Korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji, zapamiętania ustawień, statystyk i popularyzacji w serwisach społecznościowych. Cookies można zarządzać w ustawieniach przeglądarki - więcej.
  Port Gdańsk
English  Russian  Chinese

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
DrukujRSSSpis stronMobilna wersja serwisu
Koronawirus - informacje

 

Strona główna » Wydarzenia » Podpisanie pierwszej umowy realizacyjnej w ramach SPO-T

Pamięć o polskich marynarzach
02.12.2005

60 tys. TEU na Gdańskim Terminalu Kontenerowym
25.11.2005

Eksperci Komisji Europejskiej z wizytą w Porcie Gdańsk
24.11.2005

Podpisanie pierwszej umowy realizacyjnej w ramach SPO-T
22.11.2005

Spotkanie z kontrahentami Portu Gdańsk
22.11.2005

Odnowione strony Portu Gdańsk
07.11.2005

Uroczyste rozpoczęcie budowy terminalu kontenerowego
26.10.2005

Lista
 
 
Facebook
LinkedIn
Twitter

22.11.2005

Unia EuropejskaPROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - TRANSPORT
Sektorowy Program Operacyjny - Transport

Podpisanie pierwszej umowy realizacyjnej:
Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk

Jak opublikował w ostatnich dniach dziennik "Rzeczpospolita" - z opracowanych raportów wynika, że Polska tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje unijne fundusze przyznane na realizację zgłoszonych projektów. Jeszcze gorzej przedstawia się stopień wykorzystania tych środków w dziedzinie transportu, gdzie dotąd nie zostało wydane ani jedno euro. Przykład działań podjętych w Porcie Gdańsk pokazuje jednak, że sytuacja ta może ulec zmianie. W piątek, 18 listopada 2005 r., w Urzędzie Miejskim w Gdańsku podpisano umowę realizacyjną dotyczącą jednego z projektów przygotowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA przy współudziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport. Umowę podpisali: ze strony ZMPG SA - prezes Andrzej Kasprzak i wiceprezes Andrzej Bojanowski, prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz, reprezentujący Korporację Budowlaną "Doraco", wiceprezesi Bogusław Niklas i Przemysław Marszałkowski.

Prace związane z przygotowaniem projektu, doprowadzeniem do jego akceptacji i przyznaniem środków unijnych przebiegały w porcie bardzo dynamicznie. W wielu aspektach miały pionierski charakter z uwagi na nowe doświadczenia związane z akcesją do Unii Europejskiej. W kwietniu 2004 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk złożył w Departamencie Programowania i Strategii Ministerstwa Infrastruktury aplikacje trzech projektów związanych z inwestycjami obejmującymi infrastrukturę portową (nabrzeża wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi i placami manewrowo-postojowymi) będącą w gestii ZMPG SA oraz ogólnodostępne drogowe układy komunikacyjne na przedpolach rejonów przeładunkowych portu zarządzane przez Gminę Gdańsk. W celu przygotowania i realizacji tych projektów ZMPG SA podjął współpracę z Gminą Gdańsk na zasadach porozumienia podpisanego w kwietniu 2004 r.

Port i Gmina Gdańsk wystąpiły o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na trzy projekty:

  • Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk;
  • Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte;
  • Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego.

W ramach tego pakietu występował jeszcze projekt związany z przebudową (powiększeniem) wejścia do Portu Gdańskiego, ale beneficjentem tego projektu jest Urząd Morski w Gdyni.

Łącznie koszt dofinansowania ze strony EFRR oszacowany został na 31,5 mln EUR, tj. 75% kosztów realizacji, a termin wykonania - do końca 2007 r. 29 grudnia 2004 r. uzyskano pozytywną decyzję, natomiast 26 kwietnia 2005 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektów.

Projekt związany z poprawą dostępu do Wolnego Obszaru Celnego obejmuje odbudowę 300 m Nabrzeża WOC II oraz zbudowanie ruchomej części rampy ro-ro, co łącznie z prowadzonymi od 2003 r. działaniami inwestycyjnymi ZMPG SA umożliwi równoległą obsługę dwóch statków przy Nabrzeżu WOC II. Głębokość eksploatacyjna nabrzeża wyniesie 9 m z umocnionym dnem. Udrożniony zostanie dojazd do nabrzeża, powstanie też zaplecze postojowo-manewrowe. Drogi dojazdowe wraz z placami manewrowo-postojowymi obejmą powierzchnię 19 tys. m2. Na przedpolu WOC, na powierzchni niemal 9,5 tys. m2, realizowane będą prace związane z węzłem drogowym Oliwska/Przemysłowa. Przebudowane też zostanie skrzyżowanie z przejazdem kolejowym.

Po przetargu wartość umowy na wykonawstwo wynosi ponad 45 mln zł, z czego gmina partycypuje z kwotą nieco ponad 5 mln zł. Głównym wykonawcą jest konsorcjum z liderem Korporacją Budowlaną "Doraco" Sp. z o.o.

Realizacja projektu zwiększy potencjał WOC oraz poprawi drogowy dostęp do niego. W rezultacie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk jako strategicznego węzła europejskiego Korytarza VI północ-południe, łączącego różne gałęzie transportu lądowego (kolejowego i drogowego) z międzynarodowym transportem morskim działającym w skali europejskiej i globalnej.

 Opublikuj ten artykuł


 
Cofnij