Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Inspektor nadzoru ds. sanitarnych

Inspektor nadzoru ds. sanitarnych

Specjalista ds. kontroli projektów infrastruktury

Specjalista ds. prawnych

Kierowca - Pracownik techniczny

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

19.06.2018

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:
Inspektor nadzoru ds. sanitarnych

Zakres obowiązków:

 • sprawowanie nadzoru w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych w budynkach i budowlach zlokalizowanych na terenie Portu,
 • przeprowadzanie lub zapewnienie przeprowadzania obowiązkowych kontroli instalacji i urządzeń sanitarnych w budynkach i budowlach zlokalizowanych na terenie Portu,
 • przygotowanie rocznych planów inwestycji, remontów, likwidacji w branży sanitarnej,
 • przygotowanie i przeprowadzenie realizacji robót branży sanitarnej, wynikających z kontroli, bieżących potrzeb oraz planów inwestycji, remontów i likwidacji,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w budynkach i budowlach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności sieci i instalacje sanitarne,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • znajomość przepisów oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną, remontową i utrzymaniową sieci i instalacji sanitarnych,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera: MS Office, AutoCAD,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej w branży sanitarnej,
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność podejmowania decyzji,
 • udokumentowane, co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny w języku polskim) w terminie do 20.07.2018 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl
(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@portgdansk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 • ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 
Cofnij