Książka telefoniczna kontrahentów portu

Uwagi i zmiany do spisu abonentów należy zgłaszać do Działu Teleinformatyki ZMPG SA:

tel +48 58-737-9268 email: Jadwiga.Prokop@portgdansk.pl, Marek.Mackiewicz@portgdansk.pl

   1. ADAMPOL
   2. ALLCOM
   3. AQUA-PORT
   4. BAŁTYCKA AKADEMIA.
   5. BLG AUTO TERMINAL
   6. C.HARTWIG GDYNIA SA
   7. CARGOFRUIT
   8. CHEMIKI SP.Z.O.O.
   9. CLARIANT
 10. DCT GDAŃSK SA
 11. EKSPLOATACJA
 12. ENERGO-PORT SP.Z.O.O
 13. FINSA POLSKA
 14. FLORIAN
 15. GASPOL
 16. GDANSK-PILOT
 17. GDAŃSKI TERMINAL
 18. GERLACH
 19. GRANICZNA STACJA SAN
 20. GRANICZNY INSPEKTOR
 21. GT-POLAND
 22. HAMILTON
 23. HORTEX HOLDING
 24. INDUSCO SP. Z O.O.
 25. INFOPORT
 26. INTER BALT SP. Z O.O
 27. INTER ROYAL
 28. ISES
 29. IZBA CELNA W GDYNI
 30. K.M.D.SHIPPING
 31. LOGO-TRANS
 32. MAG
 33. MAGROL-Spolka z o.o.
 34. MARSZAL
 35. MIKRO-TEST
 36. MORSKI.ODDZ.STRA.GRA
 37. MOSTOSTAL POMORZE
 38. MUZEUM HISTORII MIAS
 39. NAFTOPORT
 40. NAWISHIP
 41. NEPTUN SHIP SERVICE
 42. NSZZ SOLIDARNOSC
 43. ORANGE POL
 44. PAOP
 45. PEKAO SA
 46. PI-HOUSE
 47. POLCARGO
 48. PORT-POLNOC.SP.Z.O.O
 49. PORT-SERVICE
 50. PORT-TRANS
 51. PORTRONIK SC
 52. PORTUS SPOŁKA Z O.O.
 53. PRIMEL
 54. PROFTECH
 55. PŻB
 56. REZERWA
 57. RHENUS PORT LOGISTIC
 58. SAD-SPED
 59. SARTORI
 60. SGS POLSKA
 61. SIARK-PORT SP.Z.O.O.
 62. SIBELCO
 63. SOLIDUS SPOŁKA Z O.O
 64. SOPG
 65. TECHNOPORT
 66. TELPORT
 67. TRANSPORT WEWNĘTRZNY
 68. URZAD MORSKI GDYNIA
 69. USŁUGI ŚL-MECHAN.
 70. VIVA MEDIA
 71. WOJ.INSP.OCHR.ROŚL.
 72. WOJEWÓDZKI
 73. WOLNY ZWIAZEK
 74. WUŻ-SPOŁKA Z O.O.
 75. ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSK
 76. ZMPG S.A.

 
Adampol S.A.
ul. Usługowa 3    15-521    Zaścianki
 
      58 -737-6387     Biuro
      58 -737-6388     Biuro (mag. L)
 
Allcom Spółka z o.o.
ul. Mariacka 9    81-383    Gdynia
 
      58 -737-6266     Spedytorzy
      58 -737-6357     FAX
      58 -737-6267     Spedytorzy
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Aqua-Port' Infrastruktura Techniczna Spółka z o.o
ul. Mjr H.Sucharskiego 69    80-601    Gdańsk
Profil działalności : usługi wod-kan-hurtownia
Godziny pracy : 7:00 - 17:00
 
      58 -737-6448     Dyrektor - Sekretariat /FAX
      58 -737-6107     Zastępca Dyrektora
      58 -737-6888     Dział Księgowości
      58 -737-6443     Kierownik Gospodarki Wodnej
 
Bałtycka Akademia Umiejętności Michalina Barańska
ul. Marynarki Polskiej 15    80-557    Gdańsk
 
      58 -737-7925     Biuro - Fax
      58 -737-7722     Dyrektor
 
BLG Auto Terminal Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-6185     Prezes Zarządu, Sekretariat
      58 -737-6184     FAX
      58 -737-6207.     Dyspozytor
      58 -737-6186     Biuro WOC-Fax
 
C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna
ul. Śląska 47    81-310    Gdynia
Profil działalności : spedycja i agencja celna
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-7160     OPC GA Dyspozytor
 
Cargofruit Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
Profil działalności : handel i magazynowanie bananów i innych owoców
Godziny pracy : 8:00-16:00
Uwagi : fax 343 98 17
 
      58 -737-9821     Z-ca Dyrektora ds ekon.-finansowych
      58 -737-9816     Sekretariat
      58 -737-9819     Specjalista ds nadzoru magazynowego
      58 -737-9845     Specjalista ds marketingu i agencji celnej
      58 -737-9826     Specjalista ds organizacji przeładunku
 
Przedsiębiorstwo Usług Przeładunkowo Składowych 'Chemiki' Spółka z o.o.
ul. Chemików 4    80-550    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki towarów
Godziny pracy : 7:00 - 13:00
 
      58 -737-7701     Dysponenci zmianowi
      58 -737-7515     ABC DIRECT CONTACT - Biuro
 
SPEDRAPID
      58 -737-7218     Biuro
 
Clariant Plastics&Coatings (Polska) Spółka z o.o.
ul. Langiewicza 50    95-050    Konstantynów Łódzki
 
      58 -737-7394     FAX
      58 -737-7393     Biuro
 
'DCT GDAŃSK' Spółka Akcyjna
ul. Kontenerowa 7    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-9000     Automatic Attendant
      58 -737-6350     Administration
 
Port Gdański Eksploatacja S.A.
ul. Roberta de Plelo 6    80-548    Gdańsk
Profil działalności : przeładunkowa,składowa,spedycyjna,usługowa
Godziny pracy : cała doba
Adres strony internetowej: www.pge.pl
 
DN DYREKTOR GENERALNY
      58 -737-6884     DYREKTOR GENERALNY
      58 -737-6300     Sekretariat
      58 -737-6769     PGE DN-FAX
      58 -737-6296     Kancelaria
 
NOP Dział Organizacyjno-Prawny
      58 -737-9569     Kierownik Działu
      58 -737-6367     Specjalista ds organiz.
 
NOP I Zespół Inform.i Telekom.
      58 -737-6552     Specjalista ds telekomunikacji
 
NOP A Z-ca Kier.Działu ds.Adm.
      58 -737-7066     Z-ca Kier. Działu ds Adm.
      58 -737-9794     Sekcja ds majątkowych- Fax
      58 -737-6494     Zespół ds. ekonomicznych
 
NOP Z Zespół ds.Zaopatrzenia
      58 -737-7259     Sam.prac.ds. zaopatrzenia
      58 -737-7760     Sam. prac. ds. zaopatrzenia -FAX
 
NOP R Brygada remontowa
      58 -737-6215     Stolarnia - bryg. rem.gosp.B.G.
 
NH Dział Handlowy
      58 -737-6420     Dyrektor
 
HR Zespół ds Rozliczeń
      58 -737-6344     Kierownik
      58 -737-6597     PGE NH-FAX
      58 -737-6304     Kancelaria Handlowa
      58 -737-6264     Z-ca Kierownika Zesp. Rozliczeń
      58 -737-6396     Sekcjia Kontroli
      58 -737-6406     Sekcja Kontroli
      58 -737-7248     Sekcja Rozliczeń
      58 -737-6579     Sekcjia Opłat Statkowych
 
HM Zespół ds Marketingu
      58 -737-6268     Kierownik Działu
      58 -737-9728     Spec. ds Marketingu
 
H-EK Zespół ds Ekonomicznych
      58 -737-6531     Kierownik-FAX
      58 -737-6600     Specjalista
      58 -737-7579     Zespół Ekonomiki Prac Portowych Oliwskie
 
FGK Dział Księgowości
      58 -737-9130     Główny Księgowy
 
FK Dział Księgowości
      58 -737-7039     Księgowość-FAX
      58 -737-6704     Sekcja Obrotu Gotówką i Bezgotówką
      58 -737-7261     Kasa
      58 -737-9458     Sek.Rozl.Finans.i Windyk.Należn.
 
