Książka telefoniczna kontrahentów portu

Uwagi i zmiany do spisu abonentów należy zgłaszać do Zespołu Telekomunikacji ZMPG SA:

tel +48 58-737-9268 email: Danuta.Dziatkowiak@portgdansk.pl

tel +48 58-737-9262 email: Jaroslaw.Sawicki@portgdansk.pl

   1. ADAMPOL
   2. AQUA-PORT
   3. BAŁTYCKA AKADEMIA.
   4. BLG AUTO TERMINAL
   5. C.HARTWIG GDYNIA SA
   6. CARGOFRUIT
   7. CHEMIKI SP.Z.O.O.
   8. CLARIANT
   9. DCT GDAŃSK SA
 10. EKSPLOATACJA
 11. ENERGO-PORT SP.Z.O.O
 12. FINSA POLSKA
 13. FLORIAN
 14. GASPOL
 15. GDANSK-PILOT
 16. GERLACH
 17. GRANICZNA STACJA SAN
 18. GRANICZNY INSPEKTOR
 19. GT-POLAND
 20. HAMILTON
 21. HORTEX HOLDING
 22. INDUSCO SP. Z O.O.
 23. INFOPORT
 24. INTER BALT SP. Z O.O
 25. INTER ROYAL
 26. ISES
 27. IZBA CELNA W GDYNI
 28. MAG
 29. MAGROL-Spolka z o.o.
 30. MARSZAL
 31. MIKRO-TEST
 32. MUZEUM GDANSKA
 33. NAFTOPORT
 34. NAWISHIP
 35. NEPTUN SHIP SERVICE
 36. NSZZ SOLIDARNOSC
 37. ORANGE POL
 38. ORLEN OCHRONA
 39. PAOP
 40. PEKAO SA
 41. PI-HOUSE
 42. POLCARGO
 43. PORT-POLNOC.SP.Z.O.O
 44. PORT-SERVICE
 45. PORT-TRANS
 46. PORTUS SPOŁKA Z O.O.
 47. PRIMEL
 48. PROFTECH
 49. PŻB
 50. REZERWA
 51. RHENUS PORT LOGISTIC
 52. SAD-SPED
 53. SARTORI
 54. SGS POLSKA
 55. SIARK-PORT SP.Z.O.O.
 56. SIBELCO
 57. SOLIDUS SPOŁKA Z O.O
 58. SOPG
 59. TECHNOPORT
 60. TELPORT
 61. TRANSPORT WEWNĘTRZNY
 62. URZAD MORSKI GDYNIA
 63. USŁUGI ŚL-MECHAN.
 64. VIVA MEDIA
 65. WOJ.INSP.OCHR.ROŚL.
 66. WOJEWÓDZKI
 67. WOLNY ZWIAZEK
 68. WUŻ-SPOŁKA Z O.O.
 69. ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSK
 70. ZMPG S.A.

 
Adampol S.A.
ul. Usługowa 3    15-521    Zaścianki
 
      58 -737-6387     Biuro
      58 -737-6388     Biuro (mag. L)
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Aqua-Port' Infrastruktura Techniczna Spółka z o.o
ul. Mjr H.Sucharskiego 69    80-601    Gdańsk
Profil działalności : usługi wod-kan-hurtownia
Godziny pracy : 7:00 - 17:00
 
      58 -737-6448     Dyrektor - Sekretariat /FAX
      58 -737-6443     Kierownik Gospodarki Wodnej
 
Bałtycka Akademia Umiejętności Michalina Barańska
ul. Marynarki Polskiej 15    80-557    Gdańsk
 
      58 -737-7925     Biuro - Fax
      58 -737-7722     Dyrektor
 
BLG Auto Terminal Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-6185     Prezes Zarządu, Sekretariat
      58 -737-6184     FAX
      58 -737-6186     Biuro WOC-Fax
      58 -737-6207.     Dyspozytor
 
C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna
ul. Śląska 47    81-310    Gdynia
Profil działalności : spedycja i agencja celna
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-7160     OPC GA Dyspozytor
 
Cargofruit Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
Profil działalności : handel i magazynowanie bananów i innych owoców
Godziny pracy : 8:00-16:00
Uwagi : fax 343 98 17
 
      58 -737-9821     Z-ca Dyrektora ds ekon.-finansowych
      58 -737-9816     Sekretariat
      58 -737-9819     Specjalista ds nadzoru magazynowego
      58 -737-9845     Specjalista ds marketingu i agencji celnej
      58 -737-9826     Specjalista ds organizacji przeładunku
 
Przedsiębiorstwo Usług Przeładunkowo Składowych 'Chemiki' Spółka z o.o.
ul. Chemików 4    80-550    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki towarów
Godziny pracy : 7:00 - 13:00
 
      58 -737-7701     Dysponenci zmianowi
 
SPEDRAPID
      58 -737-7218     Biuro
 
Clariant Plastics&Coatings (Polska) Spółka z o.o.
ul. Langiewicza 50    95-050    Konstantynów Łódzki
 
      58 -737-7394     FAX
      58 -737-7393     Biuro
 
'DCT GDAŃSK' Spółka Akcyjna
ul. Kontenerowa 7    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-6350     Administration
      58 -737-9000     Automatic Attendant
 
Port Gdański Eksploatacja S.A.
ul. Roberta de Plelo 6    80-548    Gdańsk
Profil działalności : przeładunkowa,składowa,spedycyjna,usługowa
Godziny pracy : cała doba
Adres strony internetowej: www.pge.pl
 
DN DYREKTOR GENERALNY
      58 -737-6884     DYREKTOR GENERALNY
      58 -737-6300     Sekretariat
      58 -737-6769     PGE DN-FAX
      58 -737-6296     Kancelaria
 
NOP Dział Organizacyjno-Prawny
      58 -737-9569     Kierownik Działu
      58 -737-6367     Specjalista ds organiz.
 
NOP I Zespół Inform.i Telekom.
      58 -737-6552     Zespół roboczy Nab. Wiślane/Szczecińskie(ESOWI)
 
NOP A Z-ca Kier.Działu ds.Adm.
      58 -737-7066     Z-ca Kier. Działu ds Adm.
      58 -737-9794     Sekcja ds majątkowych- Fax
      58 -737-6494     Zespół ds. ekonomicznych
 
NOP Z Zespół ds.Zaopatrzenia
      58 -737-7259     Sam.prac.ds. zaopatrzenia
      58 -737-7760     Sam. prac. ds. zaopatrzenia -FAX
 
NOP R Brygada remontowa
      58 -737-6215     Stolarnia - bryg. rem.gosp.B.G.
 
NH Dział Handlowy
      58 -737-6420     Dyrektor
 
HR Zespół ds Rozliczeń
      58 -737-6344     Kierownik
      58 -737-6597     PGE NH-FAX
      58 -737-6304     Kancelaria Handlowa
      58 -737-6264     Z-ca Kierownika Zesp. Rozliczeń
      58 -737-6396     Sekcjia Kontroli
      58 -737-6406     Sekcja Kontroli
      58 -737-7248     Sekcja Rozliczeń
      58 -737-6579     Sekcjia Opłat Statkowych
 
HM Zespół ds Marketingu
      58 -737-6268     Kierownik Działu
      58 -737-9728     Spec. ds Marketingu
 
H-EK Zespół ds Ekonomicznych
      58 -737-6531     Kierownik-FAX
      58 -737-6600     Specjalista
      58 -737-7579     Zespół Ekonomiki Prac Portowych Oliwskie
 
FGK Dział Księgowości
      58 -737-9130     Główny Księgowy
 
FK Dział Księgowości
      58 -737-7039     Księgowość-FAX
      58 -737-6704     Sekcja Obrotu Gotówką i Bezgotówką
      58 -737-7261     Kasa
      58 -737-9458     Sek.Rozl.Finans.i Windyk.Należn.
 
