O Porcie » Terminale i nabrzeża »

Terminal Przeładunku LPG

 
Statki  do 190 m
Długość pirsu  220 m
Maks. zanurzenie  9,5 m
16 zakopcowanych zbiorników  13 200 t
Pompy wspomagające wyładunek gazu ze statku
System podgrzewania i transportu gazu (400 t/h)
do zakopcowanych zbiorników magazynowych
6 pomp (65 t/h) transportujących gaz ze zbiorników
do stanowisk załadowczych
System mieszania gazu

Terminal przeładunku gazu płynnego (LPG) zlokalizowany w porcie zewnętrznym zajmuje obszar 11 ha. Terminal jest przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu: propan-butan. Został on zaprojektowany dla rocznej zdolności przeładunkowej do 500 000 ton. Terminal stanowi także bazę magazynową dla LPG w relacjach eksportowych. Na bazę tę składa się 16 zakopcowanych zbiorników o całkowitej pojemności magazynowej 13 200 ton. Całością usług zajmuje się "Gaspol SA" - Gdański Terminal Gazowy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Gaspol SA - terminal przeładunkowy
[ Bramy dostępowe ]
ul. Mjr. H. Sucharskiego 51, 80-601 Gdańsk
Tel.: (+48) 58 737 96 48
Fax: (+48) 58 737 96 49
www.gaspol.pl
vCard


Klasyczna wersja serwisu
Powrót na górę