Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Specjalista ds. Administrowania Majątkiem

Specjalista ds. Administrowania Majątkiem

Kierownik Projektu IT

Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Inspektor nadzoru ds. kolejowych

Specjalista ds. przetargów
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

10.06.2019

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Administrowania Majątkiem

Zakres obowiązków:

 • administrowanie majątkiem na przydzielonym obszarze działania: kompleksowa obsługa dotycząca kontroli, nadzoru, pieczy nad terenami i obiektami portowymi (budynki, budowle, itp.), zlecanie prac porządkowych, remontowych, wycinkowych, gospodarka pustostanami, dbanie o niepogorszenie stanu,
 • bieżąca kontrola wykonania prac wynikających z umów i zleceń z zakresu utrzymywania porządku, czystości, estetyki, konserwacji, napraw itp. na terenach i obiektach,
 • kontakt z podwykonawcami w zakresie egzekwowania zleconych prac,
 • uczestnictwo w komisjach wprowadzania i odbioru wykonywanych robót,
 • uczestnictwo w tworzeniu planów remontowych i inwestycyjnych, itp. na przydzielonym obszarze działania,
 • bieżąca ewidencja obiektów i terenów stanowiących tzw. pustostany, niezagospodarowane komercyjnie,
 • nadzór nad zabezpieczaniem obiektów niezagospodarowanych,
 • współpraca z innymi działami w zakresie prezentacji potencjalnym kontrahentom nieruchomości przeznaczonych do komercyjnego zagospodarowania,
 • bieżące sporządzanie dokumentów związanych z administrowaniem.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • przynajmniej roczne doświadczenie na stanowiskach związanych z pracą administratorów nieruchomości, w szczególności w zakresie nadzoru i pieczy nad budynkami i terenami,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Word i Excel).
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i dobrej atmosferze,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV w języku polskim) w terminie do 24 czerwca 2019 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl

(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.

 

 
Cofnij