Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese            

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu

 

Strona główna » O Porcie » Fundusze europejskie » Fundusze CEF

Fundusze TEN-T

Fundusze POIiŚ

Fundusze CEF
 
 

Fundusze CEF

 

 1. Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeża oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku
  • Zad. 1 Modernizacja wewnętrznego toru wodnego
  • Zad. 2 Rozbudowa Nabrzeża OPP i Mew
  • Zad. 3 Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego
  • Zad. 4 Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Wisłoujście
  • Zad. 5 Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny
  • Zad. 6 Inżynier Kontraktu

  Projekt 2015-PL-TM-0413-W "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu "Łącząc Europę". Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 85%.
  Koszty kwalifikowane - 110.276.870,00 EUR
  Dofinansowanie 85% - 93.735.339,50 EUR

 2. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku
  • Zad. 1 Dokumentacja projektowa
  • Zad. 2 Roboty budowlane sieć drogowa
  • Zad. 3 Roboty budowlane sieć kolejowa
  • Zad. 4 Inżynier Kontraktu

  Projekt 2015-PL-TM-0372-M "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu "Łącząc Europę". Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 85%.
  Koszty kwalifikowane - 28.765.560,00 EUR
  Dofinansowanie 85% - 24.450.726,00 EUR

 3. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej

  Projekt 2015-PL-TM-0280-S "Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu "Łącząc Europę". Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w wysokości 50%.
  Koszty kwalifikowane - 1.054.983,00 EUR
  Dofinansowanie 50% - 527.492,00 EUR

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w trakcie publikacji.
 

 
Cofnij