Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Wydarzenia » Uchwała Zarządu w sprawie umorzenia akcji

Uroczyste rozpoczęcie budowy terminalu kontenerowego
26.10.2005

Wizyta przedstawicieli Portu Hamburg
26.10.2005

Współpraca z portem w Rouen
25.10.2005

Uchwała Zarządu w sprawie umorzenia akcji
24.10.2005

Działania ochronne w Porcie Gdańsk przeciw zagrożeniu ptasią grypą
14.10.2005

W Porcie Gdańsk rosną przeładunki kontenerów
11.10.2005

Tegoroczny sezon pasażerski zakończony
11.10.2005

Lista
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

24.10.2005

Zarząd Spółki Akcyjnej
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18

informuje o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09 czerwca 2005 r. uchwały w sprawie umorzenia akcji.

Zgodnie z podjętą decyzją akcje Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA wydane pracownikom i byłym pracownikom Spółki umarzane będą w okresie kolejnych dziesięciu lat począwszy od roku 2005, a kolejny etap ich wykupu rozpocznie się po upływie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wartość jednej umarzanej akcji ustala się na kwotę 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych. Umarzanie akcji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA jest dobrowolne.

Na podstawie podpisanego przez Zarząd Spółki i organizacje związkowe Regulaminu umarzania akcji pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA informujemy, że kolejny etap wykupu akcji w roku 2005 obejmuje akcjonariuszy - byłych pracowników - urodzonych w latach 1923-1925.

Akcjonariusze urodzeni w tym przedziale czasowym zostaną powiadomieni pisemnie o dokładnej dacie i miejscu podpisania umowy zbycia akcji. Informacja pisemna zostanie przesłana listem poleconym na adres akcjonariusza znajdujący się w księdze akcyjnej. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom za zbyte akcje zostanie im wypłacone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania umowy.

Jednocześnie informujemy, iż wykup akcji od spadkobierców akcjonariuszy - zgodnie z harmonogramem - nastąpi w roku 2014.

 

 
Cofnij