O Porcie » Terminale i nabrzeża »

Nabrzeże Bytomskie

 
Długość statku  do 150 m
Długość eksploatacyjna
nabrzeża

 296 m
Maks. zanurzenie  7,8 m
Place składowe  14 924 m2

Na tym nabrzeżu znajduje się Gdański Terminal Masowy (GBT) powstały w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Malteurop Polska i Copenhagen Merchants. Terminal składa się z w pełni zautomatyzowanych magazynów płaskich i silosów o łącznej pojemności 55 tysięcy ton oraz systemu przeładunkowego umożliwiającego zarówno obsługę relacji importowej, jak i eksportowej. Ponadto terminal wyposażony jest w kompleksową technologię suszenia ziarna o wydajności suszenia 50 t/h. Gdański Terminal Masowy koncentruje się na przeładunku masowych towarów rolnych, głównie zbóż i śrut. Przy nabrzeżu obsługuje się statki o wyporności do 15 tys. DWT.

Na tym nabrzeżu odbywa się także przeładunek jęczmienia i słodu dla potrzeb zlokalizowanej tu przetwórni słodu - Malteurop Polska Sp. z o.o. Inwestorem tego przedsięwzięcia była niemiecka firma Weissheimer Malz. Na Nabrzeżu Bytomskim obsługiwane są również gazy medyczne i techniczne przez firmę Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

GBT Sp. z o.o.
ul. Promowa 1, 80-702 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 770 91 00
Fax: (+48) 58 770 91 19
gbtgdansk.com
vCard

Malteurop Polska Sp. z o.o.
[ Bramy dostępowe ]
ul. Promowa 1, 80-702 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 300 90 40
Fax: (+48) 58 300 90 41
www.malteurop.com
vCard

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
[ Bramy dostępowe ]
ul. Grunwaldzka 311, 80-309 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 511 28 22
Fax: (+48) 58 511 28 39
www.linde-gaz.pl
vCard


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę