Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Inspektor ds. elektroenergetycznych

Inspektor ds. elektroenergetycznych

Główny Specjalista ds. Umów i Sprawozdawczości

Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

16.10.2018

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor ds. elektroenergetycznych

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień technicznych, ekonomicznych oraz prawnych związanych z kontrolą stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej (sieci SN, nn i oświetlenia zewnętrznego),
 • nadzór nad realizacją umowy generalnej dotyczącej eksploatacji i konserwacji infrastruktury elektroenergetycznej,
 • dokonywanie przeglądów okresowych infrastruktury elektroenergetycznej wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Prawa energetycznego, oraz przepisów ochrony środowiska,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków oraz faktur w zakresie gospodarki energetycznej,
 • nadzór nad remontami infrastruktury elektroenergetycznej,
 • opracowywanie i wydawanie warunków technicznych,
 • opiniowanie dokumentacji projektowych,
 • prowadzenie książek obiektów.

Wymagania:

 • budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji Grupy 1 tj. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, sieci elektryczne oświetlenia ulicznego; aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
 • doświadczenie w obsłudze i eksploatacji lub wykonawstwie sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz oświetlenia ulicznego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i dobrej atmosferze,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny w języku polskim) w terminie do 31.10.2018 na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl

(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 • ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 
Cofnij