9269     Ośrodek Ratownictwa FAX
      113     Straż Ochrony Portu
      58 -737-7640     Straż Ochrony Portu Gdansk
      114     Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
      58 -737-7912     Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
      115     Pogotowie Energetyczne
      58 -737-7663     Pogotowie Energetyczne
      58 -737-6948     Pogotowie Energetyczne
      116     Pogotowie Ciepłownicze
      58 -737-7115     Pogotowie Ciepłownicze
 
Telefony Miejskich Słuzb Ratowniczych
      0999     Pogotowie Ratunkowe
      0998     Państwowa Straz Pozarna
      0997     Policja
 
Telefony Informacyjne
      58 -737-6221.     Biuro napraw telefonów
      58 -737-6219.     Obsługa techniczna Central
      58 -737-9305.     Główny Dyspozytor Portu - Informacja
 
Zwiazki Zawodowe
      737-9350.     Przewodniczący
      737-9250.     NSZZ SOLIDARNOŚĆ Komisja Miedzyzakładowa
 
Bufet
      58 -737-9488     Bufet
 
DN PION DYREKTORA NACZELNEGO
      58 -737-9300     Prezes Zarządu - Sekretariat
      58 -737-9485     Sekretariat - FAX
      58 -737-6464     Sala Konferencyjna na IV piętro
      58 -737-6454     Sala Konferencyjna III piętro
 
NR Rzecznik Prasowy
      58 -737-9444     Rzecznik Prasowy
      58 -737-9441     Spec. ds. redakcji tekstów
 
BHP Inspektor ds BHP
      58 -737-9282     Starszy inspektor ds. BHP
 
NH Departament Handlowy
      58 -737-9631     Dyrektor Departamentu Handlowego
      58 -737-9600     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-9249     Departament Handlowy
 
NHA Zespół Analityki Handlowej
      58 -737-9715     Kierownik Zespołu Analityki Handlowej
      58 -737-9735     Spec. ds. analityki handlowej
      58 -737-9931     Spec. ds. analityki handlowej
 
NHD Zespół Głównego Dyspozytora Portu
      58 -737-6484     Główny Dyspozytor Portu
      58 -737-6483     Z-ca Głównego Dyspozytora Portu
      58 -737-6376     FAX
      58 -737-9305     Dyspozytor zmianowy portu
      58 -737-6487     Specjalista ds. ekonomicznych
 
NHW Zespół Współpracy z Kontrahentami
      58 -737-6682     Menedżer ds. rozwoju biznesu
      58 -737-9548     Menedżer ds. rozwoju biznesu
      58 -737-7164     Menedżer klienta
      58 -737-9711     Menedżer Klienta
      58 -737-9716     Menedżer klienta
      060-1642569    Menedżer klienta
      58 -737-9717     Menedżer klienta
 
NHŻ Zespół ds Rynku Żeglugowego
      58 -737-9628     Menedżer klienta
      58 -737-9450     Menedżer klienta
 
NHU Zespół Umów
      58 -737-9330     Kierownik Zespołu Umów
      58 -737-9582     Z-ca Kierownika Zespołu Umów
      58 -737-9723     Spec. ds. umów
      58 -737-9652     Spec. ds. umów
      58 -737-9745     Spec. ds. umów
      58 -737-9283     Spec. ds. umów
      58 -737-9746     Sam. prac. ds. ewid. umów
 
NS Dział Rozwoju i Inwestycji
      58 -737-9500     Asystent Dyrektora - sekretariat
      58 -737-9367     Gł. spec. ds. proj. inwest. Z-ca Dyr. Dz.Proj.Inwestycyjnych
      58 -737-9224     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9320     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9393     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9344     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9538     Kierownik Projektu
      58 -737-9319     Kierownik Projektu
      58 -737-9537     Główny Spec. ds. przygotowania i realiz. inwestycji
      58 -737-9382     Główny spec. ds. realizacji inwestycji
      58 -737-9539     Główny spec. ds. proj. inwestycyjnych
      58 -737-9585     Główny spec. ds. proj. inwestycyjnych
      58 -737-9316     Główny Spec. ds. środowiska
      58 -737-9293     Menedżer projektu
      58 -737-9811     Menedżer projektu
      58 -737-9814     Menedżer projektu
      58 -737-9535     Doradca zespołu Wisła
      58 -737-7112     Menedżer projektu
      58 -737-9311     Menedżer projektu
      58 -737-9418     Spec. ds. przygotowania inwestycji
      58 -737-9487     Spec. ds. przygotowania inwestycji
      58 -737-9361     Spec. ds. obsługi inwestycji
      58 -737-9374     Spec. ds. inwestycji
      58 -737-9362     Spec. ds. inwestycji
      58 -737-9315     Spec. ds. inwestycji
      58 -737-9505     Spec. ds. inwestycji
      58 -737-9500.     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-9532     Sam. pracownik ds. inwestycji kontrahentów
 