FK-KP Zespół ds Kadrowo-Płacowych
      58 -737-6952     Kierownik Zespołu Obl. Zarobk.
      58 -737-6752     Rachuba- FAX
      58 -737-7696     Specj.ds Kadr
 
NE Pion Dyrektora Eksploatacyjnego
      58 -737-6675     Członek Zarządu ds Eksploatacji
      58 -737-6300.     Sekretariat
 
BHP Kierownik BHP
      58 -737-9435     Kierownik BHP
 
ECK Centrum Koordynacji
      58 -737-7953     Główny Koordynator
      58 -737-9285     Specj.ds administr.
      58 -737-7103     Dysponenci zmianowi
      58 -737-7177     PGE ECK-FAX
 
DEBG Dz.Eksploatacyjny Basen Górniczy
      58 -737-6373     Z-ca Gł. Koordynat./Kier.Działu
      58 -737-6547     Gospodarz
      58 -737-6255     Gospodarz-Fax
      58 -737-7821     Ekspedytor
      58 -737-6534     Dyrektor ds.Handlu i Rozwoju
      58 -737-6240     Sprawozdawczość
 
DEWIS Dz.Eksploatacyjny Wiśl/Szczec.
      58 -737-6771     Kierownik, Administracja
      58 -737-7575     Sprawozdawczość
      58 -737-6659     Magazyn nr 17 Wiślany
      58 -737-6638     Dysponenci
      58 -737-7959     St.dysponent Szczecińskie
      58 -737-7148     Gospodarze Nab. Wiślanego
      58 -737-6125     Ekspedytor
      58 -737-6191     Ekspedytor Wiślany
 
DEOL Dz.Eksploatacyjny Oliwskie
      58 -737-6220     Sprawozdawczość Oliwskie-Fax
      58 -737-6438     Ekspedytor Składów Oliwskie
      58 -737-7328     Gospodarz Oliwskie-Fax
 
DESP Zespół ds.Spedycji Portowej
      58 -737-6028     Specjalista
      58 -737-7012     Ekspedytor Kolejowy B.G.Fax
      58 -737-6233     Ekspedytor Kolejowy
 
ESO Dział Sztauersko Operatorski
      58 -737-7970     Kierownik Działu-Fax
      58 -737-7007     Sekretariat
      58 -737-6424     PGE ESO-FAX
 
ESO BG Zespół. Roboczy B.G.
      58 -737-7250     St.ustawiacz P-13
      58 -737-6087     Lokomotywownia
      58 -737-7587     Brygada 01
      58 -737-7898     Brygada 03
      58 -737-9743     Brygada D2
 
ESOWIS Zesp.Roboczy Wiśl/Szczec.
      58 -737-6114     Operatorzy sprzętu zmechanizowanego
      58 -737-7404     Ekspedytorzy Szczecińskie brama
      58 -737-7859     Stołówka Wiśl. Podział
 
ESOOL Zesp.Roboczy Oliwskie
      58 -737-6829     Starszy brygadzista
 
ET Dział Techniczny
      58 -737-7997     PGE Kierownik
      58 -737-7142     Sekretariat
      58 -737-6715     Specjalista techniczny
 
ETWIS Zespół ds.zabezp.tech.Wiśl.OL.Szcz.
      58 -737-6567     Szef Zespołu-Fax
      58 -737-6461     Spawalnia
      58 -737-7437     Magazyn osprzętu Wiślany
      58 -737-6511     Magazyn techn. cz. zam. Nr-20 Wiśl.
 
ETBG Zespół ds.zabezp.techn.Basen Górn.
      58 -737-7262     Z-ca Kierownika Działu
      58 -737-7037     Specjalista techn.
      58 -737-6175     Brygadzista techniczny warsztat B.G
      58 -737-7596     Warsztat ślusarsko-spawalniczy - B.G.
      58 -737-6763     Starszy Brygadzista Nab. Rudowe
      58 -737-6938     Z-ca bryg. Nab. Węglowe
      58 -737-7767     Mag.osprzętu
      58 -737-6854     Mag.techn.icz.zam Nr 31 B.G.
 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
      58 -737-6635     Stołówka Basen Górniczy
      58 -737-6610     Posterunek nr 8-Baza Promowa
 
      58 -737-7649     BLG Auto Terminal-FAX
      58 -737-7191    
      58 -737-9687     HARMS
      58 -737-7031     Vetro
      58 -737-6836     Rentrans-Biuro
      58 -737-6837     Biuro
      58 -737-6838     Rentrans - Biuro
      58 -737-6207     Biuro
      58 -737-9734     Polstal - Biuro
      58 -737-6705     PGE KazCoal Poland Sp. z o.o.
      58 -737-6835     Rentrans-Biuro
 
      21     warsztat żurawi stacjonarnych
      22     warsztat układarek
      23     warsztat ciągników
      24     ładownia akumulatorów
      26     narzędziownia
 
      58 -737-7620    
 
'Energo-Port' Spółka z o.o.
ul. Mjr H.Sucharskiego 69    80-601    Gdańsk
Profil działalności : eksploatacja,budowa i remonty urządzeń ciepłowniczych
Godziny pracy : 7:30 - 15:00,całodowe pogotowie ciepłownicze
 
      58 -737-6041     Dyrektor
      58 -737-6042     Zastępca Dyrektora ds Technicznych
 
Finsa Polska Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20    80-542    Gdańsk
 
      8123     Finsa(WOC mag.4)
      8124     Finsa (WOC mag.4)
 
Portowa Straż Pożarna 'Florian' Spółka z o.o.
ul. mjr H.Sucharskiego 71    80-601    Gdańsk
Profil działalności : pożarniczy
Godziny pracy : całą dobę
 
OD-II ODDZIAŁ II
      58 -737-7545     Dowódca zmiany / Szef zmiany
UL. SUCHARSKIEGO 71
      58 -737-6455     Centrala
      58 -737-6340     Warsztat Konserwacji Sprzętu Gaśniczego
 
      58 -737-9241     Sekretariat
      58 -737-9607     dYREKTOR
      58 -737-9531     FAX
      58 -737-6764     Warsztat konserwacji gaśnic- fax
      58 -737-6993     Ośrodek szkolenia
      58 -737-9983     Specjalista ds technicznych (Oddz. II)
 
      58 -737-6691     Stołówka
 
GASPOL Spółka Akcyjna
ul. Al.Jana Pawła II 80    00-175    Warszawa
Profil działalności : import-eksport gazu płynnego (LPG)
Godziny pracy : 8:00-17:00
Adres strony internetowej: www.gaspol.pl
 
      58 -737-6648     Kierownik Terminalu
      58 -737-6645     Zastępca Kierownika Terminalu
      58 -737-9648     Sekretariat
      58 -737-9649     FAX
      58 -737-7632     Centralna Sterownia
      58 -737-6642     Warsztat
      58 -737-7081     Wartownik
 
Przedsiębiorstwo Usług Morskich 'Gdańsk-Pilot' Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 6    80-542    Gdańsk
Profil działalności : pilotaż morski
Godziny pracy : cała doba
 
      58 -737-9659     Biuro
      58 -737-9769     Dyspozytor Stacji Pilotowej
      58 -737-9768     Piloci
      58 -737-6502     FAX Dyspozytor Stacji Pilotowej
      58 -737-9727     Biuro - FAX
      58 -737-9721     Biuro
 
Gerlach Spółka z o.o.
ul. Batorowska 30, Dąbrowa    62-070    Dopiewo
 
      58 -737-9349     Biuro - Fax
 
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Kontenerowa 69    81-155    Gdynia
Profil działalności : nadzór sanitarny
 
      58 -737-9938     Instruktorzy higieny
 
Graniczny Inspektor Weterynarii w Gdańsku
ul. Kontenerowa 9    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-6902     Sekretariat - Kierownik
      58 -737-7863     Księgowość / Kadry
      58 -737-7862     Pokój lekarzy
      58 -737-7861     Pokój lekarzy
      58 -737-7860     Sekretariat
      58 -737-6905     Sekretariat - FAX
      58 -737-6904     Sekretariat - Fax
      58 -737-7865     Pokój kontroli dokumentów
      58 -737-6903     Biuro
      58 -737-7864     Asystenci
 
GT Poland Ltd Spółka z o.o.
ul. Zacna 14    80-250    Gdańsk
 
      58 -737-7654     Zaplecze socjalne (port roboczy PP)
 
J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180    81-571    Gdynia
Profil działalności : kontrola towarów
 
      58 -766-9900     Biuro firmy w Gdyni
 
Hortex-Holding S.A.
ul. Mszczonowska 2    02-337    Warszawa
 
      58 -343-1368     FAX
 
Indusco Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 9 lokal 2    83-010    Straszyn
 
      58 -737-6542     Indusco
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'Infoport' Spółka z o.o.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Profil działalności : usługi informatyczne
Godziny pracy : 7:00-21:00
 
      58 -737-9339     Programista
      58 -737-9339     Prezes Zarządu Infoport
      58 -737-9339     Wiceprezes Zarządu Infoport
 
Inter Balt Spółka z o.o.
ul. Stągiewna 18    80-750    Gdańsk
 
      58 -737-7220     Dział Przeładunków Portowych Port Północny
 
Inter Royal Spółka Akcyjna
ul. Oliwska 21/23    80-563    Gdańsk
Profil działalności : wynajem pow.biurowej,magazynowej i chłodni
Godziny pracy : 8:00-16:00
 
      58 -737-6582     Posterunek nr 9
      58 -737-9247     Monitoring
 
MORLINY S.A.
      58 -737-9248     Biuro Regionu I
      58 -737-9246     Dystrybucja
 
'ISES' Spółka z o.o.
ul. Legnicka 7    80-150    Gdańsk
Profil działalności : ochrona fizyczna,monitorowanie alarmów,konwoje
Godziny pracy : całodobowo
Adres strony internetowej: www.teleadreson.com.pl/telses
 
      58 -737-6181.     Serwis usługowy
      58 -737-6840.     Serwis
 
Izba Celna w Gdyni
ul. Północna 9 A    81-029    Gdynia
 
      58 -737-9754     Referat, morska grupa mobilna
      58 -737-9413     Dyspozytor, FAX
 
Morska Agencja Gdynia Spółka z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15    81-341    Gdynia
Profil działalności : usługi agencyjne dla statków armatorów liniowych i trampowyc
Godziny pracy : całą dobę
Adres strony internetowej: www.mag.gdynia.pl
 
      58 -737-9610     Zespół Agencyjny
      58 -737-9220     Zespół Agencyjny
 
'Magrol Przeładunek' Spółka z o.o.
ul. Szkolna 5    80-542    Gdańsk
 
      58 -737-9772     Magrol
 
Marszal Spółka z o.o.
ul. Handlowa 16    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-7386     Biuro-FAX
      58 -737-7385     Biuro
      58 -737-7384     Biuro
 
Mikro-Test Z.Koniak,G Borek Spółka Jawna
ul. Handlowa 12    80-554    Gdańsk
 
      58 -737-6398     Mikro-Test
      58 -737-7376     Mikro-Test
 
Muzeum Gdańska
ul. Długa 46/47    80-831    Gdańsk
Profil działalności : muzeum
Godziny pracy : czynne w okresie1.V-3-IX każdego roku w godz.9:00-16:00
 
      58 -737-6972     Wartownia nr 1 na Westerplatte
 
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 'Naftoport' Spółka z o.o.
ul. Kpt.Ż.W. Witolda Poinca 1    80-561    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-7442     Dyżurny Oficer Ochrony
      58 -737-6604     Vice -Prezes
      58 -737-6880     Główny Księgowy
      58 -737-7703     Kierownik Bazy Paliw
      58 -737-6878     Główny Specjalista ds Kontroli Wewnętrznej
      58 -737-6810     Mistrz ds.elektro-automatyki (BPPP)
      58 -737-7606     Dyrektor (sekretariat) - Fax
      58 -737-6572     Główny Specjalista ds.handlowych
      58 -737-7550     Biuro Przepustek NAFTOPORT
      58 -737-6038     Główny specjalista ds. technicznych
      58 -737-7421     Dyrektor Ekonomiczno - Korporacyjny
      58 -737-7422     Gł. Specjalista ds. ekonomicznych
      58 -737-6132     DO (ochrona)
      58 -737-6242     Specjalista ds. Korporacyjnych
      58 -737-6500     Inspektor nadzoru technicznego
      58 -737-6244     Specjaliści administracji i dokumentacji
      58 -737-6243     Koordynator Inwestycji
      58 -737-6134     Z-ca Oficera Ochrony
      58 -737-7756     Kabina operatora stanowisko T-1
      58 -737-7548     Dyspozytor ppoż.
      58 -737-7544     Posterunek K1
      58 -737-7485     Stanowisko R, bunkier - komora zaworów
      58 -737-7484     Linia HUNT GROUP nr 7430 ( Centrala SAT BPPP) syst dysp. ppo
      58 -737-7483     Linia HUNT GROUP nr 7430 ( Centrala SAT BPPP)- syst. dysp. p
      58 -737-7461     DO (ochrona) - pok.38
      58 -737-7447     Sala Konferencyjna
      58 -737-6035     Z-ca Kierownika Bazy Paliw
      58 -737-7445     Dział ds. organizacji i prawnych
      58 -737-7444     Dział IT
      58 -737-7443     Dział. ds. elektrycznych i automatyki
      58 -737-7440     Koordynator ds. zakupów
      58 -737-7446     Oficer ochrony - Fax (pok.15)
      58 -737-7439     Specjalista ds.technicznych
      58 -737-6809     Pompownia ppoż. BPPP
      58 -737-7438     Dział kadr i BHP
      58 -737-7430     Centrala SAT BPPP
      58 -737-7425     Sekretariat-Naftoport
      58 -737-7227     Specjalista ds eksploatacji - FAX
      58 -737-7226     Prezes
      58 -737-6942     Dyspozytor ppoż.
      58 -737-6765     Wieżą DPN Ochrona
      58 -737-6694     Pompownia
      58 -737-6657     Inspektor Nadzoru Eksploatacyjnego
      58 -737-6655     Eksploatacja
 
WYDZIAŁ URZADZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-6439     Dyspozytornia
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-6245     Kierownik
      58 -737-7023     Sekretariat
      58 -737-6037     Inspektor Nadzoru ppoż.
      58 -737-6061     Dysponent - BPPP
      58 -737-6807     Warsztat Pogotowia Technicznego
      58 -737-7434     Dysponent- BPPP
      58 -343-1025     Dysponent (FAX)
      58 -737-7554     Kabina operatora stanowiska "0"
      58 -737-6808     Stołówka
      58 -737-7831     Wartownia nr 4 (Wejście na stanowisko "P" i "R")
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU WĘGLA
      58 -737-7555     Operator Stanowiska "P"
 
Nawiship Jan Wiciński
ul. Lęborska 22/61    80-387    Gdańsk
 
      58 -737-6662     Nawiship
 
Neptun Ship Service Ltd
ul. Polska 43    81-334    Gdynia
Profil działalności : zaopatrzenie statków,eksport,import
Godziny pracy : 7:00-17:00
Adres strony internetowej: www.n-s-s.pl; www.kloska.com
 
      58 -737-9712    
 
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ'Solidarność'w Porcie Gdańskim
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-9350     Przewodniczący
      58 -737-9250     Sekretariat
 
Orange Polska S.A.
ul. Al.Jerozolimskie 160    02-326    Warszawa
 
      8652     Łącze Alarmowe
      8651     Polpak-2
      8653     58 343 09 71
      8654     58 301 71 31
      8650     Polpak-1
 
Orlen Ochrona Spółka z o.o.
ul. Chemików 7    09-411    Płock
 
      58 -737-6229     ORLEN Ochrona - Dowódca zmiany
      58 -737-7644     ORLEN Ochrona - Kadry
      58 -737-7927     ORLEN Ochrona - Kierownik
      58 -737-9437     ORLEN Ochrona spec. ds. adm. gosp.
      58 -737-9616     ORLEN Ochrona spec. ds. ochrony
 
Północnoatlantycka Organizacja Producentów Spółka z o.o.
ul. Parkowa 13/17/123    00-759    Warszawa
 
