Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Żegluga » Odbiór odpadów » Informacja o odbiorze odpadów

Informacja o odbiorze odpadów

Procedury odbioru

Istotne uwagi

Odbiorcy odpadów
 
 

Informacja o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk

 

ZMPG SA informuje, że stosownie do treści art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 243) jeżeli kapitan lub inny członek załogi statku nie wykonując, ciążących na nim z mocy prawa, obowiązków narusza przepisy dotyczące zdawania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych i nie informuje portu o odpadach ze statków znajdujących się na statku lub pozostałościach ładunkowych - podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. ok. 70 000 zł, wymierzanej przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

  • Odbiór odpadów ze statków morskich w Porcie Gdańsk odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166 z 2002 roku, poz. 1361) oraz zasadami określonymi w "Portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków" zatwierdzonym decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-SO.7240.10.2017 z dnia 03.10.2017 r. [dokument PDF, 84 KB]

  • Tryb i sposób odbioru odpadów obowiązuje wszystkie statki morskie normalnie korzystające z nabrzeży, znajdujących się w granicach portu morskiego w Gdańsku, z wyjątkiem jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji, statków pełniących specjalną służbę państwową oraz statków zwolnionych z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego

  • Odbiór odpadów odbywa się wyłącznie w trybie i w sposób określony w niniejszej informacji

  • Odbioru odpadów ze statków dokonują wyłącznie firmy wymienione w niniejszej informacji

  • Odbiór odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną następuje według zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego

  • Nadzór nad przestrzeganiem zasad odbioru odpadów w Porcie Gdańsk pełni Zespół Ochrony Środowiska ZMPG SA

Kontakt:
Dyspozytor Portu
Tel.: (+48) 58 737 64 87, (+48) 58 737 93 05
Fax: (+48) 58 737 63 76

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Tel.: (+48) 58 737 93 12
 

 
Cofnij