NSR Sekcja Rozwoju
      58 -737-9245     Spec. ds. dokumentowania projektów
      58 -737-9213     Spec. ds. rozliczania projektów UE
 
NB Dział Bezpieczeństwa Portu
      58 -737-9909     Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Portu
      58 -737-9594     Inspektor ochrony przeciwpożarowej
      58 -737-9707     Spec. ds. teleinforma. systemów bezpieczeństwa
      58 -737-9208     Oficer prewencji ppoż. FAX
      58 -737-9284     Spec. ds. mobilizac. obronnych
      58 -737-9666     Posterunek Z1
      58 -737-7565     Parking buforowy
 
NBO Zespół Ochrony Portu
      58 -737-9385     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-9281     Spec. ds. ochrony portu
      58 -737-9380     Sam. prac. ds. administracyjnych
      58 -737-9360     Sam. prac. ds. adymistracyjnych
      58 -737-9383     Biuro przepustek-Fax
      58 -737-9660     Recepcja ZMPG
      58 -737-7974     Recepcja KPP.
      58 -737-7380     Posterunek WOC - A1
      58 -737-7211     Posterunek (ul. Szkolna1) - B4
      58 -737-6714     Baza Promowa Westerplatte - H1
      58 -737-9381     Monitoring -Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-6736     Ochrona - brama wjazdowa Westerplatte H2
      58 -737-7971     Posterunek M2
      58 -737-7742     Posterunek nr 21 Nab. Węglowe
      58 -737-7597     Posterunek Nab.Krakowskie(Maritim Shipyard)
      58 -737-6957     Posterunek nr 20 Paged
      58 -737-6877     Posterunek Nr 19 Nab. Szczecińskie
      58 -737-7972     Posterunek K0
      58 -737-6152     Posterunek nr 18 Nab. Szczeńskie
      58 -737-6404     Posterunek Nr 11 Chodackiego
      58 -737-6622     Posterunek Nr 10 Nab. Oliwskie
      58 -737-7975     Posterunek C-20 Sucharskiego
      58 -737-7973     Posterunek M-1 Bud. Portu Północnego
 
NM Dział Marketingu i Komunikacji
      58 -737-9713     Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji
      58 -737-6617     Spec. ds. marketingu internetowego
      58 -737-9447     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9448     Spec. ds. marketingu internetowego
      58 -737-9656     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9445     Samodzielny pracownik ds. marketingu
      58 -737-6618     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9533     Spec. ds. marketingu
      58 -737-6619     Spec. ds. internetu
 
NP Dział Organizacyjno - Prawny
      58 -737-9460     Dyrektor Działu Organizacyjno Prawnego
 
NPA Specjalista ds. Audytu Wewnetrznego
      58 -737-9495     Spec. ds. audytu wewnętrznego
 
NPZ Sekcja Obsł.Zarz i Nadz.Właścicielskiego
      58 -737-9476     Kierow. Sek. Obs. Zarz. i Nadz. Wł.-Asys. Prezesa
      58 -737-9492     Z-ca Kierownika Sekcji Obsługi Zarządu i Nadz.Właścicielskie
      58 -737-9571     Spec. ds. nadzoru właścicielskiego
      58 -737-9536     Spec. ds. nadzoru właścicielskiego
      58 -737-9375     Spec. ds. nadzoru finansowego nad spółkami zależnymi
      58 -737-9405     Spec. ds. organizacyjnych
      58 -737-9579     Spec. ds. prawnych
 
NPZ1 Sekretariat Prezesa Zarządu
      58 -737-9322     Pracownik wykwalifikowany
 
NPZ2 Sekretariat Rady Nadzorczej
      58 -737-9691     Sam. prac. ds. administracyjnych
      58 -737-9733     Sam. prac. ds. organizacyjnych
 
NPP Sekcja Prawna
      58 -737-9651     Kier. Sekcji Prawnej- Radca Prawny
      58 -737-9491     Radca prawny
      58 -737-9493     Radca prawny
      58 -737-9654     Radca prawny
 
NPR Sekcja Przetargów
      58 -737-9392     Kierownik Sekcji Przetargów
      58 -737-9370     Z-ca Kierownika Sekcji Przetargów
      58 -737-9265     Z-ca Kierownika Sekcji Przetargów
      58 -737-9556     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9243     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9747     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9368     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9395     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9391     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9394     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9263     Spec. ds. przetargów
 