FK-KP Zespół ds Kadrowo-Płacowych
      58 -737-6952     Kierownik Zespołu Obl. Zarobk.
      58 -737-6752     Rachuba- FAX
      58 -737-7696     Specj.ds Kadr
 
NE Pion Dyrektora Eksploatacyjnego
      58 -737-6675     Członek Zarządu ds Eksploatacji
      58 -737-6300.     Sekretariat
 
BHP Kierownik BHP
      58 -737-9435     Kierownik BHP
 
ECK Centrum Koordynacji
      58 -737-7953     Główny Koordynator
      58 -737-9285     Specj.ds administr.
      58 -737-7103     Dysponenci zmianowi
      58 -737-7177     PGE ECK-FAX
 
DEBG Dz.Eksploatacyjny Basen Górniczy
      58 -737-6373     Z-ca Gł. Koordynat./Kier.Działu
      58 -737-6547     Gospodarz
      58 -737-6255     Gospodarz-Fax
      58 -737-7821     Ekspedytor
      58 -737-6534     Dyrektor ds.Handlu i Rozwoju
      58 -737-6240     Sprawozdawczość
 
DEWIS Dz.Eksploatacyjny Wiśl/Szczec.
      58 -737-6771     Kierownik, Administracja
      58 -737-7575     Sprawozdawczość
      58 -737-6659     Magazyn nr 17 Wiślany
      58 -737-6638     Dysponenci
      58 -737-7959     St.dysponent Szczecińskie
      58 -737-7148     Gospodarze Nab. Wiślanego
      58 -737-6125     Ekspedytor
      58 -737-6191     Ekspedytor Wiślany
 
DEOL Dz.Eksploatacyjny Oliwskie
      58 -737-6220     Sprawozdawczość Oliwskie-Fax
      58 -737-6438     Ekspedytor Składów Oliwskie
      58 -737-7328     Gospodarz Oliwskie-Fax
 
DESP Zespół ds.Spedycji Portowej
      58 -737-6028     Specjalista
      58 -737-7012     Ekspedytor Kolejowy B.G.Fax
      58 -737-6233     Ekspedytor Kolejowy
 
ESO Dział Sztauersko Operatorski
      58 -737-7970     Kierownik Działu-Fax
      58 -737-7007     Sekretariat
      58 -737-6424     PGE ESO-FAX
 
ESO BG Zespół. Roboczy B.G.
      58 -737-7250     St.ustawiacz P-13
      58 -737-6087     Lokomotywownia
      58 -737-7587     Brygada 01
      58 -737-7898     Brygada 03
      58 -737-9743     Brygada D2
 
ESOWIS Zesp.Roboczy Wiśl/Szczec.
      58 -737-6114     Operatorzy sprzętu zmechanizowanego
      58 -737-7404     Ekspedytorzy Szczecińskie brama
      58 -737-7859     Stołówka Wiśl. Podział
 
ESOOL Zesp.Roboczy Oliwskie
      58 -737-6829     Starszy brygadzista
 
ET Dział Techniczny
      58 -737-7997     Kierownik
      58 -737-7142     Sekretariat
      58 -737-6715     Specjalista techniczny
 
ETWIS Zespół ds.zabezp.tech.Wiśl.OL.Szcz.
      58 -737-6567     Szef Zespołu-Fax
      58 -737-6461     Spawalnia
      58 -737-7437     Magazyn osprzętu Wiślany
      58 -737-6511     Magazyn techn. cz. zam. Nr-20 Wiśl.
 
ETBG Zespół ds.zabezp.techn.Basen Górn.
      58 -737-7262     Z-ca Kierownika Działu
      58 -737-7037     Specjalista techn.
      58 -737-6175     Brygadzista techniczny warsztat B.G
      58 -737-7596     Warsztat ślusarsko-spawalniczy - B.G.
      58 -737-6763     Starszy Brygadzista Nab. Rudowe
      58 -737-6938     Z-ca bryg. Nab. Węglowe
      58 -737-7767     Mag.osprzętu
      58 -737-6854     Mag.techn.icz.zam Nr 31 B.G.
 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
      58 -737-6635     Stołówka Basen Górniczy
      58 -737-6610     Posterunek nr 8-Baza Promowa
 
      58 -737-7649     BLG Auto Terminal-FAX
      58 -737-7191    
      58 -737-9687     HARMS
      58 -737-7031     Vetro
      58 -737-6836     Rentrans-Biuro
      58 -737-6207     Biuro
      58 -737-6837     Biuro
      58 -737-6632    
      58 -737-6838     Rentrans - Biuro
      58 -737-9328    
      58 -737-9329     FAX
      58 -737-9734     Polstal - Biuro
      58 -737-6835     Rentrans-Biuro
 
      21     warsztat żurawi stacjonarnych
      22     warsztat układarek
      23     warsztat ciągników
      24     ładownia akumulatorów
      26     narzędziownia
 
      58 -737-7620    
 
'Energo-Port' Spółka z o.o.
ul. Mjr H.Sucharskiego 69    80-601    Gdańsk
Profil działalności : eksploatacja,budowa i remonty urządzeń ciepłowniczych
Godziny pracy : 7:30 - 15:00,całodowe pogotowie ciepłownicze
 
      58 -737-6041     Dyrektor
      58 -737-6042     Zastępca Dyrektora ds Technicznych
 
Finsa Polska Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
 
      8124     Finsa (WOC mag.4)
      8123     Finsa(WOC mag.4)
 
Portowa Straż Pożarna 'Florian' Spółka z o.o.
ul. mjr H.Sucharskiego 71    80-601    Gdańsk
Profil działalności : pożarniczy
Godziny pracy : całą dobę
 
OD-II ODDZIAŁ II
      58 -737-7545     Dowódca zmiany / Szef zmiany
UL. SUCHARSKIEGO 71
      58 -737-6455     Centrala
      58 -737-6340     Warsztat Konserwacji Sprzętu Gaśniczego
 
      58 -737-9241     Sekretariat
      58 -737-9607     dYREKTOR
      58 -737-9531     FAX
      58 -737-6764     Warsztat konserwacji gaśnic- fax
      58 -737-9983     Specjalista ds technicznych (Oddz. II)
      58 -737-6993     Ośrodek szkolenia
 
      58 -737-6691     Stołówka
 
GASPOL Spółka Akcyjna
ul. Al.Jana Pawła II 80    00-175    Warszawa
Profil działalności : import-eksport gazu płynnego (LPG)
Godziny pracy : 8:00-17:00
Adres strony internetowej: www.gaspol.pl
 
      58 -737-6648     Kierownik Terminalu
      58 -737-6645     Zastępca Kierownika Terminalu
      58 -737-9648     Sekretariat
      58 -737-9649     FAX
      58 -737-7632     Centralna Sterownia
      58 -737-6642     Warsztat
      58 -737-7081     Wartownik
 
Przedsiębiorstwo Usług Morskich 'Gdańsk-Pilot' Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 6    80-542    Gdańsk
Profil działalności : pilotaż morski
Godziny pracy : cała doba
 
      58 -737-9659     Biuro
      58 -737-9769     Dyspozytor Stacji Pilotowej
      58 -737-9768     Piloci
      58 -737-9727     Biuro - FAX
      58 -737-6502     FAX Dyspozytor Stacji Pilotowej
      58 -737-9721     Biuro
 
Gdański Terminal Kontenerowy S.A.
ul. Na Zaspę 3    80-546    Gdańsk
Lokalizacja : Chodackiego-Nabrzeże Szczecińskie
 
      58 -737-7265     Prezes Zarządu
      58 -737-7274    
      58 -737-7273     Biuro
      58 -737-7267    
      58 -737-7060    
 
Gerlach Spółka z o.o.
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo    62-081    Przeźmierowo
 
      58 -737-9349     Biuro - Fax
 
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Kontenerowa 69    81-155    Gdynia
Profil działalności : nadzór sanitarny
 
      58 -737-9938     Instruktorzy higieny
 
Graniczny Inspektor Weterynarii w Gdańsku
ul. Kontenerowa 9    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-6904     Sekretariat - Fax
      58 -737-6905     Sekretariat - FAX
      58 -737-7860     Sekretariat
      58 -737-7861     Pokój lekarzy
      58 -737-7862     Pokój lekarzy
      58 -737-7863     Księgowość / Kadry
      58 -737-6902     Sekretariat - Kierownik
      58 -737-7864     Asystenci
      58 -737-6903     Biuro
      58 -737-7865     Pokój kontroli dokumentów
 
GT Poland Ltd Spółka z o.o.
ul. Zacna 14    80-250    Gdańsk
 
      58 -737-7654     Zaplecze socjalne (port roboczy PP)
 
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180    81-571    Gdynia
Profil działalności : kontrola towarów
 