      58 -737-7960     Biuro
      58 -737-7961     Biuro
      58 -737-7962     Biuro
      58 -737-7963     Biuro
      58 -737-7964     Biuro
      58 -737-7965     Biuro
      58 -737-7966     Biuro
      58 -737-7967     Biuro
      58 -737-7968     Biuro
      58 -737-7969     Biuro
      58 -737-9140     Biuro
      58 -737-9141     Biuro
      58 -737-9142     Biuro
      58 -737-9143     Biuro
      58 -737-9144     Biuro
      58 -737-9145     Biuro
      58 -737-9146     Biuro
      58 -737-9147     Biuro
      58 -737-9148     Biuro
      58 -737-9149     Biuro
      58 -737-9150     Biuro
      58 -737-9151     Biuro
      58 -737-9152     Biuro
      58 -737-9153     Biuro
      58 -737-9154     Biuro
      58 -737-9155     Biuro
      58 -737-9156     Biuro
      58 -737-9157     Biuro
      58 -737-9158     Biuro
      58 -737-9159     Biuro
      58 -737-9920     Biuro
      58 -737-9921     Biuro
      58 -737-9922     Biuro
      58 -737-9923     Biuro
      58 -737-9924     Biuro
      58 -737-9925     Biuro
      58 -737-9926     Biuro
      58 -737-9927     Biuro
      58 -737-9928     Biuro
      58 -737-9929     Biuro
      58 -737-7232     Biuro
      58 -737-7233     Biuro
      58 -737-7234     Biuro
      58 -737-7235     Biuro
      58 -737-7236     Biuro
      58 -737-7237     Biuro
      58 -737-7238     Biuro
      58 -737-7239     Biuro
      58 -737-7290     Biuro
      58 -737-7291     Biuro
      58 -737-7292     Biuro
      58 -737-7293     Biuro
      58 -737-7294     Biuro
      58 -737-7295     Biuro
      58 -737-7296     Biuro
      58 -737-7297     Biuro
      58 -737-7298     Biuro
      58 -737-7299     Biuro
      58 -737-7360     Biuro
      58 -737-7361     Biuro
      58 -737-7362     Biuro
      58 -737-7363     Biuro
      58 -737-7364     Biuro
      58 -737-7365     Biuro
      58 -737-7366     Biuro
      58 -737-7367     Biuro
      58 -737-7368     Biuro
      58 -737-7369     Biuro
      58 -737-7500     Biuro
      58 -737-7501     Biuro
      58 -737-7502     Biuro
      58 -737-7503     Biuro
      58 -737-7504     Biuro
      58 -737-7505     Biuro
      58 -737-7506     Biuro
      58 -737-7507     Biuro
      58 -737-7508     Biuro
      58 -737-7509     Biuro
      58 -737-7670     Biuro
      58 -737-7671     Biuro
      58 -737-7672     Biuro
      58 -737-7673     Biuro
      58 -737-7674     Biuro
      58 -737-7675     Biuro
      58 -737-7676     Biuro
      58 -737-7677     Biuro
      58 -737-7678     Biuro
      58 -737-7679     Biuro
      58 -737-7710     Biuro
      58 -737-7711     Biuro
      58 -737-7712     Biuro
      58 -737-7713     Biuro
      58 -737-7230     Biuro
      58 -737-7714     Biuro
      58 -737-7231     Biuro
      58 -737-7715     Biuro
      58 -737-7716     Biuro
      58 -737-7717     Biuro
      58 -737-7718     Biuro
      58 -737-7719     Biuro
 
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57    00-950    Warszawa
 
      58 -737-9815     FAX
      58 -737-9813     Kasa
      58 -737-9807     Obsługa ludności
      58 -737-9806     Obsługa firm
 
Centrum Badań Klinicznych PI-HOUSE Sp. z o.o.
ul. Na Zaspę 3    80-546    Gdańsk
 
      58 -737-9242     Centrum Badań Klinicznych PI HOUSE
 
Polcargo Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku
ul. Władysława IV 13 B    80-547    Gdańsk
Profil działalności : rzeczoznawstwo i kontrola towarów
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -737-7895     Dysponent-ul.Sucharskiego 69
      58 -737-9513     Dział Wykonawstwa - Dysponenci
      58 -737-9400     Dział Handlowy
      58 -737-7633     Laboratorium
 
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe 'Port-Północny' Spółka z o.o.
ul. Budowniczych Portu Północnego 23    80-601    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki węgla i paliw płynnych
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -343-0052     Dyrektor
      58 -737-6052     Prezes Zarządu
      58 -737-6003     Sekretariat
      58 -737-6070     Kierownik Działu Kadr i Administracji
      58 -737-6887.     FAX
      58 -737-6051     Kierownik Działu Handlowego
      58 -737-6009     Dyspozytor
      58 -737-7179     Posterunek - Pirs Rudowy
      58 -737-7117     Brygadzista WK
      58 -737-6943     Dyspozytor FAX
      58 -737-6939     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6937     System alarmowy Portronik
      58 -737-7603     Maszynownia hamulców torowych
      58 -737-6850     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
      58 -737-6006     Commercial Manager
      58 -737-6775     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-6712     Stołówka WSZ
      58 -737-6711     Brygadzista sprzętu zmechanizowanego
      58 -737-6248     Stołówka-Terminal importowy Bud. Portu Północnego
      58 -737-6158     obsługa systemu alarmowego i powiadamiania SOP
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY
      58 -737-7005     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-6887     Sekretariat - FAX
      58 -737-7021     Dział Handlowy
 
DZIAŁ TECHNICZNY
      58 -737-6814     Z-ca Dyrektora Terminalu d/s Technicznych
      58 -737-7257     Dział Techniczny - Zaopatrzenie
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
      58 -737-7496     Główny Księgowy
 
SEKCJA FINANSOWA
      58 -737-7040     Księgowość
      58 -737-7819     Dział Finasowy
 
SEKCJA KSIĘGOWOŚCI
      58 -737-7426     Dział Ksiegowości
 
WYDZIAŁ KOLEJOWY
      58 -737-6941     Kierownik Pogotowia Technicznego
      58 -737-6721     Warsztat Pogotowia Technicznego
      58 -737-7260     Monter Z.R.K.
      58 -737-7118     Nastawniczy
      58 -737-7662     Hamulce torowe
 
WYDZIAŁ REMONTOWO-SPRZĘTOWY
      58 -737-6256     Starszy Mistrz
      58 -737-6131     Kierownik Działu Remontów
      58 -737-6602     Narzędziownia
      58 -737-7449     Warsztat elektryczny
      58 -737-7725     Wydział Remontowy
 
WYDZIAŁ URZADZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-7429.     Stacja elektryczna VRU (Naftoport)
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH
      58 -737-7755.     Operator stanowiska "T"(Naftoport)
      58 -737-7955.     Operator stanowiska "R"
 
WYDZIAŁ URZĄDZEŃ I PRZEŁADUNKU WĘGLA
      58 -737-6568     Dyrektor Terminalu Masowego
      58 -737-7568     Dział Kadr i Administracji
      58 -737-7423     Z-ca Dyrektora Terminalu d/s Operacyjnych
      58 -737-7135     Ekspedytor
      58 -737-6005     Brygadziści zmianowi
      58 -737-7668     Wieża WP-3
      58 -737-7205     Wywrotnica Nr 2
      58 -737-7492     Wywrotnica Nr 1
      58 -737-7304     Pirs Węglowy
      58 -737-6067     Warsztat Pogotowia Technicznego
 
ZWIĄZKI ZAWODOWE
      58 -737-7326     NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
      58 -737-6687     Posterunek - Pirs Węglowy
 
Port-Service Spółka z o.o.
ul. Mjr H.Sucharskiego 75    80-601    Gdańsk
Profil działalności : utylizacja odpadów
Godziny pracy : 7:00-15:30
Adres strony internetowej: www.portservice.com.pl
 
      58 -737-7977     Sekretariat
      58 -737-6895     Specjalista ds.organiz.-tech.
      58 -737-6333     Specjalista ds Ochrony Środowiska
      58 -737-7402     FAX
      58 -737-6951     Sekretariat
      58 -737-7830     Sekretariat
      58 -737-6050     Warsztat mechaniczny
      58 -737-7412     Dział Zaopatrzenia
      58 -737-7411     Księgowość
      58 -737-7410     Kadry
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe 'Port-Trans' Spółka z o.o.
ul. Śnieżna 1    80-554    Gdańsk
Profil działalności : handelpaliwami,akcesoriami,usługitransportowe,stacjaobsługi
Godziny pracy : 7:oo-15:30
Adres strony internetowej: www.port-trans.com.pl
 
      58 -737-6791     Dyrektor - Sekretariat
      58 -737-6232    
      58 -737-6988     Dyrektor Zarządu
      58 -737-7745    
      58 -737-7743    
      58 -737-7357     Z-ca Dyrektora-fax / Dyrektor Techniczny
      58 -737-6910     Główny Księgowy
      58 -737-6583     Księgowość
      58 -737-7033     Dysponent, parking
      58 -737-7567    
      58 -343-0761     NEOSTRADA
      58 -737-6128     Stacja Paliw Nr 7"Port Północny"
      58 -737-6440     Stacja Paliw Nr1 ul Śnieżna 1
      58 -737-7208     Stacja Kontroli Pojazdów
 
Portowe Usługi Socjalne 'Portus' Spółka z o.o.
ul. Wyzwolenia 49    80-537    Gdańsk
Profil działalności : usługi,wczasowe,medyczne,zaopatrzeniowe
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-9325     FAX
      58 -737-9314     Biuro obsługi-wczasy, kolonie, wypoczynek - fakturowanie
 
PORTOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
      58 -737-9832     Przychodnia Specjalistyczna - Rejestracja
      58 -737-9831     Gabinet ginekologiczny
 
Primel Spółka z o.o.
ul. Rzęsna 3    80-716    Gdańsk
 
      58 -737-6068     Biuro
 
Proftech Spółka z o.o. w likwidacji
ul. Handlowa 14    80-554    Gdańsk
Profil działalności : serwis i sprzedaż elektronarzędzi
Godziny pracy : 8:00-16:00
 