NPHR Sekcja HR
      58 -737-9935     Spec. ds. HR
      58 -737-9937     Spec. ds. HR
 
NPK Sekcja Kadr
      58 -737-9520     Kierownik Sekcji Kadr
      58 -737-9280     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9700     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9932     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9933     Spec. ds. archiwizacji akt osobowych
      58 -737-9936     Sam. prac. ds. personalnych
      58 -737-9934     Spec. ds. archiwizacji akt osobowych
 
NPT Sekcja ds. Transportu
      58 -737-9889     Kierownik Sekcji ds. transportu
      58 -737-9663     Spec. ds. transportu
      58 -737-9669     Kierowca
      58 -737-9667     Spec. ds. transportu
 
NI Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
      58 -737-9908     Z-ca Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych
      58 -737-6555     Pełn. ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
NIN Kancelaria Informacji Niejawnych
      58 -737-9472     Kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych
      58 -737-6550     Biuro Bezpieczeństwa Portu - Sekretariat FAX
 
DI PION INFRASTRUKTURY - DYR.DS INFRASTRUK
      58 -737-9200     Wiceprezes Zarządu - Sekretariat
      58 -737-9310     Dyrektor Działu Projektów Inwestycyjnych
      58 -737-9480     Pełn. Wicepr. Zarządu ds. Inwest. Kontrahe.
      58 -737-9191     FAX
 
IH Dział Utrzymania Infrastr. Hydrotech.
      58 -737-9240     Sekretariat
      58 -737-9229     Kierownik Działui Utrzym. Infrast. Hydrotechnicznej
      58 -737-9238     Fax
 
IH1 Zespół Budowli Hydrotechnicznych
      58 -737-9611     Lider Zespołu Budowli Hydrotechnicznych
      58 -737-9364     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9573     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9297     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9226     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
 
IH2 Zesp.Przygotowania Inwestycji i Remontów
      58 -737-6303     Lider Zesp. przygot. inwest. i remontów
 
IH3 Zespół Hydrograficzny
      58 -737-9614     Lider Zespołu Hydrograficznego
      58 -737-9612     Hydrograf
 
IL Dział Utrzymania Infrastruktury Lądowej
      58 -737-9336     Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Lądowej
 
IL1 Zespół Budynków i Budowli
      58 -737-9338     Lider Zespołu Budynków i Budowli
      58 -737-9342     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9906     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9340     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9347     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9749     Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
      58 -737-9291     Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
 
IL2 Zespół Dróg i Torów
      58 -737-9343     Lider Zespołu Dróg i Torów
      58 -737-9905     Inspektor nadzoru ds. kolejowych
      58 -737-9904     Inspektor nadzoru ds. kolejowych
      58 -737-9346     Inspektor nadzoru ds. drogowych
 
IE Dział Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9304     Kierownik Działu Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9390     Z-ca Kierownika Działu Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9591     Sekretariat
      58 -737-9260     FAX
      58 -737-9555     Sekretariat
      58 -737-6781     Zamawianie wody na statki
 
IE1 Zespół.ds Infrastr.Wod - Kan i Cieplnej
      58 -737-7111     Lider Zesp. ds. Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ciepln
      58 -737-9251     Insp. ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej
      58 -737-9253     Insp. ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej
      58 -737-9572     Insp. ds. gospodarki ciepłowniczej
      58 -737-9252     Insp. ds. wodno-kanalizacyjnych
 
IE2 Zespół ds Energii Elektrycznej
      58 -737-9334     Lider Zespołu ds. energii elektrycznej
      58 -737-9307     Główny Spec. ds. analiz i sprawozdawczości
      58 -737-7110     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-9306     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-9635     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-6520     Spec. ds. elektroenergetycznych
 
IE3 Zespół ds Obsługi Mediów
      58 -737-9595     Lider Zespołu ds. Obsługi Mediów
      58 -737-9590     Spec. ds. umów i sprawozdawczości
      58 -737-9366     Spec. ds. umów i sprawozdawczości
      58 -737-9227     Spec. ds. umów i sprawozdawczości
 
IG Dział Ewidencji Nieruchomości
      58 -737-9761     Kierownik Działu Ewidencji Nieruchomości
      58 -737-9575     Spec. ds. nieruchomości
 
IG1 Zespół Ewidencji Gruntów
      58 -737-9234     Spec. ds. nieruchomości
 
IG2 Zespół Informacji Przestrzennej
      58 -737-9777     Lider Zespołu Inf. Przestrzennej
      58 -737-9408     Spec. ds. informacji o terenie
      58 -737-9406     Spec. ds. informacji o terenie
      58 -737-9230     Spec. geodeta
 