      58 -766-9900     Biuro firmy w Gdyni
 
Hortex-Holding S.A.
ul. Mszczonowska 2    02-337    Warszawa
 
      58 -343-1368     FAX
 
Indusco Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 9 lokal 2    83-010    Straszyn
 
      58 -737-6542     Indusco
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Infoport' Spółka z o.o.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Profil działalności : usługi informatyczne
Godziny pracy : 7:00-21:00
 
      58 -737-9339     Zastępca Dyrektora
      58 -737-9339     Dyrektor
      58 -737-9341     Pracownik ekon.administracyjny, programista,projektant
 
Inter Balt Spółka z o.o.
ul. Stągiewna 18    80-750    Gdańsk
 
      58 -737-7220     Dział Przeładunków Portowych Port Północny
 
Inter Royal Spółka Akcyjna
ul. Oliwska 21/23    80-563    Gdańsk
Profil działalności : wynajem pow.biurowej,magazynowej i chłodni
Godziny pracy : 8:00-16:00
 
      58 -737-6582     Posterunek nr 9
      58 -737-9247     Monitoring
 
MORLINY S.A.
      58 -737-9248     Biuro Regionu I
      58 -737-9236     Biuro Regionu I
      58 -737-9246     Dystrybucja
 
'ISES' Spółka z o.o.
ul. Legnicka 7    80-150    Gdańsk
Profil działalności : ochrona fizyczna,monitorowanie alarmów,konwoje
Godziny pracy : całodobowo
Adres strony internetowej: www.teleadreson.com.pl/telses
 
      58 -737-6181.     Serwis usługowy
      58 -737-6840.     Serwis
 
Izba Celna w Gdyni
ul. Północna 9 A    81-029    Gdynia
 
      58 -737-6098     Izba Celna - DCT
      58 -737-6099     Izba Celna - DCT
      58 -737-9413     Dyspozytor, FAX
      58 -737-9754     Referat, morska grupa mobilna
      58 -737-6096     Izba Celna - DCT
 
'K.M.D. Shipping' Dariusz Piotrowski
ul. Oliwska 85    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-7337     Biuro
      58 -737-7336     Biuro - FAX
 
Logo-Trans Internationale Transport und
ul. Oliwska 85    80-542    Gdańsk
Profil działalności : transport i spedycja
Godziny pracy : 7:30-16:30
 
      58 -737-9841     Spedycja Krajowa
 
Morska Agencja Gdynia Spółka z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15    81-341    Gdynia
Profil działalności : usługi agencyjne dla statków armatorów liniowych i trampowyc
Godziny pracy : całą dobę
Adres strony internetowej: www.mag.gdynia.pl
 
      58 -737-9610     Zespół Agencyjny
      58 -737-9220     Zespół Agencyjny
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 'Magrol' Spółka z o.o.
ul. Szkolna 5    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-9772     Magrol
 
Marszal Spółka z o.o.
ul. Handlowa 16    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-7384     Biuro
      58 -737-7385     Biuro
      58 -737-7386     Biuro-FAX
 
Mikro-Test Z.Koniak,G Borek Spółka Jawna
ul. Handlowa 12    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-6398     Mikro-Test
      58 -737-7376     Mikro-Test
 
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
ul. Oliwska 35    80-917    Gdańsk
Profil działalności : ochrona granic RP
Godziny pracy : ciągła
 
      58 -737-9952     Komendant GPK - Gdańsk
      58 -737-9526     Zastępca Komendanta GPK - Gdańsk
      58 -737-9527     Kierownik zmiany - GPK
 
Mostostal Pomorze S.A.
ul. Marynarki Polskiej 59    80-557    Gdańsk
 
      58 -737-9695     Zaplecze budowy Nab. Pięciu Gwizdków
      58 -737-9694     Zaplecze budowy. Nab. Pieciu Gwizdków
 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
ul. Długa 46/47    80-831    Gdańsk
Profil działalności : muzeum
Godziny pracy : czynne w okresie1.V-3-IX każdego roku w godz.9:00-16:00
 
      58 -737-6972     Wartownia nr 1 na Westerplatte
 
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 'Naftoport' Spółka z o.o.
ul. Kpt.Ż.W. Witolda Poinca 1    80-561    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-7442     Dyżurny Oficer Ochrony
      58 -737-6604     Vice -Prezes
      58 -737-6880     Główny Księgowy
      58 -737-7703     Kierownik Bazy Paliw
      58 -737-6810     Mistrz ds.elektro-automatyki (BPPP)
      58 -737-7606     Dyrektor (sekretariat) - Fax
      58 -737-6878     Główny Specjalista ds Kontroli Wewnętrznej
      58 -737-6572     Główny Specjalista ds.handlowych
      58 -737-7550     Biuro Przepustek NAFTOPORT
      58 -737-6038     Główny specjalista ds. technicznych
      58 -737-7421     Specjalista ds. korporacyjnych
      58 -737-7422     Gł. Specjalista ds. ekonomicznych
      58 -737-6132     DO (ochrona)
      58 -737-6242     Specjalista ds. Korporacyjnych
      58 -737-7756     Kabina operatora stanowisko T-1
      58 -737-7548     Dyspozytor ppoż.
      58 -737-7544     Posterunek K1
      58 -737-7485     Stanowisko R, bunkier - komora zaworów
      58 -737-7484     Linia HUNT GROUP nr 7430 ( Centrala SAT BPPP) syst dysp. ppo
      58 -737-7483     Linia HUNT GROUP nr 7430 ( Centrala SAT BPPP)- syst. dysp. p
      58 -737-7461     DO (ochrona) - pok.38
      58 -737-7447     Sala Konferencyjna
      58 -737-7446     Oficer ochrony - Fax (pok.15)
      58 -737-7445     Dział ds. organizacji i prawnych
      58 -737-7444     Dział IT
      58 -737-7443     Dział. ds. elektrycznych i automatyki
      58 -737-7439     Specjalista ds.technicznych
      58 -737-7438     Dział kadr i BHP
      58 -737-7430     Centrala SAT BPPP
      58 -737-7425     Sekretariat-Naftoport
      58 -737-7227     Specjalista ds eksploatacji - FAX
      58 -737-7226     Prezes
      58 -737-6942     Dyspozytor ppoż.
      58 -737-6809     Pompownia ppoż. BPPP
      58 -737-6765     Wieżą DPN Ochrona
      58 -737-6694     Pompownia
      58 -737-6657     Inspektor Nadzoru Eksploatacyjnego
      58 -737-6655     Eksploatacja
      58 -737-6500     Inspektor nadzoru technicznego
      58 -737-6244     Specjalista ds. dokumentacji
      58 -737-6243     Koordynator Inwestycji
      58 -737-6134     Z-ca Oficera Ochrony
      58 -737-6035     Z-ca Kierownika Bazy Paliw
 
WYDZIAŁ URZADZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-6439     Dyspozytornia
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-6245     Kierownik
      58 -737-7023     Sekretariat
      58 -737-6037     Inspektor Nadzoru ppoż.
      58 -737-6061     Dysponent - BPPP
      58 -737-6807     Warsztat Pogotowia Technicznego
      58 -737-7434     Dysponent- BPPP
      58 -343-1025     Dysponent (FAX)
      58 -737-7554     Kabina operatora stanowiska "0"
      58 -737-6808     Stołówka
      58 -737-7831     Wartownia nr 4 (Wejście na stanowisko "P" i "R")
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU WĘGLA
      58 -737-7555     Operator Stanowiska "P"
 
Nawiship Jan Wiciński
ul. Lęborska 22/61    80-387    Gdańsk
 
      58 -737-6662     Nawiship
 
Neptun Ship Service Ltd
ul. Polska 43    81-334    Gdynia
Profil działalności : zaopatrzenie statków,eksport,import
Godziny pracy : 7:00-17:00
Adres strony internetowej: www.n-s-s.pl; www.kloska.com
 
      58 -737-9712    
 
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ'Solidarność'w Porcie Gdańskim
ul. Zamknięta 31    80-955    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-9350     Przewodniczący
      58 -737-9250     Sekretariat
 
Orange Polska S.A.
ul. Al.Jerozolimskie 160    02-326    Warszawa
 
      8650     Polpak-1
      8653     58 343 09 71
      8652     Łącze Alarmowe
      8651     Polpak-2
      8654     58 301 71 31
 
Północnoatlantycka Organizacja Producentów Spółka z o.o.
ul. Parkowa 13/17/123    00-759    Warszawa
 