      58 -737-9615     Biuro - FAX
 
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna
ul. Portowa 41    78-100    Kołobrzeg
Profil działalności : żeglugowo-turystyczny
Godziny pracy : 7:00-16:00
 
      58 -343-0078     Kierownik Biura Obsługi Armatorskiej Polferries w Gdańsku
      58 -343-0212     Dział towarowo-spedycyjny
      58 -343-1887     Dział pasażerski
      58 -737-7602     Budka embarkacyjna Baza Promowa Westerplatte
      58 -737-6574     Fax
 
Przedsiębiorstwo Usług Portowych Rezerwa Spółka z o. o.
ul. Handlowa 8    80-554    Gdańsk
Profil działalności : usługi przeładunkowe
Godziny pracy : 7:00-15:00 biura, cała doba - dysponenci
 
      58 -737-9553     Sekretariat
      58 -737-7285     Portiernia
 
Rhenus Port Logistics Sp.z o.o.
ul. Puławska 99    02-595    Warszawa
Profil działalności : spedycja międzynarodowa i agencja celna
Godziny pracy : 7:30 - 16:00
 
      58 -737-7050     Spedycja
      58 -737-7051     Agencja Celna
      58 -737-7052     FAX
 
'Sad-Sped' J.Karwowski,P.Nowicki,K.Ślęzak Spółka Jawna
ul. Na Zaspę 32 C/1    80-543    Gdańsk
 
BIURO
      58 -737-9266     BIURO
 
Sartori & Berger Polska Spółka z o.o.
ul. Kpt.Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca 1    80-561    Gdańsk
Profil działalności : usługi agencyjne dla statków morskich
Adres strony internetowej: www.sartori-berger.pl
 
      58 -737-9880     Telefon dyżurny/całodobowy
      58 -737-9885     FAX
      58 -737-9881     Kierownik
      58 -737-9882     Zespół Agencyjny
      58 -737-9883     Zespół Agencyjny
      58 -737-9886     Biuro
 
SGS Polska Spółka z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3    01-248    Warszawa
Profil działalności : usługi kontrolno-rzeczoznawcze
Godziny pracy : 7:00-17:00
Adres strony internetowej: www.sgs.pl
 
      58 -737-6958     Placówka Gdańsk
 
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Usługowe 'Siark-Port' Spółka z o.o.
ul. Pokładowa 7    80-561    Gdańsk
Profil działalności : przeładunki towarów różnych(masowe,płynne i inne)
Godziny pracy : całą dobę
 
      58 -737-6588     Prezes Zarządu - Dyrektor
      58 -737-6223     Prezes Zarządu - Dyrektor - FAX
      58 -737-7077     Biuro Siark - Port
      58 -737-7359     Księgowość, płace
      58 -737-6504     Dysponenci
      58 -737-6669     Brygadziści zmianowi
      58 -737-7340     Kierownik - Plac Składowy
      58 -737-6757     Dyrektor Finansowy
      58 -737-6587     Posterunek Siark-Port
 
MIBAU POLSKA
      58 -737-6589     Mibau Polska - FAX
      58 -737-6584     Mibau Polska
 
Sibelco Poland Spółka z o.o.
ul. Al.Gen.Józefa Hallera 165    80-416    Gdańsk
 
      58 -737-7413     Magazyn - FAX
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'Solidus' Spółka z o.o.
ul. Subisława 32 C/6    80-354    Gdańsk
Profil działalności : spedycja morsko-portowa,obsługa finansowo-księgowa
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-9303     Dyrektor FAX
      58 -737-9534     Dział Księgowości
 
Straż Ochrony Portu Gdańsk Spółka z o.o.
ul. Oliwska 13    80-563    Gdańsk
 
      58 -737-6271     Sekretariat
      58 -737-7641     Zespół finansów i płac
      58 -737-6270     Mł. specjalista - magazyn odzieżowy
      58 -737-9431     Dyrektor Ochrony Przeciwpożarowej
      58 -737-7637     Inspektor BHP
      58 -737-7636     Związki Zawodowe
      58 -737-7650     Konserwator
      58 -737-6733     Stanowisko Cumowania Baza Paliw
      58 -737-6833     Strażak 4
      58 -737-6834     Strażak 5
      58 -737-9951     Stanowisko Cumowania Nabrzeże Zbożowe
      58 -737-6560     Referent ds adm.-gosp.
      58 -737-6109     Magazyn 9piwnica)
 
BUDYNEK SOP UL. SZKOLNA 1
      58 -737-9356     SOPG Wiceprezes Zarzadu
 
BUDYNEK SOPG UL. SZKOLNA 1
      58 -737-9771     FAX- sekretariat
      58 -737-7643     Kierownik Działu- Morska Straż Pożarna
      58 -737-7646     Zespół księgowości
      58 -737-7645     Specjalista ds marketingu i promocji
      58 -737-7647     FAX - kadry
      58 -737-7648     Zespół Księgowości
 
PORTIERNIE
      58 -737-9660,     PS-1 budynek dyrekcji ZMPG S.A. ul. Zamknięta
      58 -737-7974.     PS-6 budynek Kapitanatu Portu Północnego
 
POSTERUNKI PODODDZIAŁU I
      58 -737-7380.     PS-1 brama główna WOC
      58 -737-7211.     PS-4 brama ul. Szkolna 1
      58 -737-9660.     PS-5 budynek dyrekcji ul. Zamknieta
      58 -737-6610.     PS-8 baza promowa WOC
      58 -737-6582.     brama /INTER ROYAL /ul. Oliwska
      58 -737-6622.     PS-10 brama ul. Oliwska /nab.Oliwskie/
      58 -737-6404.     brama ul. Mariana Chodackiego /wjazd na Wiślany/
      58 -737-7285.     A-Z ul. Handlowa
      58 -737-6877.     PS-19 brama /nab.Szczecińskie od str. wiślanego/
      58 -737-6152.     PS-18 brama /nabrzeże szczecińskie od str. Letniewa/
 
POSTERUNKI PODODDZIAŁU II
      58 -737-7093.     Dowódca pododdziału /Kapitanat P.P./
      58 -737-7455,     PS-7 wjazd na Bazę Paliw
      58 -737-7431.     PS-25 Naftoport
      58 -737-7831.     PS-26 Naftoport
      58 -737-6681.     Brama wjazdowa na Westerplatte
      58 -737-6765.     PS- wieża punkt obserwacyjny B.Paliw
      58 -737-6957.     PS-20 brama wjazdowa na Basen Górniczy /od str.Fosforów/
      58 -737-7742.     Brama wjazdowa na Basen Górniczy /od strony przeprawy promow
      58 -737-6714.     PS-31 baza promowa Westerplatte
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 'Technoport'
ul. Handlowa 18    80-554    Gdańsk
Profil działalności : obróbka skrawaniem,ślusarstwo,spawalnictwo
Godziny pracy : 7:00-15:00
 
      58 -737-6401     Biuro - FAX
 
Przedsiębiorstwo Teleelektroniczne 'Telport' Spółka z o.o.
ul. Budowniczych Portu Północnego 19    80-601    Gdańsk
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-6202     Dyrektor - Sekretariat
      58 -737-7777     Kierownik Central Telefonicznych/Kierownik Robót Teletech.
 
Transport Wewnętrzny Zakład Usługowo Handlowy
ul. Hubala 55    80-289    Gdańsk
 
      58 -737-9518     Biuro
 
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10    81-338    Gdynia
Profil działalności : administracja morska
Godziny pracy : 7:00-15:00
Adres strony internetowej: www.umgdy.gov.pl.
 