IG3 Zespół Dokumentacji Technicznej
      58 -737-9217     Lider Zespołu Dokumentacji Technicznej
      58 -737-9331     Spec. ds. majątkowych
      58 -737-9267     Spec. ds. majątkowych
      58 -737-9215     Spec. ds. technicznych - archiwista
      58 -737-9517     Spec. ds. technicznych - archiwista
 
IM Dział Techniczny i Utrzymania Majątku
      58 -737-9688     Kierownik Działu Technicznego i Utrzymania Majątku
      58 -737-6341     Głów.spec. ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód
      58 -737-9665     Spec. ds. administracji i rozliczeń
 
IM1 Zespół ds Utrzymania Majątku
      58 -737-9317     Lider Zespołu ds. Utrzymania Majątku
      58 -737-6673     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-9848     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6544     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-9206     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6342     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6650     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-7264     Administrator obiektu
      58 -737-6247     Winda - Kapitanat PP
      58 -737-9312     Spec. ds. Ochrony Środowiska
      58 -737-6249     Winda Magazyn 17
 
IM2 Zespół ds Technicznych
      58 -737-9225     Kier. Zespołu ds. Techn. i Likwid. Szkód
      58 -737-9432     Inspektor ds.urządzeń technicznych
      58 -737-9318     Inspektor nadzoru ds. elektrycznych
      58 -737-9668     Elektryk
      58 -737-9871     Kierowca- hydraulik
      58 -737-9509     Elektryk
      58 -737-9844     Stolarz- pracownik budowlany
      58 -737-9844     Kierowca - pracownik techniczny
      58 -737-9645     Sprzątaczki
 
IM3 Zespół Jedn.Pływających i Likwid. Szkód
      58 -737-9617     Lider Zespołu jedno. pływających- Inspektor Awaryjny
      58 -737-9371     Ms. Portowiec
 
IK Zespół Rozliczania Proj.Infrastruktury
      58 -737-9358     Kierownik Zespołu kontroli projektów infrastruktury
      58 -737-9420     Spec. ds. kontroli projektów infrastruktury
      58 -737-9459     Spec. ds. kontroli projektów infrastruktury
      58 -737-6541     Spec. ds. administracji i rozliczeń
 
DF PION FINANSOWY - DYR.DS.FINANSOWYCH
      58 -737-9800     Wiceprezes ds.Finansowych-Sekretariat
 
FG Departament Głównego Ksiegowego
      58 -737-9384     Główny księgowy - sekretariat
      58 -737-9564     Główny Księgowy
      58 -737-9805     Sam. prac. ds. administracji
 
FGP Dział Płac
      58 -737-9546     Kierownik Działu
      58 -737-9443     Archiwum Płac
      58 -737-9466     FAX
 
FGP1 Zespół ds Płac i Ubezp.Społecznych
      58 -737-9674     Spec. ds. naliczania płac
      58 -737-9411     Spec. ds. naliczania płac
      58 -737-9412     Spec. ds. naliczania płac
 
FGP2 Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
      58 -737-9545     Samodzielna Księgowa
      58 -737-9542     Samodzielna Księgowa
 
FGK Dział Księgowości
      58 -737-9781     Z-ca Gł. Księg.- Kierownik Działu Księgowości
      58 -737-9541     Spec. ds. sprawozdawczości finansowej
 
FGKR Sekcja Rozrachunków i Rozliczeń
      58 -737-9446     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9223     Kierownik Sekcji
      58 -737-9345     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9244     Spec. ds. księgowości
 
FGKF Sekcja Finansowa
      58 -737-9623     Kierownik Sekcji Finansowej
      58 -737-9622     Spec. ds. współpracy z instytucjami finansowymi
      58 -737-9580     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9621     Samodzielna księgowa
 
FGKK Sekcja Księgowości Kosztów i Majątku
      58 -737-9568     Kierownik Sekcji
      58 -737-9791     Z-ca Kier. Sekcji Księgowości Kosztów i Majątku
      58 -737-9764     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9685     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9544     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9763     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9543     Samodzielna księgowa
 
FGF Dział Fakturowania
      58 -737-9574     Kierownik Działu
      58 -737-9576     Z-ca Kierownika działu fakturowania
      58 -737-6471     FAX
 
FGF1 Zespół ds Fakturowania Opłat Portowych
      58 -737-9835     Spec. ds. fakt. opłat portowych
      58 -737-9324     Spec. ds. fakt. opłat portowych
 
FGF2 Zespół ds Fakturowania Dzierżaw i Najmów
      58 -737-9570     Lider zespołu ds. fakturowania dzierżaw i najmów
      58 -737-9583     Spec. ds. fakturowania dzierżaw i najmów
      58 -737-9525     Spec. ds. fakturowania dzierżaw i najmów
 
FGF3 Zespół ds Fakturowania Mediów
      58 -737-9414     Lider Zespołu ds. Fakturowania Mediów
      58 -737-9416     Spec. ds. fakturowania mediów
      58 -737-9415     Spec. ds. fakturowania mediów
 
FGKT Zespół ds Podatków
      58 -737-9235     Spec. ds. podatków
      58 -737-9641     Spec. ds. podatków
 
FGKW Zespół ds Windykacji
      58 -737-9464     Spec. ds. windykacji
      58 -737-9463     Spec. ds. windykacji
 
FA Dział Administracji
      58 -737-9440     Dyrektor Działu Administracji
      58 -737-9731     Spec. ds. projektów administracyjnych
 
FAA Zespół Administracji
      58 -737-9730     Lider Zespołu Administracji
      58 -737-9748     Spec. ds. administracji
      58 -737-9732     Spec. ds. administracji
      58 -737-9736     Prac. ds. administracji
 
FAO Kancelaria Ogólna
      58 -737-9100     Informacja ZMPG S.A.
      58 -737-9965     Kierownik Kancelarii Ogólnej
      58 -737-9270     Spec. ds. kancelaryjnych
      58 -737-9355     Spec. ds. kancelaryjnych
      58 -737-9308     FAX
 
FAR Archiwum Zakładowe
      58 -737-6644     Spec. ds. archiwizacji dokumentów
      58 -737-9901     Spec. ds. archiwalnych
      58 -737-6646     Spec. ds. archiwizacji dokumentów - FAX
 
FAT Zespół Telekomunikacji
      58 -737-9262     Kierownik ds. telekomunikacji
      58 -737-7457     Inspektor ds. telekomunikacji
      58 -737-9261     Inspektor ds. nadzoru sieci telekomunikacyjnych
      58 -737-9268     Spec. ds. umów i rozliczeń
      58 -737-9465     Umowy PST
 
FAZ Zespół Zakupów
      58 -737-9720     Kierownik Zespołu Zakupów
      58 -737-9512     Spec. ds. zakupów
      58 -737-9765     Spec. ds. zakupów
      58 -737-9724     Spec. ds. zakupów
      58 -737-9725     Spec. ds. zakupów
 
FC Dział Controllingu i Analiz
      58 -737-9703     Dyrektor Dział Controllingu i Analiz
      58 -737-9704     Specjalista ds. controllingu operacyjnego
      58 -737-9705     Specjalista ds. controllingu
      58 -737-9774     Specjalista ds. controllingu i analiz
      58 -737-9498     Specjalista ds. controllingu i analiz
      58 -737-9496     Główny specjalista ds. controllingu i analiz
 
FIT Dział IT
      58 -737-9470     Dyrektor Działu IT
      58 -737-9473     Kierownik programu
      58 -737-9457     Spec. ds. cyberbezpieczeństwa
      58 -737-9407     Spec. ds. informatyki
      58 -737-9471     Spec. ds. wspomaganie system.zarządzania
 
FITU Sekcja ds Utrz.i Serwisu Infrastruk. IT
      58 -737-9478     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9475     Administratorzy
      58 -737-9222     Helpdesk
      58 -737-9474     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9477     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9479     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9455     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9462     Spec. ds. informatyki
      58 -737-9461     Spec. ds. informatyki
 
FITO Sekcja ds Rozwoju Oprogramowania
      58 -737-9961     Kierownik projektu IT
      58 -737-9661     Kierownik projektu IT
      58 -737-9373     Spec. ds. informatyki - projektant - programista
      58 -737-9467     Spec. ds. rozwoju oprogramowania
 
FN Dział Pozyskwania Rozliczania Funduszy
      58 -737-9205     Dyrektor Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy
      58 -737-9828     Spec. ds. przyg. i real. projekt. B + R
      58 -737-9218     Gł. spec. ds. pozyskiwania funduszy UE
      58 -737-9204     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-9838     Spec. ds. funduszy UE
      58 -737-9824     Spec. ds. funduszy UE
      58 -737-9216     Spec. ds. pozyskiwania środków UE
      58 -737-9203     Spec. ds. dokumentowania i roz. projektów
      58 -737-9825     Spec. ds. dokumento. i realiza. projektów