      58 -737-7506     Biuro
      58 -737-7505     Biuro
      58 -737-7504     Biuro
      58 -737-7503     Biuro
      58 -737-7502     Biuro
      58 -737-7501     Biuro
      58 -737-7500     Biuro
      58 -737-7369     Biuro
      58 -737-7368     Biuro
      58 -737-7367     Biuro
      58 -737-7366     Biuro
      58 -737-7365     Biuro
      58 -737-7364     Biuro
      58 -737-7363     Biuro
      58 -737-7361     Biuro
      58 -737-7360     Biuro
      58 -737-7299     Biuro
      58 -737-7298     Biuro
      58 -737-7297     Biuro
      58 -737-7296     Biuro
      58 -737-7295     Biuro
      58 -737-7294     Biuro
      58 -737-7293     Biuro
      58 -737-7292     Biuro
      58 -737-7291     Biuro
      58 -737-7290     Biuro
      58 -737-7239     Biuro
      58 -737-7238     Biuro
      58 -737-7237     Biuro
      58 -737-7236     Biuro
      58 -737-7235     Biuro
      58 -737-7234     Biuro
      58 -737-7233     Biuro
      58 -737-7232     Biuro
      58 -737-7231     Biuro
      58 -737-7230     Biuro
      58 -737-7362     Biuro
      58 -737-7507     Biuro
      58 -737-7508     Biuro
      58 -737-7509     Biuro
      58 -737-7670     Biuro
      58 -737-7671     Biuro
      58 -737-7672     Biuro
      58 -737-7673     Biuro
      58 -737-7674     Biuro
      58 -737-7675     Biuro
      58 -737-7676     Biuro
      58 -737-7677     Biuro
      58 -737-7678     Biuro
      58 -737-7679     Biuro
      58 -737-7710     Biuro
      58 -737-7711     Biuro
      58 -737-7712     Biuro
      58 -737-7713     Biuro
      58 -737-7714     Biuro
      58 -737-7715     Biuro
      58 -737-7716     Biuro
      58 -737-7717     Biuro
      58 -737-7718     Biuro
      58 -737-7719     Biuro
      58 -737-7960     Biuro
      58 -737-7961     Biuro
      58 -737-7962     Biuro
      58 -737-7963     Biuro
      58 -737-7964     Biuro
      58 -737-7965     Biuro
      58 -737-7966     Biuro
      58 -737-7967     Biuro
      58 -737-7968     Biuro
      58 -737-7969     Biuro
      58 -737-9140     Biuro
      58 -737-9141     Biuro
      58 -737-9142     Biuro
      58 -737-9143     Biuro
      58 -737-9144     Biuro
      58 -737-9145     Biuro
      58 -737-9146     Biuro
      58 -737-9147     Biuro
      58 -737-9148     Biuro
      58 -737-9149     Biuro
      58 -737-9150     Biuro
      58 -737-9151     Biuro
      58 -737-9152     Biuro
      58 -737-9153     Biuro
      58 -737-9154     Biuro
      58 -737-9155     Biuro
      58 -737-9156     Biuro
      58 -737-9157     Biuro
      58 -737-9158     Biuro
      58 -737-9159     Biuro
      58 -737-9920     Biuro
      58 -737-9921     Biuro
      58 -737-9922     Biuro
      58 -737-9923     Biuro
      58 -737-9924     Biuro
      58 -737-9925     Biuro
      58 -737-9926     Biuro
      58 -737-9927     Biuro
      58 -737-9928     Biuro
      58 -737-9929     Biuro
 
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57    00-950    Warszawa
 
      58 -737-9815     FAX
      58 -737-9813     Kasa
      58 -737-9807     Obsługa ludności
      58 -737-9806     Obsługa firm
 
Centrum Badań Klinicznych PI-HOUSE Sp. z o.o.
ul. Na Zaspę 3    80-546    Gdańsk
 
      58 -737-9242     Centrum Badań Klinicznych PI HOUSE
 
Polcargo Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku
ul. Władysława IV 13 B    80-547    Gdańsk
Profil działalności : rzeczoznawstwo i kontrola towarów
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -737-7895     Dysponent-ul.Sucharskiego 69
      58 -737-9513     Dział Wykonawstwa - Dysponenci
      58 -737-9400     Dział Handlowy
      58 -737-7633     Laboratorium
 
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe 'Port-Północny' Spółka z o.o.
ul. Budowniczych PortuPółnocnego23    80-601    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki węgla i paliw płynnych
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -343-0052     Dyrektor
      58 -737-6052     Prezes Zarządu
      58 -737-6003     Sekretariat
      58 -737-6070     Kierownik Działu Kadr i Administracji
      58 -737-6887.     FAX
      58 -737-6051     Kierownik Działu Handlowego
      58 -737-6009     Dyspozytor
      58 -737-7179     Posterunek - Pirs Rudowy
      58 -737-6711     Brygadzista sprzętu zmechanizowanego
      58 -737-6158     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6775     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-6248     Stołówka-Terminal importowy Bud. Portu Północnego
      58 -737-6850     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6937     System alarmowy Portronik
      58 -737-6939     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6943     Dyspozytor FAX
      58 -737-7117     Brygadzista WK
      58 -737-7603     Maszynownia hamulców torowych
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY
      58 -737-7005     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-6887     Sekretariat - FAX
      58 -737-7021     Dział Handlowy
 
DZIAŁ TECHNICZNY
      58 -737-6814     Z-ca Dyrektora Terminalu d/s Technicznych
      58 -737-7257     Dział Techniczny - Zaopatrzenie
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
      58 -737-7496     Główny Księgowy
 
SEKCJA FINANSOWA
      58 -737-7040     Księgowość
      58 -737-7819     Dział Finasowy
 
SEKCJA KSIĘGOWOŚCI
      58 -737-7426     Dział Ksiegowości
 
WYDZIAŁ KOLEJOWY
      58 -737-6941     Kierownik Pogotowia Technicznego
      58 -737-6721     Warsztat Pogotowia Technicznego
      58 -737-7260     Monter Z.R.K.
      58 -737-7118     Nastawniczy
      58 -737-7662     Hamulce torowe
 
WYDZIAŁ REMONTOWO-SPRZĘTOWY
      58 -737-6256     Starszy Mistrz
      58 -737-6131     Kierownik Działu Remontów
      58 -737-6602     Narzędziownia
      58 -737-7449     Warsztat elektryczny
      58 -737-7725     Wydział Remontowy
 
WYDZIAŁ URZADZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-7429.     Stacja elektryczna VRU (Naftoport)
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-7755.     Operator stanowiska "T"(Naftoport)
      58 -737-7955.     Operator stanowiska "R"
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU WĘGLA
      58 -737-6568     Dyrektor Terminalu Masowego
      58 -737-7568     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-7423     Z-ca Dyrektora Terminalu d/s Operacyjnych
      58 -737-7135     Ekspedytor
      58 -737-6005     Brygadziści zmianowi
      58 -737-7668     Wieża WP-3
      58 -737-7205     Wywrotnica Nr 2
      58 -737-7492     Wywrotnica Nr 1
      58 -737-7304     Pirs Węglowy
      58 -737-6067     Warsztat Pogotowia Technicznego
 
ZWIĄZKI ZAWODOWE
      58 -737-7326     NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
      58 -737-6687     Posterunek - Pirs Węglowy
 
Port-Service Spółka z o.o.
ul. Mjr H.Sucharskiego 75    80-601    Gdańsk
Profil działalności : utylizacja odpadów
Godziny pracy : 7:00-15:30
Adres strony internetowej: www.portservice.com.pl
 
      58 -737-7977     Sekretariat
      58 -737-6895     Specjalista ds.organiz.-tech.
      58 -737-6333     Specjalista ds Ochrony Środowiska
      58 -737-7830     Sekretariat
      58 -737-7402     FAX
      58 -737-7412     Dział Zaopatrzenia
      58 -737-6951     Sekretariat
      58 -737-6050     Warsztat mechaniczny
      58 -737-7411     Księgowość
      58 -737-7410     Kadry
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe 'Port-Trans' Spółka z o.o.
ul. Śnieżna 1    80-554    Gdańsk
Profil działalności : handelpaliwami,akcesoriami,usługitransportowe,stacjaobsługi
Godziny pracy : 7:oo-15:30
Adres strony internetowej: www.port-trans.com.pl
 
      58 -737-6791     Dyrektor - Sekretariat
      58 -737-6988     Dyrektor Zarządu
      58 -737-6232    
      58 -737-7745    
      58 -737-7743    
      58 -737-7357     Z-ca Dyrektora-fax / Dyrektor Techniczny
      58 -737-6910     Główny Księgowy
      58 -737-6583     Księgowość
      58 -737-7033     Dysponent, parking
      58 -737-7567    
      58 -737-7208     Stacja Kontroli Pojazdów
      58 -737-6440     Stacja Paliw Nr1 ul Śnieżna 1
      58 -343-0761     NEOSTRADA
      58 -737-6128     Stacja Paliw Nr 7"Port Północny"
 
