Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Kierownik Kancelarii

Kierownik Kancelarii

Specjalista ds. zakupów
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

08.02.2019

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Kancelarii

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa organizacja pracy kilkuosobowego zespołu Kancelarii,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Spółce,
 • bieżąca komunikacja i koordynacja współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w Spółce,
 • efektywna współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług,
 • kontrola w zakresie jakości procesów,
 • analizowanie i raportowanie działań,
 • współpraca przy przygotowaniu budżetu rocznego oraz nadzór nad jego realizacją,
 • wdrażanie i optymalizowanie narzędzi wspierających prace Kancelarii,
 • nadzór nad przepływem informacji oraz zgodności wszystkich procesów z RODO.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki administracja, zarządzanie i pokrewne),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z kompleksową obsługą administracyjną biura,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym umożliwiająca komunikację z Klientem,
 • doświadczenie w obsłudze Klienta biznesowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość elektronicznego obiegu dokumentów, w tym platformy teleinformatycznej ePUAP,
 • wysoka kultura osobista,
 • kompetencje zarządcze i umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
 • terminowość, rzetelność i zaangażowanie w realizację zadań.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i dobrej atmosferze,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny w języku polskim) w terminie do 22 lutego 2019 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.

 

 
Cofnij