      58 -737-6209     Kapitanat Portu - Sekretariat
      58 -737-7392     Zastępca Kapitana Portu Północnego
      58 -737-6519     Port State Control-Biuro
      58 -737-7315     Starszy Oficer ds służby ruchu
      58 -737-7371     Oficer Dyżurny - Port Północny
      58 -737-7327     Bosmani - Port Północny
      58 -737-7721     Bosmani Nowy Port
      58 -737-7433     Rejestratura, Inspektor P.Poż
 
URZAD MORSKI - BON
      58 -737-7616     Stacja Nautyczna Port Północny
      58 -737-6135     Stacja Nautyczna Nowy Port
 
Zakład Ślusarsko-Mechaniczny Jerzy Ławecki
ul. Pokładowa 17    80-561    Gdańsk
 
      58 -348-0360     warsztat
 
Viva Media Dariusz Miroński
ul. Bpa Konstantyna Dominika 5 B/18    80-041    Gdańsk
 
      58 -737-9288     Biuro
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48    80-874    Gdańsk
Godziny pracy : 7:30-19:30
 
      58 -737-7781     kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych i przedm
 
Przedsiębiorstwo Produkcji,Handlu,Usług 'Wojewódzki' Lech Wojewódzki
ul. Budowniczych Portu Północnego 19    80-601    Gdańsk
 
      58 -737-7893     Biuro
 
Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk
Profil działalności : działalność związkowa
Godziny pracy : 7:00 - 15:00
 
      58 -737-7174     Przewodniczący Zarządu Związku
      58 -737-9396     Wiceprzewodniczący
 
'WUŻ'Port and Maritime Services Ltd Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4    80-542    Gdańsk
Profil działalności : usługi holownicze,cumownicze,pasażerskie
Godziny pracy : całą dobę
Adres strony internetowej: wuz.portgdansk.pl
 
      58 -737-6540     Prezes - Sekretariat
      58 -343-0534     Sekretariat / FAX
      58 -737-6372     Zastepca Dyrektora
      58 -737-6713     Zastępca Dyrektora
      58 -737-6230     Dyspozytor
      58 -737-6474     Dysponenci / FAX
      58 -737-6551     Główny Księgowy
      58 -737-6625     Z-ca Głównego Księgowego
      58 -737-7335     Księgowość
      58 -737-6692     Kadry
      58 -737-6279     Płace
      58 -737-6626     Kasa
      58 -737-6356     Kierownik Techniczny
      58 -737-6565     Inspektor techniczny
      58 -737-6629     Zaopatrzenie
      58 -737-6293     Magazyn
      58 -737-7034     Warsztat techniczny
      58 -737-6869     Warsztat Elektryczny
      58 -737-7564     Starszy Inspektor ds.BHP
 
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych al.Gen.Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
ul. Wyzwolenia 8    80-537    Gdańsk
Profil działalności : szkoła
Adres strony internetowej: www.zsmors.gdansk.ids.pl
 
      58 -737-9335     Centrala
 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18    80-955    Gdańsk-Nowy Port
 
Europejski Numer Alarmowy
      112     Europejski Numer Alarmowy
 
Telefony Alarmowe w ZMPG S.A.
      111     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9914     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9960     Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-9269     Ośrodek Ratownictwa FAX
      113     Straż Ochrony Portu
      58 -737-7640     Straż Ochrony Portu Gdansk
      114     Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
      58 -737-7912     Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
      115     Pogotowie Energetyczne
      58 -737-7663     Pogotowie Energetyczne
      58 -737-6948     Pogotowie Energetyczne
      116     Pogotowie Ciepłownicze
      58 -737-7115     Pogotowie Ciepłownicze
 
Telefony Miejskich Słuzb Ratowniczych
      0999     Pogotowie Ratunkowe
      0998     Państwowa Straz Pozarna
      0997     Policja
 
Telefony Informacyjne
      58 -737-6221.     Biuro napraw telefonów
      58 -737-6219.     Obsługa techniczna Central
      58 -737-9305.     Główny Dyspozytor Portu - Informacja
 
Zwiazki Zawodowe
      737-9350.     Przewodniczący
      737-9250.     NSZZ SOLIDARNOŚĆ Komisja Miedzyzakładowa
 
Bufet
      58 -737-9488     Bufet
 
DN PION DYREKTORA NACZELNEGO
      58 -737-9300     Prezes Zarządu - Sekretariat
      58 -737-9485     Sekretariat - FAX
 
NH Departament Handlowy
      58 -737-9631     Dyrektor Departamentu Handlowego
      58 -737-9600     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-9249     Spec. ds. administracyjnych(dodatkowy do 9931)
 
NHD Zespół Głównego Dyspozytora Portu
      58 -737-6484     Główny Dyspozytor Portu
      58 -737-6483     Z-ca Głównego Dyspozytora Portu
      58 -737-6376     FAX
      58 -737-9305     Dyspozytor zmianowy portu
      58 -737-6487     Specjalista ds. ekonomicznych
 
NHW Zespół Współpracy z Kontrahentami
      58 -737-6682     Menedżer ds. rozwoju biznesu
      58 -737-9548     Menedżer ds. rozwoju biznesu
      58 -737-7164     Menedżer klienta
      58 -737-9667     Menedżer klienta
      58 -737-9562     Menedżer klienta
      58 -737-9711     Menedżer Klienta
      58 -737-9713     Menedżer klienta
      58 -737-9716     Menedżer klienta
      060-1642569    Menedżer klienta
      58 -737-9717     Menadżer klienta
      58 -737-9931     Spec. ds. WOC
 
NHŻ Zespół ds Rynku Żeglugowego
      58 -737-9715     Menedżer klienta
      58 -737-9628     Menedżer klienta
      58 -737-9450     Menedżer klienta
 
NHU Zespół Umów
      58 -737-9330     Kierownik Zespołu Umów
      58 -737-9652     Z-ca Kierownika Zesp. Umów
      58 -737-9582     Spec. ds. umów
      58 -737-9723     Spec. ds. umów
      58 -737-9735     Spec. ds. umów
      58 -737-9747     Spec. ds. umów
      58 -737-9745     Spec. ds. umów
      58 -737-9283     Spec. ds. umów
      58 -737-9746     Sam. prac. ds. ewid. umów
 
NB Dział Bezpieczeństwa Portu
      58 -737-6555     Dyr. Działu Bezp. Portu Pełn. ds. Ochrony Informacji Niejawn
      58 -737-7300     Biuro Bezpieczeństwa Portu - Sekretariat
      58 -737-9360     Sam. prac. ds. adymistracyjnych
      58 -737-9380     Spec. ds. administracyjnych
      58 -737-6550     Biuro Bezpieczeństwa Portu - Sekretariat FAX
      58 -737-9281     Spec. ds. ochrony portu
      58 -737-9284     Spec. ds. mobilizac. obronnych
 
NBZ Z-ca Peł. ds Informacji Niejawnych
      58 -737-9908     Z-ca Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych
 
NBB Insp. Bezp.Teleinformatycznego
      58 -737-9707     Insp. bezpieczeństwa teleinform.
 
NBK Kancelaria Informacji Niejawnych
      58 -737-9472     Kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych
 
NBO Zespół ds Ochrony Portu
      58 -737-9909     Lider Zespołu Ochrony Portu
      58 -737-9383     Biuro przepustek-Fax
      58 -737-9660     Recepcja ZMPG
      58 -737-7974     Recepcja KPP.
      58 -737-7380     Posterunek WOC - A1
      58 -737-7211     Posterunek (ul. Szkolna1) - B4
      58 -737-6714     Baza Promowa Westerplatte - H1
      58 -737-9381     Monitoring -Ośrodek Ratownictwa
      58 -737-6622     Posterunek Nr 10 Nab. Oliwskie
      58 -737-6404     Posterunek Nr 11 Chodackiego
      58 -737-6152     Posterunek nr 18 Nab. Szczeńskie
      58 -737-7597     Posterunek Nab.Krakowskie(Maritim Shipyard)
      58 -737-7971     Posterunek M2
      58 -737-7972     Posterunek K0
      58 -737-7973     Posterunek M-1 Bud. Portu Północnego
      58 -737-7975     Posterunek C-20 Sucharskiego
      58 -737-7742     Posterunek nr 21 Nab. Węglowe
      58 -737-6957     Posterunek nr 20 Paged
      58 -737-6877     Posterunek Nr 19 Nab. Szczecińskie
      58 -737-6736     Ochrona - brama wjazdowa Westerplatte H2
 
NBP Oficer Prewencji P.poż
      58 -737-9594     Oficer pożarnictwa
      58 -737-9208     Oficer prewencji ppoż. FAX
      58 -737-9666     Posterunek Z1
 
NHR Dział HR
      58 -737-9937     Spec. ds. HR
      58 -737-9935     Spec. ds. HR
 
NHR1 Zespół Kadr
      58 -737-9520     Kierownik Zespołu Kadr
      58 -737-9280     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9700     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9932     Spec. ds. personalnych
      58 -737-9933     Sam. prac. ds. archiw. akt osobowych
      58 -737-9934     Sam. prac. ds. archiw. akt osobowych
      58 -737-9936     Sam. prac. ds. personalnych
 