Zakład Usług Elektronicznych'Portronik' S.C. Mieczysław Popiołek, Zbigniew Zdziuch
ul. Budowniczych PortuPółnocnego23    80-601    Gdańsk
Profil działalności : elektronika przemysłowa telekomunikacja
Godziny pracy : 7:00-16:00
 
      58 -737-7150     Zakład / Biuro
 
Portowe Usługi Socjalne 'Portus' Spółka z o.o.
ul. Wyzwolenia 49    80-537    Gdańsk
Profil działalności : usługi,wczasowe,medyczne,zaopatrzeniowe
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-9325     FAX
      58 -737-9314     Biuro obsługi-wczasy, kolonie, wypoczynek - fakturowanie
 
PORTOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
      58 -737-9832     Przychodnia Specjalistyczna - Rejestracja
      58 -737-9831     Gabinet ginekologiczny
 
Primel Spółka z o.o.
ul. Rzęsna 3    80-716    Gdańsk
 
      58 -737-6068     Biuro
 
Proftech Spółka z o.o. w likwidacji
ul. Handlowa 14    80-554    Gdańsk
Profil działalności : serwis i sprzedaż elektronarzędzi
Godziny pracy : 8:00-16:00
 
      58 -737-9615     Biuro - FAX
 
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna
ul. Portowa 41    78-100    Kołobrzeg
Profil działalności : żeglugowo-turystyczny
Godziny pracy : 7:00-16:00
 
      58 -343-0078     Kierownik Biura Obsługi Armatorskiej Polferries w Gdańsku
      58 -343-0212     Dział towarowo-spedycyjny
      58 -343-1887     Dział pasażerski
      58 -737-7602     Budka embarkacyjna Baza Promowa Westerplatte
      58 -737-6574     Fax
 
Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa Spółka z o. o.
ul. Handlowa 8    80-554    Gdańsk
Profil działalności : usługi przeładunkowe
Godziny pracy : 7:00-15:00 biura, cała doba - dysponenci
 
      58 -737-9553     Sekretariat
      58 -737-7285     Portiernia
      58 -737-6337     Biuro PH ELKA
 
Rhenus Port Logistics Spółka z o.o.
ul. Pańska 73    00-834    Warszawa
Profil działalności : spedycja międzynarodowa i agencja celna
Godziny pracy : 7:30 - 16:00
 
      58 -737-7050     Spedycja
      58 -737-7051     Agencja Celna
      58 -737-7052     FAX
 
'Sad-Sped' J.Karwowski,P.Nowicki,K.Ślęzak Spółka Jawna
ul. Na Zaspę 32 C/1    80-543    Gdańsk
 
BIURO
      58 -737-9266     BIURO
 
Sartori & Berger Polska Spółka z o.o.
ul. Kpt.Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca 1    80-561    Gdańsk
Profil działalności : usługi agencyjne dla statków morskich
Adres strony internetowej: www.sartori-berger.pl
 
      58 -737-9880     Telefon dyżurny/całodobowy
      58 -737-9885     FAX
      58 -737-9881     Kierownik
      58 -737-9882     Zespół Agencyjny
      58 -737-9883     Zespół Agencyjny
      58 -737-9886     Biuro
 
SGS Polska Spółka z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3    01-248    Warszawa
Profil działalności : usługi kontrolno-rzeczoznawcze
Godziny pracy : 7:00-17:00
Adres strony internetowej: www.sgs.pl
 
      58 -737-6958     Placówka Gdańsk
 
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe 'Siark-Port' Spółka z o.o.
ul. Pokładowa 7    80-561    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki towarów różnych(masowe,płynne i inne)
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -737-6223     Prezes Zarządu - Dyrektor - FAX
      58 -737-6588     Prezes Zarządu - Dyrektor
      58 -737-7077     Kadry - Sekretariat
      58 -737-7359     Księgowość, płace
      58 -737-6504     Dysponenci
      58 -737-6669     Brygadziści zmianowi
      58 -737-7340     Dyrektor Techn.-Eksploatacyjny
      58 -737-6757     Dyrektor Ekonom.-Ksiegowa
      58 -737-6587     Posterunek Siark-Port
 
MIBAU POLSKA
      58 -737-6584     Mibau Polska
      58 -737-6589     Mibau Polska - FAX
 
Sibelco Poland Spółka z o.o.
ul. Al.Gen.Józefa Hallera 165    80-416    Gdańsk
 
      58 -737-7413     Magazyn - FAX
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'Solidus' Spółka z o.o.
ul. Subisława 32 C/6    80-354    Gdańsk
Profil działalności : spedycja morsko-portowa,obsługa finansowo-księgowa
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-9303     Dyrektor FAX
      58 -737-9534     Dział Księgowości
 
Straż Ochrony Portu Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Oliwska 13    80-563    Gdańsk
 
      58 -737-6271     Sekretariat
      58 -737-7641     Zespół finansów i płac
      58 -737-6270     Mł. specjalista - magazyn odzieżowy
      58 -737-9431     Dyrektor Ochrony Przeciwpożarowej
      58 -737-9437     Specjalista ds. adm. - gosp.
      58 -737-7637     Inspektor BHP
      58 -737-7636     Związki Zawodowe
      58 -737-7650     Konserwator
      58 -737-6733     Stanowisko Cumowania Baza Paliw
      58 -737-6833     Strażak 4
      58 -737-6834     Strażak 5
      58 -737-9951     Stanowisko Cumowania Nabrzeże Zbożowe
      58 -737-6560     Referent ds adm.-gosp.
      58 -737-6109     Magazyn 9piwnica)
 
BUDYNEK SOP UL. SZKOLNA 1
      58 -737-9356     SOPG Wiceprezes Zarzadu
 
BUDYNEK SOPG UL. SZKOLNA 1
      58 -737-9771     FAX- sekretariat
      58 -737-7927     SOPG Dyrektor Ochrony
      58 -737-7643     Kierownik Działu- Morska Straż Pożarna
      58 -737-7646     Zespół księgowości
      58 -737-7644     Kadry
      58 -737-7645     Specjalista ds marketingu i promocji
      58 -737-7647     FAX - kadry
      58 -737-6229     FAX - dowódca zmiany, oddziału
      58 -737-7648     Zespół Księgowości
 
PORTIERNIE
      58 -737-9660,     PS-1 budynek dyrekcji ZMPG S.A. ul. Zamknięta
      58 -737-7974.     PS-6 budynek Kapitanatu Portu Północnego
 
POSTERUNKI PODODDZIAŁU I
      58 -737-7380.     PS-1 brama główna WOC
      58 -737-7211.     PS-4 brama ul. Szkolna 1
      58 -737-9660.     PS-5 budynek dyrekcji ul. Zamknieta
      58 -737-6610.     PS-8 baza promowa WOC
      58 -737-6582.     brama /INTER ROYAL /ul. Oliwska
      58 -737-6622.     PS-10 brama ul. Oliwska /nab.Oliwskie/
      58 -737-6404.     brama ul. Mariana Chodackiego /wjazd na Wiślany/
      58 -737-7285.     A-Z ul. Handlowa
      58 -737-6877.     PS-19 brama /nab.Szczecińskie od str. wiślanego/
      58 -737-6152.     PS-18 brama /nabrzeże szczecińskie od str. Letniewa/
 
POSTERUNKI PODODDZIAŁU II
      58 -737-7093.     Dowódca pododdziału /Kapitanat P.P./
      58 -737-7455,     PS-7 wjazd na Bazę Paliw
      58 -737-7431.     PS-25 Naftoport
      58 -737-7831.     PS-26 Naftoport
      58 -737-6681.     Brama wjazdowa na Westerplatte
      58 -737-6765.     PS- wieża punkt obserwacyjny B.Paliw
      58 -737-6957.     PS-20 brama wjazdowa na Basen Górniczy /od str.Fosforów/
      58 -737-7742.     Brama wjazdowa na Basen Górniczy /od strony przeprawy promow
      58 -737-6714.     PS-31 baza promowa Westerplatte
 
WOC - BUDYNEK BIURA PRZEPUSTEK
      58 -737-9616     Specjalista ds. ochrony
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 'Technoport'
ul. Handlowa 18    80-554    Gdańsk
Profil działalności : obróbka skrawaniem,ślusarstwo,spawalnictwo
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-6401     Biuro - FAX
 
Przedsiębiorstwo Teleelektroniczne 'Telport' Spółka z o.o.
ul. Budowniczych Portu Północnego 19    80-601    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-6202     Dyrektor - Sekretariat
      58 -737-7777     Kierownik Central Telefonicznych/Kierownik Robót Teletech.
 
