Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Specjalista ds. mobilizacyjno-obronnych

Specjalista ds. mobilizacyjno-obronnych

Samodzielna księgowa

Specjalista ds. administracji

Lider Zespołu Budynków i Budowli
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

18.04.2019

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. mobilizacyjno-obronnych

Zakres obowiązków:

 • planowanie i realizacja całokształtu zadań obronnych spoczywających na ZMPG S.A. w ramach Programów Mobilizacji Gospodarki,
 • współpraca z odpowiednimi służbami w tym administracji morskiej, administracji samorządowej i sztabami w zakresie zapewnienia militaryzacji przedsiębiorstw i bezpieczeństwa portu,
 • zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów upoważnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji Ministra ds. Gospodarki Morskiej organu upoważnionego przez ministra do uruchomienia realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami odpowiedzialnymi za proces militaryzacji przedsiębiorstwa,
 • aktualizacja dokumentacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Informacji HNS i Stałego Dyżuru w ZMPG S.A. aktualizowanie i przesyłanie danych do bazy E-KOZ,
 • koordynowanie projektów związanych z bezpieczeństwem terenów zarządzanych przez ZMPG S.A.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony wraz aktami wykonawczymi,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze mobilizacyjno-obronnym,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • terminowość, rzetelność i zaangażowanie w realizację zadań.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i dobrej atmosferze,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny w języku polskim) w terminie do 29 kwietnia 2019 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje nadsyłane na potrzeby inne niż aktualna rekrutacja będą usuwane.

 

 
Cofnij