NM Dział Marketingu i Komunikacji
      58 -737-9501     Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji
      58 -737-9900     Asystent Dyrektora
      58 -737-9444     Rzecznik Prasowy
      58 -737-6617     Spec. ds. marketingu internetowego
      58 -737-9447     Spec. ds. marketingu internetowego
      58 -737-9448     Spec. ds. marketingu internetowego
      58 -737-9903     Spec. ds. marketingu i kont.zagranicznych
      58 -737-9915     Spec. ds. komunikacji i PR
      58 -737-6421     Spec. ds. współpracy międzynarodowej
      58 -737-9655     Spec. ds. CSR i PR
      58 -737-6618     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9445     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9417     Spec. ds. marketingu
      58 -737-9533     Spec. ds. marketingu
      58 -737-6619     Spec. ds. internetu
      58 -737-9656     Spec. ds. marketingu internetowego
      58 -737-9441     Spec. ds. marketingu
 
NP Dział Organizacyjno - Prawny
      58 -737-9460     Dyrektor Działu Organizacyjno Prawnego
 
NPZ Sekcja Obsł.Zarz i Nadz.Właścicielskiego
      58 -737-9476     Kierow. Sek. Obs. Zarz. i Nadz. Wł.-Asys. Prezesa
      58 -737-9571     Spec. ds. nadzoru właścicielskiego
      58 -737-9536     Spec. ds. nadzoru właścicielskiego
      58 -737-9375     Spec. ds. nadzoru finansowego nad spółkami zależnymi
      58 -737-9405     Spec. ds. organizacyjnych
      58 -737-9579     Spec. ds. prawnych
      58 -737-9492     Spec. ds. prawnych
 
NPZ1 Sekretariat Prezesa Zarządu
      58 -737-9322     Pracownik wykwalifikowany
 
NPZ2 Sekretariat Rady Nadzorczej
      58 -737-9691     Sam. prac. ds. administracyjnych
      58 -737-9733     Sam. prac. ds. organizacyjnych
 
NPP Sekcja Prawna
      58 -737-9651     Kier. Sekcji Prawnej- Radca Prawny
      58 -737-9491     Radca prawny
      58 -737-9654     Radca prawny
 
NPR Sekcja Przetargów
      58 -737-9392     Kierownik Sekcji Przetargów
      58 -737-9265     Z-ca Kierownika Sekcji Przetargów
      58 -737-9556     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9243     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9368     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9370     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9394     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9263     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9395     Spec. ds. przetargów
      58 -737-9391     Spec. ds. przetargów
 
DI PION INFRASTRUKTURY - DYR.DS INFRASTRUK
      58 -737-9200     Wiceprezes Zarządu - Sekretariat
      58 -737-9191     FAX
 
IU Departament Utrzymania Infrastruktury
      58 -737-9505     Sekretariat
      58 -737-9480     Dyrektor Departamentu Utrzymania Infrastruktury
 
IUH Dział Utrzymania Infrastr. Hydrotech.
      58 -737-9240     Sekretariat
      58 -737-9229     Kierownik Działui Utrzym. Infrast. Hydrotechnicznej
      58 -737-9238     Fax
 
IUH1 Zespół Budowli Hydrotechnicznych
      58 -737-9611     Lider Zespołu Budowli Hydrotechnicznych
      58 -737-9364     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9573     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9297     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
      58 -737-9226     Inspektor nadzoru ds. hydrotechnicznych
 
IUH2 Zesp.Przygotowania Inwestycji i Remontów
      58 -737-6303     Lider Zesp. przygot. inwest. i remontów
 
IUH3 Zespół Hydrograficzny
      58 -737-9614     Lider Zespołu Hydrograficznego
      58 -737-9612     Hydrograf
 
IUL Dział Utrzymania Infrastruktury Lądowej
      58 -737-9336     Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Lądowej
 
IUL1 Zespół Budynków i Budowli
      58 -737-9338     Lider Zespołu Budynków i Budowli
      58 -737-9342     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9906     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9340     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
      58 -737-9749     Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
      58 -737-9291     Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
      58 -737-9347     Inspektor nadzoru ds. budowlanych
 
IUL2 Zespół Dróg i Torów
      58 -737-9343     Lider Zespołu Dróg i Torów
      58 -737-9905     Inspektor nadzoru ds. kolejowych
      58 -737-9904     Inspektor ds. kolejowych
      58 -737-9346     Inspektor nadzoru ds. drogowych
 
IUE Dział Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9304     Kierownik Działui Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9390     Z-ca Kierownika Działu Gospodarki Energetycznej
      58 -737-9260     FAX
      58 -737-9591     Sekretariat
      58 -737-9555     Sekretariat
      58 -737-6781     Zamawianie wody na statki
 
IUE1 Zespół.ds Infrastr.Wod - Kan i Cieplnej
      58 -737-7111     Lider Zesp. ds. Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ciepln
      58 -737-9251     Insp. ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej
      58 -737-9253     Insp. ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej
      58 -737-9572     Insp. ds. gospodarki ciepłowniczej
      58 -737-9252     Insp. ds. wodno-kanalizacyjnych
 
IUE2 Zespół ds Energii Elektrycznej
      58 -737-9334     Lider Zespołu ds. energii elektrycznej
      58 -737-9307     Główny Spec. ds. umów i sprawozdawczości
      58 -737-9306     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-7110     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-9635     Inspektor ds. elektroenergetycznych
      58 -737-6520     Spec. ds. elektroenergetycznych
 
IUE3 Zespół ds Obsługi Mediów
      58 -737-9595     Lider Zespołu ds. Obsługi Mediów
      58 -737-9590     Spec. ds. umów i sprawozdawczości
      58 -737-9366     Spec. ds. umów i sprawozdawczości
      58 -737-9227     Sam. prac. ds. administracyjnych
 
IUG Dział Ewidencji Nieruchomości
      58 -737-9575     Kier. Działu Ewidencji Nieruchomości
 
IUG1 Zespół Ewidencji Gruntów
      58 -737-9761     Lider Zespołu Ewidencji Gruntów
      58 -737-9234     Spec. ds. nieruchomości
 
IUG2 Zespół Informacji Przestrzennej
      58 -737-9777     Lider Zespołu Inf. Przestrzennej
      58 -737-9408     Spec. ds. informacji o terenie
      58 -737-9406     Spec. ds. informacji o terenie
      58 -737-9230     Spec. geodeta
 
IUG3 Zespół Dokumentacji Technicznej
      58 -737-9217     Lider Zespołu Dokumentacji Technicznej
      58 -737-9331     Spec. ds. majątkowych
      58 -737-9267     Spec. ds. majątkowych
      58 -737-9517     Spec. ds. technicznych - archiwista
      58 -737-9215     Spec. ds. technicznych - archiwista
 
IUM Dział Techniczny i Utrzymania Majątku
      58 -737-9688     Kierownik Działu Technicznego i Utrzymania Majątku
      58 -737-9665     Spec. ds. administracji i rozliczeń
      58 -737-6341     Spec. ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód
 
IUM1 Zespół ds Utrzymania Majątku
      58 -737-9317     Lider Zespołu ds. Utrzymania Majątku
      58 -737-6673     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-9848     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6544     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-9206     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6342     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-6650     Spec. ds. administrowania majątkiem
      58 -737-7264     Administrator obiektu
      58 -737-6247     Winda - Kapitanat PP
      58 -737-6249     Winda Magazyn 17
 
IUM2 Zespół ds Technicz.i Likwidacji Szkód
      58 -737-9225     Kier. Zespołu ds. Techn. i Likwid. Szkód
      58 -737-9432     Inspektor ds.urządzeń technicznych
      58 -737-9318     Inspektor nadzoru ds. elektrycznych
      58 -737-9668     Elektryk
      58 -737-9871     Hydraulik - ślusarz
      58 -737-9509     Kierowca- hydraulik
      58 -737-9844     Stolarz- pracownik budowlany
      58 -737-9844     Kierowca - pracownik techniczny
      58 -737-9645     Sprzątaczki
 
IUM3 Zespół ds Transportu
      58 -737-9889     Lider Zespołu ds. transportu- kierowca
      58 -737-9663     Spec. ds. transportu
      58 -737-9669     Kierowca
 
IUM4 Zespół Urządzeń i Jedn.Pływających
      58 -737-9617     Lider Zespołu jedno. pływających- Inspektor Awaryjny
      58 -737-9371     Ms. Portowiec
 
IUS Gł.Spec. ds Ochrony Środowiska
      58 -737-9312     Główny Spec. ds. Ochrony Środowiska
 
IN Dział Innowacji i Pozyskwania Funduszy
      58 -737-9205     Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy UE
      58 -737-9204     Spec. ds. administracyjnych
 