Transport Wewnętrzny Zakład Usługowo Handlowy
ul. Hubala 55    80-289    Gdańsk
 
      58 -737-9518     Biuro
 
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10    81-338    Gdynia
Profil działalności : administracja morska
Godziny pracy : 7:00-15:00
Adres strony internetowej: www.umgdy.gov.pl.
 
      58 -737-6209     Kapitanat Portu - Sekretariat
      58 -737-7392     Zastępca Kapitana Portu Północnego
      58 -737-6519     Port State Control-Biuro
      58 -737-7315     Starszy Oficer ds służby ruchu
      58 -737-7371     Oficer Dyżurny - Port Północny
      58 -737-7327     Bosmani - Port Północny
      58 -737-7721     Bosmani Nowy Port
      58 -737-7433     Rejestratura, Inspektor P.Poż
 
URZAD MORSKI - BON
      58 -737-6133     BON Gdańsk
      58 -737-7096     BON Gdańsk
      58 -737-7616     Stacja Nautyczna Port Północny
      58 -737-6135     Stacja Nautyczna Nowy Port
 
Zakład Ślusarsko-Mechaniczny Jerzy Ławecki
ul. Pokładowa 17    80-561    Gdańsk
 
      58 -348-0360     warsztat
 
Viva Media Dariusz Miroński
ul. Bpa Konstantyna Dominika 5 B/18    80-041    Gdańsk
 
      58 -737-9288     Biuro
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48    80-874    Gdańsk
Godziny pracy : 7:30-19:30
 
      58 -737-7781     kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedm
 
Przedsiębiorstwo Produkcji,Handlu,Usług 'Wojewódzki' Lech Wojewódzki
ul. Budowniczych Portu Północnego 19    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-7893     Biuro
 
Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Profil działalności : działalność związkowa
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-7174     Przewodniczący Zarządu Związku
      58 -737-9396     Wiceprzewodniczący
      58 -737-9295     Sekretariat
 
'WUŻ'Port and Maritime Services Ltd Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4    80-542    Gdańsk
Profil działalności : usługi holownicze,cumownicze,pasażerskie
Godziny pracy : całą dobę
Adres strony internetowej: wuz.portgdansk.pl
 
      58 -737-6540     Prezes - Sekretariat
      58 -343-0534     Sekretariat / FAX
      58 -737-6372     Zastepca Dyrektora
      58 -737-6713     Zastępca Dyrektora
      58 -737-6230     Dyspozytor
      58 -737-6474     Dysponenci / FAX
      58 -737-6551     Główny Księgowy
      58 -737-6625     Z-ca Głównego Księgowego
      58 -737-7335     Księgowość
      58 -737-6692     Kadry
      58 -737-6279     Płace
      58 -737-6626     Kasa
      58 -737-6356     Kierownik Techniczny
      58 -737-6565     Inspektor techniczny
      58 -737-6293     Magazyn
      58 -737-6629     Zaopatrzenie
      58 -737-7034     Warsztat techniczny
      58 -737-6869     Warsztat Elektryczny
      58 -737-7564     Starszy Inspektor ds.BHP
 
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych al.Gen.Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
ul. Wyzwolenia 8    80-537    Gdańsk
Profil działalności : szkoła
Adres strony internetowej: www.zsmors.gdansk.ids.pl
 
      58 -737-9335     Centrala
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk-Nowy Port
 
Europejski Numer Alarmowy
      112     Europejski Numer Alarmowy
 
Telefony Alarmowe w ZMPG S.A.
      111     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9914     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9960     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9269     Ośrodek Ratownictwa FAX
      113     Straż Ochrony Portu
      58 -737-7640     Straż Ochrony Portu Gdansk
      114     Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
      58 -737-7912     Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
      115     Pogotowie Energetyczne
      58 -737-7663     Pogotowie Energetyczne
      58 -737-6948     Pogotowie Energetyczne
      116     Pogotowie Ciepłownicze
      58 -737-7115     Pogotowie Ciepłownicze
 
Telefony Miejskich Służb Ratowniczych
      58 -0999     Pogotowie Ratunkowe
      0998     Państwowa Straz Pozarna
      0997     Policja
 
Telefony Informacyjne
      58 -737-6221.     Biuro napraw telefonów
      58 -737-6219.     Obsługa techniczna Central
      58 -737-9305.     Główny Dyspozytor Portu - Informacja
 
Związki Zawodowe
      737-9350.     Przewodniczący
      737-9250.     NSZZ SOLIDARNOŚĆ Komisja Miedzyzakładowa
      737-9396.     Wiceprzewodniczący
      737-9295.     Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej
 
DN PION DYREKTORA NACZELNEGO
      58 -737-9300     Sekretarka
      58 -737-9485     Sekretariat - FAX
 
ND Dział Gł. Dysp.Portu-Gł.Dyspozytor
      58 -737-6483     Główny Dyspozytor Portu
      58 -737-6484     Z-ca Gł. Dyspozytora Portu
      58 -737-6487     Specjalista ds. ekonomicznych
      58 -737-6376     FAX
      58 -737-9305     Dyspozytor zmianowy portu
 
NZP Dział Zasobów Personalnych
      58 -737-9280     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9700     Spec. ds.personalnych
      58 -737-9933     sam.prac.ds.archiw. akt osobowych
      58 -737-9520     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9533     Trener wewnętrzny-spec. ds. szkoleń
      58 -737-9932     sam.prac. ds. rozliczeń i umów na media
 
NW Dział Audytu Wewnętrznego i Jakości
      58 -737-9254     Insp. ds. kontroli wewnętrznej
      58 -737-9442     Insp. ds. kontroli wewnętrznej
      58 -737-9562     Insp. ds. kontroli wewnętrznej
      58 -737-9536     Menedżer klienta
      58 -737-9207     Insp.ds. kontroli wewnętrznej
      58 -737-9417     Spec.ds. WOC- insp.ds.kontr.wewnęt.
      58 -737-9627     Insp.ds. kontroli wewnętrznej
 
NB Dział Bezpieczeństwa Portu
      58 -737-6555     Kier.Działu Bezp. Portu-Pełn. ds. Ochr. Inf.
      58 -737-7300     Biuro Bezpieczeństwa Portu - Sekretariat
      58 -737-6550     Biuro Bezpieczeństwa Portu - Sekretariat FAX
 
NBZ Z-ca Peł. ds Ochrony Inf. Niejawnych
      58 -737-9908     Z-ca Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych
 
NBB Insp. Bezp. Teleinformatycznego
      58 -737-9707     Insp. bezpieczeństwa teleinform.
 
NBK Kancelaria Informacji Niejawnych
      58 -737-9472     Kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych
 
NBO Zespół ds Ochrony Portu
      58 -737-9909     Lider Zespołu Ochrony Portu
      58 -737-9383     Biuro przepustek-Fax
      58 -737-9660     Portiernia Dyrekcja
      58 -737-7974     Portiernia Kapitanat Portu Północnego
      58 -737-7380     Posterunek WOC - A1
      58 -737-7211     Posterunek (ul. Szkolna1) - B4
      58 -737-6714     Baza Promowa Westerplatte - H1
      58 -737-9381     Monitoring -Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-6404     Posterunek Nr 11 Chodackiego
      58 -737-6622     Posterunek Nr 10 Nab. Oliwskie
      58 -737-6736     Ochrona - brama wjazdowa Westerplatte H2
      58 -737-6877     Posterunek Nr 19 Nab. Szczecińskie
      58 -737-6957     Posterunek nr 20 Paged
      58 -737-7597     Posterunek Nab.Krakowskie(Maritim Shipyard)
      58 -737-6152     Posterunek nr 18 Nab. Szczeńskie
      58 -737-7742     Posterunek nr 21 Nab. Węglowe
      58 -737-9360     Sam.prac. ds.adymistracyjnch
      58 -737-7971     Posterunek M2
      58 -737-7972     Posterunek K0
      58 -737-7973     Posterunek M-1 Bud. Portu Północnego
      58 -737-7975     Posterunek C-20 Sucharskiego
 
NBP Oficer Prewencji P. poż
      58 -737-9594     Oficer pożarnictwa
      58 -737-9208     Oficer prewencji ppoż. FAX
 
NBM Sam. prac. ds mobilizacyjnych
      58 -737-9281     sam. prac. ds. mobilizacyjnych
 
NZ Dział Obsł.Zarządu i Nadz.Właścielskiego
      58 -737-9476     Asystent Prezesa Zarządu
      58 -737-9322     Pracownik wykwalifikowany
      58 -737-9460     Kierownik Działu Obsługi Zarz. i Nad. Wł.
 
