Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » Zarząd Portu » Oferty pracy » Specjalista ds. umów i sprawozdawczości

Facebook
LinkedIn
Twitter

28.03.2018

Zarząd ZMPG S.A. poszukuje pracownika na stanowisko:

specjalista ds. umów i sprawozdawczości

w Sekcji Gospodarki Energetycznej - Zespół Obsługi Mediów

Obowiązki:

 • Samodzielne pisanie umów na media (dostawę energii elektrycznej, ciepła, wody oraz odprowadzanie ścieków) we współpracy z branżowymi inspektorami Sekcji Gospodarki Energetycznej w zakresie:
  - zasad naliczania opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepła, wody oraz odprowadzania ścieków, ustalenia mocy dla energii elektrycznej i ciepła dla kontrahentów i zużycia wewnętrznego ZMPG S.A.,
  - uzgadniania granic eksploatacyjnych i majątkowych dla branż prowadzonych przez IUE dla poszczególnych kontrahentów,
  - współpraca z Działem Rozliczeń i Fakturowania w sprawie bieżącej aktualizacji bazy komputerowej związanej z rozliczaniem kontrahentów w oparciu o warunki techniczne, protokoły zdawczo-odbiorcze wynikające z zawieranych i rozwiązywanych umów dzierżawy/najmu, protokoły zainstalowania i demontowania liczników rozliczeniowych.
 • Samodzielne kontakty z kontrahentami ZMPG S.A. w zakresie przygotowywanych umów przez IUE, w tym udzielanie informacji dotyczących taryf opłat, koniecznych dokumentów potrzebnych do zawarcia umów.
 • Bieżąca aktualizacji danych w bazie rozliczeń kont dla zużycia wewnętrznego ZMPG S.A. prowadzonych przez IUE.
 • Przygotowywanie zestawień danych dla potrzeb kalkulacji taryf i cenników dla ZMPG S.A. w zakresie mediów prowadzonych przez IUE w ścisłej współpracy z branżowymi inspektorami.
 • Wyjaśnianie interwencji i reklamacji kontrahentów w zakresie wystawionych przez Dział Rozliczeń i Fakturowania faktur oraz umów na usługi prowadzone przez Dział IS. Przygotowywanie korespondencji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie zestawień tzw. rozbicia kosztów na poszczególne branże po zakończeniu miesiąca.
 • Przygotowywanie dokumentów i niezbędnych zestawień na potrzeby Urzędu Regulacji Energetyki w związku z posiadanymi koncesjami na obrót o dystrybucję energii elektrycznej oraz pełnieniem funkcji OSD (operatora systemu dystrybucyjnego).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • znajomość prawa energetycznego, ustawy o OZE i efektywności energetycznej,
 • samodzielna obsługa programów komputerowych w celu wykorzystania danych z banku informacji dotyczących;
  a) układów sieci ZMPG S.A.
  b) rozliczeń kontrahentów
  c) prowadzenia analiz zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych zakupionych, sprzedanych i wyprodukowanych środków energetycznych
  d) umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną dotyczącą sieci energetycznej oraz wodnej i sanitarnej ZMPG S.A.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i dobrej atmosferze,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, karta MultiSport, opieka medyczna),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów
w terminie do 07.05.2018 r. na adres:

rekrutacja@portgdansk.pl

(aplikacje nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane)

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t. j. z póżn. zm.)".

ZMPG S.A. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.


 


 
Cofnij