IN1 Zespół ds Innowacji
      58 -737-9828     Spec. ds. przyg. i real. projekt. B + R
      58 -737-9245     Spec. ds. dokumentowania projektów
      58 -737-9825     spec. ds. projektów i innowacji
 
IN2 Zespół ds Pozysk.i Rozliczania Funduszy
      58 -737-9218     Lider Zesp. ds. Pozysk. i Rozl. Funduszy
      58 -737-9838     Spec. ds. funduszy UE
      58 -737-9216     Spec. ds. pozyskiwania środków UE
      58 -737-9824     Spec. ds. funduszy UE
      58 -737-9203     Spec. ds. dokumentowania i roz. projektów
      58 -737-9650     Spec. ds. realizacji oraz obsługi projektów
      58 -737-9213     Spec. ds. rozliczania projektów UE
 
IP Dział Projektów Inwestycyjnych
      58 -737-9500     Dyrektor Działu - sekretariat
      58 -737-9310     Dyrektor Działu Projektów Inwestycyjnych
      58 -737-9367     Gł. spec. ds. proj. inwest.-Z-ca Dyr. Dz.Proj.Inwestycyjnych
      58 -737-9224     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9320     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9393     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9344     Kierownik Techniczny Projektów
      58 -737-9538     Kierownik Projektu
      58 -737-9319     Kierownik Projektu
      58 -737-9537     Główny Spec. ds. przygotowania i realiz. inwestycji
      58 -737-9311     Główny spec. ds. przygotowania inwestycji
      58 -737-9382     Główny spec. ds. realizacji inwestycji
      58 -737-9539     Główny spec. ds. proj. inwestycyjnych
      58 -737-9585     Główny spec. ds. proj. inwestycyjnych
      58 -737-9316     Główny Spec. ds. środowiska
      58 -737-9293     Menedżer projektu
      58 -737-9811     Menedżer projektu
      58 -737-9515     Menedżer projektu
      58 -737-9814     Menedżer projektu
      58 -737-7112     Menedżer projektu
      58 -737-9418     Spec. ds. przygot. inwestycji
      58 -737-9487     Spec. ds. przygotowania inwestycji
      58 -737-9361     Spec. ds. obsługi inwestycj
      58 -737-9374     Spec. ds. inwestycji
      58 -737-9362     Spec. ds. inwestycji
      58 -737-9315     Spec. ds. inwestycji
 
IK Zespół Kontroli Proj.Infrastruktury
      58 -737-9358     Kierownik Zespołu kontroli projektów infrastruktury
      58 -737-9420     Spec. ds. kontrali projektów infrastruktury
      58 -737-9459     Spec. ds. kontroli projektów infrastruktury
      58 -737-6541     Spec. ds. administracji i rozliczeń
 
BHP Inspektor ds BHP
      58 -737-9282     Starszy inspektor ds. BHP
 
DF PION FINANSOWY - DYR.DS.FINANSOWYCH
      58 -737-9800     Wiceprezes ds.Finansowych-Sekretariat
 
FG Departament Głównego Ksiegowego
      58 -737-9384     Główny księgowy - sekretariat
      58 -737-9564     Główny Księgowy
      58 -737-9805     Sam. prac. ds. administracji
 
FGP Dział Płac
      58 -737-9546     Kierownik Działu
      58 -737-9443     Archiwum Płac
      58 -737-9466     FAX
 
FGP1 Zespół ds Płac i Ubezp.Społecznych
      58 -737-9674     Spec. ds. naliczania płac
      58 -737-9411     Spec. ds. naliczania płac
      58 -737-9412     Sam. pracownik ds. płac
 
FGP2 Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
      58 -737-9545     Samodzielna Księgowa
      58 -737-9542     Samodzielna Księgowa
 
FGK Dział Księgowości
      58 -737-9781     Z-ca Gł. Księg.- Kierownik Działu Księgowości
      58 -737-9541     Spec. ds. sprawozdawczości finansowej
 
FGKR Sekcja Rozrachunków i Rozliczeń
      58 -737-9446     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9223     Kierownik Sekcji
      58 -737-9345     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9244     Samodzielna księgowa
 
FGKF Sekcja Finansowa
      58 -737-9623     Kierownik Sekcji Finansowej
      58 -737-9622     Spec. ds. współpracy z instytucjami finansowymi
      58 -737-9580     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9621     Samodzielna księgowa
 
FGKK Sekcja Księgowości Kosztów i Majątku
      58 -737-9568     Kierownik Sekcji
      58 -737-9791     Z-ca Kier. Sekcji Księgowości Kosztów i Majątku
      58 -737-9764     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9685     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9544     Spec. ds. księgowości
      58 -737-9763     Samodzielna księgowa
      58 -737-9543     Samodzielna księgowa
 
FGF Dział Fakturowania
      58 -737-9574     Kierownik Działu
      58 -737-6471     FAX
 
FGF1 Zespół ds Fakturowania Opłat Portowych
      58 -737-9835     Spec. ds. fakt. opłat portowych
      58 -737-9324     Spec. ds. fakt. opłat portowych
 
FGF2 Zespół ds Fakturowania Dzierżaw i Najmów
      58 -737-9570     Lider zespołu ds. fakturowania umów
      58 -737-9583     Spec. ds. fakturowania dzierżaw i najmów
      58 -737-9525     Spec. ds. fakturowania dzierżaw i najmów
 
FGF3 Zespół ds Fakturowania Mediów
      58 -737-9414     Lider Zespołu ds. Fakturowania Mediów
      58 -737-9416     Spec. ds. fakturowania mediów
      58 -737-9415     Spec. ds. fakturowania mediów
 
FGKT Zespół ds Podatków
      58 -737-9235     Spec. ds. podatków
      58 -737-9641     Spec. ds. podatków
 
FGKW Zespół ds Windykacji
      58 -737-9464     Lider Zespołu ds. Windykacji
      58 -737-9463     Spec. ds. windykacji
 
FA Dział Administracji
      58 -737-9440     Dyrektor Działu Administracji
      58 -737-9731     Spec. ds. administracji
 
FAA Zespół Administracji
      58 -737-9730     Lider Zespołu Administracji
      58 -737-9748     Spec. ds. administracji
      58 -737-9732     Spec. ds. administracji
 
FAO Kancelaria Ogólna
      58 -737-9100     Informacja ZMPG S.A.
      58 -737-9965     Kierownik Kancelarii
      58 -737-9270     Spec. ds. kancelaryjnych
      58 -737-9355     Spec. ds. kancelaryjnych
      58 -737-9308     FAX
 
FAR Archiwum Zakładowe
      58 -737-6644     Spec. ds. archiwizacji dokumentów
      58 -737-6646     Sam. prac. ds. archiwum - FAX
      58 -737-9901     Spec. ds. archiwalnych
 
FAT Zespół Telekomunikacji
      58 -737-6457     Lider Zespołu Telekomunikacji
      58 -737-7457     Inspektor ds. telekomunikacyjnych
      58 -737-9268     Spec. ds. umów i rozliczeń
      58 -737-9262     Spec. ds. telekomunikacji
      58 -737-9465     Umowy PST
 
FAZ Zespół Zakupów
      58 -737-9720     Kierownik Zespołu Zakupów
      58 -737-9512     Spec. ds. zakupów
      58 -737-9765     Spec. ds. zakupów
      58 -737-9724     Spec. ds. zakupów
 
FC Dział Controllingu i Analiz
      58 -737-9704     Dyrektor działu controllingu i analiz
      58 -737-9705     Gł. spec. ds. controllingu i analiz
      58 -737-9498     Specjalista ds. controllingu i analiz
      58 -737-9774     Specjalista ds. controllingu i analiz
      58 -737-9496     Specjalista ds. controlingu i analiz
      58 -737-9703     Specjalista ds. controllingu i analiz
 
FIT Dział IT
      58 -737-9470     Dyrektor Działu IT
      58 -737-9407     Spec. ds. informatyki
      58 -737-9457     Informatyk - administrator
 
FITU Sekcja ds Utrz.i Serwisu Infrastruk. IT
      58 -737-9475     Administratorzy
      58 -737-9478     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9222     Helpdesk
      58 -737-9474     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9477     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9479     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9455     Spec. ds. informatyki - administrator
      58 -737-9462     Spec. ds. informatyki
      58 -737-9461     Spec. ds. informatyki
 
FITO Sekcja ds Rozwoju Oprogramowania
      58 -737-9961     Spec. ds. informatyki - projektant - programista
      58 -737-9661     Spec. ds. informatyki - projektant - programista
      58 -737-9373     Spec. ds. informatyki - projektant - programista