NZ2 Sekretariat Rady Nadzorczej
      58 -737-9691     Sam. prac. ds. administracyjnych/ FAX
      58 -737-9733     Sam. pracownik ds organizacji/ Sekretariat Rady Nadzorczej
 
NZ3 Zespół Organizacyjno - Prawny
      58 -737-9405     Sam. prac. ds. organizacyjnych
      58 -737-9492     Spec. ds.organizacyjno-prawnych
 
NZ4 Zespół Nadzoru Właścicielskiego
      58 -737-9571     Lider Zespołu Nadzoru Właścicielskiego
      58 -737-9579     Spec. ds. umów
      58 -737-9579     Samodzielny pracownik ds administracyjnych
 
NF Dział Rozwoju Portu i Poz. Funduszy
      58 -737-9501     Dyrektor ds. Rozwoju
      58 -737-9205     Z-ca Dyrektora ds.Rozwoju
 
NF1 Zespół ds Rozwoju i Strat.Portu
      58 -737-9487     Spec. ds. rozwoju
      58 -737-9626     Spec. ds. analiz przewoz. morskich
      58 -737-9245     Spec. ds.analiz transportowych
      58 -737-9944     Spec. ds.rozwoju
      58 -737-9418     Spec.ds. analiz ekonomicznych
      58 -737-9625     Spec. ds.rozwoju
 
NF2 Zespół ds Pozysk. i Rozlicz.Funduszy
      58 -737-9838     Spec. ds.funduszy UE
      58 -737-9216     Spec. ds. pozyskiwania środków UE
      58 -737-9213     Spec. ds. rozliczania projektów UE
      58 -737-9218     Lider Zesp. ds. Pozysk. i Rozl. Funduszy
      58 -737-9848     Spec. ds. pozyskiwania środków UE
 
NH Dział Handlowy
      58 -737-9600     Sekretarka
      58 -737-9631     Dyrektor Handlowy
      58 -737-9722     FAX
      58 -737-9931     Sekretarka
 
NH1 Zespół Współpracy z Kontrahentami
      58 -737-7683     Menedżer klienta
      58 -737-9548     Menedżer klienta
      58 -737-9450     Spec. ds. analiz rynkowych
      58 -737-7164     Menedżer klienta
      58 -737-7999     Menedżer Klienta
      58 -737-9549     Menedżer klienta
      58 -737-9537     Menedżerowie klienta
      58 -737-6682     Menedżer klienta
 
NH2 Zespół ds Rynku Żeglugowego
      58 -737-9628     Menedżer klienta
 
NH3 Zespół Umów
      58 -737-9330     Kierownik Działu Umów
      58 -737-9652     Zastępca Kierownika Działu Umów
      58 -737-9582     Spec. ds. umów
      58 -737-9767     Spec. ds. ewidencji umów
      58 -737-9283     Spec. ds. umów
      58 -737-9723     Spec. ds. umów
      58 -737-9735     Spec. ds. umów
      58 -737-9770     Spec. ds. ewidencji umów
      58 -737-9745     Specjalista ds. umów
      58 -737-9747     Spec. ds. umów
 
NM Dział Marketingu
      58 -737-6421     Spec. ds. współpracy międzynarodowej
      58 -737-9711     Spec.ds. marketingu
      58 -737-9710     Dyrektor Biura Marketingu
      58 -737-6619     Spec. ds. internetu
      58 -737-6362     Spec. ds. promocji
      58 -737-9706     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9900     Spec. ds. współpr. międzynarodowej
 
NR Dział Komunikacji i PR- Rzecz.Pr
      58 -737-9444     Kier.Działu Kom. i PR- Rzecznik Prasowy
      58 -737-9655     Spec.ds. CSR i PR
      58 -737-9915     Spec. ds. komunikacji i PR
 
NP Dział Prawny
      58 -737-9651     Radca prawny - koordynator
      58 -737-9302     Radca prawny
      58 -737-6676     Radca prawny
      58 -737-9491     Radca prawny
 
NPR Dział Przetargów
      58 -737-9368     Kierownik Działu
      58 -737-9358     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9556     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9243     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9265     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9420     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9370     Spec. ds.przetargów
      58 -737-9391     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9392     Spec. ds.przetargów
 
DI PION INFRASTRUKTURY-DYREKTOR DS INFRASTR
      58 -737-9200     Wiceprezes Zarządu - Sekretariat
      58 -737-9191     FAX
      58 -737-9617     Specjalista d/s awarii
 
IU Dział Utrzymania Infrastruktury
      58 -737-9480     Dyrektor Działu Utrzymania Infrastruktury
 
IUH Sekcja Utrzym. Infra. Hydrotechnicznej
      58 -737-9240     Sam. prac. ds. administracyjnych
      58 -737-9229     Kierownik Sekcji Utrzym. Inf. Hydrotechnicznej
      58 -737-9364     specjalista ds. rozwoju infrastruktury portowej
      58 -737-9614     Hydrograf kat. A
      58 -737-6303     Spec. ds. przygot. inwestycji
      58 -737-9371     Hydrograf
      58 -737-9573     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9612     Sam. prac. ds.hydrograficznych
      58 -737-9297     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9611     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9226     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9374     Sam.prac. ds. przygotowania inwestycji
 
IUL Sekcja Utrzym. Infra. Lądowej
      58 -737-9532     Sekretariat
      58 -737-9342     Kierownik Sekcji Utrzym. Inf. Lądowej
 
IUL1 Zespół Budynków i Budowli
      58 -737-9338     Lider Zespołu Budynków i Budowli
      58 -737-9359     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9749     Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
      58 -737-9906     Inspektor ds. budowlanych
      58 -737-9291     Inspektor ds. sanitarnych
      58 -737-9340     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
 
IUL2 Zespół Dróg i Torów
      58 -737-9905     Inspektor nadzoru ds.kolejowych
      58 -737-9343     Inspektor nadzoru ds.drogowych
      58 -737-9904     Inspektor ds. kolejowych
 
IUE Sekcja Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9591     Sekretariat
      58 -737-6986     Kierownik Sekcji Gosp.Energetycznej
      58 -737-9260     FAX
      58 -737-6781     Zamawianie wody na statki
 
IUE1 Zespół ds Infr.Wod-Kan. i Cieplnej
      58 -737-9304     Lider Zespołu ds. Infr.Wod.-Kan. i Ciepln.
      58 -737-7111     Inspektor ds wodno-kanalizacyjnych
      58 -737-9252     Inspektor ds wodno-kanalizacyjnych
 
IUE2 Zespół ds Energii Elektrycznej
      58 -737-9306     Lider Zespołu ds. Energii Elekrycznej
      58 -737-9635     Inspektor ds elektroenergetycznych
      58 -737-9225     Inspektor ds elektroenergetycznych
      58 -737-9390     Inspektor ds. maj. i obsł.technicznej odbiorców
      58 -737-9334     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-7110     Sam. pracownik ds.elektroenergetycznych
      58 -737-6520     Inspektor ds elektroenergetycznych
 
IUE3 Zespól ds Obsługi Mediów
      58 -737-9595     Lider Zespołu ds. Obsługi Mediów
      58 -737-9590     Spec. ds.rozliczeń i umów na media
      58 -737-9366     Spec. ds. analiz i sprawozdawczości
      58 -737-9572     Samodzielny pracownik ds.rozliczeń i umów
 
IUT Sekcja IT
      58 -737-6457     Inspektor ds. teleinformatyki
      58 -737-7457     Inspektor ds.telekomunikacji
 
IUG Sekcja Ewidencji Gruntów
      58 -737-9284     Kier. Sekcji Ewidencji Gruntów
      58 -737-9575     Kier. Sekcji Ewidencji Gruntów
 
IUG1 Zespół Ewidencji Gruntów
      58 -737-9234     Spec. ds. nieruchomości
      58 -737-9761     Lider Zespołu Ewidencji Gruntów
 
IUG2 Zespół Informacji Przestrzennej
      58 -737-9777     Lider Zespołu Inf. Przestrzennej
      58 -737-9230     Spec. geodeta
      58 -737-9408     Spec. ds. informacji o terenie
      58 -737-9406     Spec. ds. informacji o terenie
 
IUG3 Zespół Dokumentacji Technicznej
      58 -737-9217     Lider Zespołu Dokumentacji Technicznej
      58 -737-9331     Spec. ds majątkowych
      58 -737-9517     Spec. ds technicznych - archiwista
 
IUS Sekcja Ochrony Środowiska
      58 -737-9316     Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska
      58 -737-9312     Spec. ds. ochrony środowiska
      58 -737-9317     Spec. ds.ochrony środowiska
 
IUM Sekcja Techniczna i Utrzymania Majątku
      58 -737-9555     Spec. ds. administracji
      58 -737-6247     Winda - Kapitanat PP
      58 -737-9688     Kierownik Sekcji Technicznej i Utrzymania Majątku
 
IUM1 Zespół ds Utrz.Maj. i Likw.Szkód
      58 -737-6342     Spec. ds. administrowania majatkiem
      58 -737-6341     Pracownik ds.rozliczeń
      58 -737-9870     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-6673     Administrator obiektu
      58 -737-7264     Administrator obiektu
      58 -737-9669     Kierowca
      58 -737-9432     Inspektor ds. urządzeń technicznych
      58 -737-9267     Samodzielny pracownik ekonomiczny
      58 -737-6650     Administrator obiektu
      58 -737-6545     Spec. ds.administrowania majątkiem
      58 -737-6544     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6541     Pracownik administracyjny
      58 -737-6343     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-9206     Administrator obiektu
 
IUM2 Zespół Obsługi Technicznej
      58 -737-9736     Lider Zespołu Obsługi Technicznej
      58 -737-9512     Spec. ds. techn.-administracyjnych
      58 -737-9668     Elektryk
      58 -737-9509     Kierowca- hydraulik
      58 -737-9871     Warsztat ślusarski i hydrauliczny
      58 -737-9844     Stolarnia
      58 -737-9645     Sprzątaczki
 
IP Dział Projektów Inwestycyjnych
      58 -737-9500     Dyrektor Działu - sekretariat
      58 -737-9393     Specjalista ds. inwestycji
      58 -737-9367     Główny specjalista ds. proj.inwestycyjnych
      58 -737-9320     Brak
      58 -737-9539     Główny specjalista-kontroler finansowy
      58 -737-9224     Specjalista ds. inwestycji
      58 -737-9502     Sekretariat-FAX
      58 -737-9382     Specjalista ds. inwestycji
      58 -737-9811     Specjalista ds. inwestycji
      58 -737-9344     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9515     Specjalista ds. inwestycji
      58 -737-9629     Specjalista ds. rozwoju infrastruktury
      58 -737-9907     Główny Specjalista ds.realizacji inwestycji
      58 -737-9361     Specjalista ds.inwestycji
      58 -737-9814     Specjalista ds. inwestycji
      58 -737-9293     Menedżer projektu
      58 -737-9310     Dyrektor Działu Projektów Inwestycyjnych
      58 -737-9311     Główny specjalista ds.przygotowania inwestycji
      58 -737-7112     Specjalista ds. inwestycji
 
BHP Inspektor ds BHP
      58 -737-9282     Starszy inspektor ds. BHP
 
DF PION FINANSOWY - DYR.DS.FINANSOWYCH
      58 -737-9804     Wiceprezes Zarzadu ds. finansowych
      58 -737-9800     Wiceprezes ds.Finansowych-Sekretariat
 
FA Dział Administracji
      58 -737-9440     Kierownik Działu Administracji
 
FA1 Kancelaria Ogólna i Arch. Zakładowe
      58 -737-6644     Sam. prac ds. archiwum
      58 -737-9965     Kierownik kancelarii ogólnej
      58 -737-9355     Referent ds kancelaryjnych
      58 -737-9355     Samodzielny pracownik ds. kancelaryjnych
      58 -737-9308     FAX
      58 -737-9270     Samodzielny pracownik ds.rejestrów
      58 -737-9596     Powielarnia
      58 -737-6646     Sam. prac ds archiwum - FAX
 
FA2 Zespół Telekomunikacji
      58 -737-9268     Specjalista ds. rozliczeń
      58 -737-9748     Spec. ds. administracyjnych
 
FA3 Zespół Zaopatrzenia
      58 -737-9732     Kierownik Magazynów
      58 -737-9730     Zespół Zaopatrzenia - Specjaliści
      58 -737-9673     Samodzielny pracownik ds. zaopatrzenia
 
FG Główny Księgowy
      58 -737-9564     Główny Księgowy
      58 -737-9384     Główny księgowy - sekretariat
      58 -737-9385     FAX
 
FGP Dział Płac
      58 -737-9546     Kierownik Działu
      58 -737-9443     Archiwum Płac
      58 -737-9466     FAX
 
FGP1 Zespół ds Płac i Ubezp.Społecznych
      58 -737-9411     Specjalista ds. naliczania płac
      58 -737-9674     Lider Zespołu ds. Płac i Ub.Społecznych
      58 -737-9566     Sam. prac. ds. naliczania płac i ubezpieczeń społecznych
 
FGP2 Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
      58 -737-9545     Samodzielna Księgowa
      58 -737-9542     Samodzielna Księgowa
 
FGK Dział Księgowości
      58 -737-9781     Z-ca Gł. Księg.- Kierownik Działu Księgowości
 
FGK1 Sekcja Rozrachunków i Rozliczeń
      58 -737-9223     Kierownik Sekcji
 
FGK2 Zespół Obrotu Środkami Pieniężnymi
      58 -737-9791     Samodzielna księgowa
      58 -737-9623     Samodzielna Księgowa
 
FGK3 Zespół Rozrachunków
      58 -737-9580     Samodzielna Księgowa
      58 -737-9244     Sam. księgowa ds. rozrachunków
      58 -737-9446     Samodzielna księgowa
      58 -737-9345     Samodzielna księgowa
 
FGK4 Sekcja Księgowości Kosztów i Majątku
      58 -737-9764     Kierownik sekcji
      58 -737-9568     Samodzielna Księgowa
 
FGK5 Zespół Kosztów
      58 -737-9685     Samodzielna Księgowa
 
FGK6 Zespół Majątku
      58 -737-9459     Samodzielna księgowa
      58 -737-9774     Samodzielny księgowy
      58 -737-9543     Samodzielna księgowa
      58 -737-9544     Sam.księgowa ds. majatku
 
FGF Dział Rozliczeń i Fakturowania
      58 -737-9574     Kierownik Działu
      58 -737-6471     FAX
 
FGF1 Zespół ds Fakturowania Opłat Portowych
      58 -737-9324     Specjalista ds rozliczeń
      58 -737-9835     Specjalista ds rozliczeń
 
FGF2 Zespół ds Fakturowania Umów
      58 -737-9583     Sam. prac. ds rozliczeń
      58 -737-9525     Samodzielny pracownik ds. rozliczeń
 
FGF3 Zespół ds Fakturowania Mediów
      58 -737-9415     Specjalista ds. rozliczeń
      58 -737-9414     Lider Zespołu ds. Fakturowania Mediów
      58 -737-9416     Samodzielny pracownik ds rozliczeń
 
FGT Zespół ds Podatków
      58 -737-9641     Specjalista ds podatków
      58 -737-9235     Lider Zespołu ds. Podatków
 
FGW Zespół ds Windykacji
      58 -737-9463     Specjalista ds. windykacji
      58 -737-9464     Specjalista ds.windykacji
 
FC Dział Controllingu i Analiz
      58 -737-9375     Lider Zespołu ds. Controlingu i Raportowania
 
FC1 Zespół ds Controllingu i Raportowania
      58 -737-9705     Specjalista ds. controlingu i analiz
      58 -737-9498     Specjalista ds.Controllingu
 
FC2 Zespół ds Analiz i Zarządz. Ryzykiem
      58 -737-9496     Specjalista ds analiz ekonomiczno-finansowych
 
FZ Dział ds Zin. Syst.Informatycznego
      58 -737-9765     Specjalista informatyk
      58 -737-9373     Informatyk-programista
      58 -737-9457     Informatyk Administrator
      58 -737-9407     Specjalista ds. informatyki
      58 -737-9461     Specjalista ds. Informatyki
      58 -737-9462     Specjalista ds.Informatyki
      58 -737-9474     Informatyk Administrator
      58 -737-9455     Informatyk Administrator
      58 -737-9475     Informatyk Administrator
      58 -737-9222     Serwis Teleinformatyczny
      58 -737-9477     Informatyk Administrator
      ` -737-9478     Informatyk Administrator
      58 -737-9479     Informatyk Administrator
      58 -737-9661     Informatyk Programista
      58 -737-9961     Informatyk Programista